Varsinais-Suomen ELY-keskusVarsinais-Suomen ELY-keskusVarsinais-Suomen ELY-keskusVarsinais-Suomen ELY-keskusVarsinais-Suomen ELY-keskus

Varsinais-Suomen ilmastotiekartta on valmistunut

Jaa

Ilmastotiekartassa esitetään priorisoidut muutostavoitteet ja tarvittavat konkreettiset toimenpiteet energia-, liikenne- ja maataloussektoreiden osalta. Ilmastotiekartta, yhdessä valtakunnallisten toimenpiteiden kanssa, mahdollistaa hiilineutraaliuden saavuttamisen Varsinais-Suomessa vuoteen 2035 mennessä. Maakuntahallitus hyväksyi ilmastotiekartan kokouksessaan 25.1.2021. Valmistelua on ohjannut maakunnallinen ilmastovastuu-jaosto.

Ilmastotiekartta konkretisoi ilmastovision, jonka mukaan maakunnan tavoitteena on olla vuonna 2035 elinvoimainen ja hiilineutraali maakunta, jossa on ennakkoluulottomasti kehitetty ja otettu käyttöön ilmastokestäviä ratkaisuja luottaen osaamiseen, yhteistyöhön ja yhteiseen vastuuseen.

”Ilmastonmuutos ja siihen vastaaminen otetaan tosissaan Varsinais-Suomessa. Ilmastotiekartan laatimisessa on vallinnut aktiivinen yhteistyön henki. Laadinnassa ovat olleet mukana niin julkinen kuin yksityinen sektori, tutkimus ja etujärjestöt.”, toteaa ilmastovastuujaoston puheenjohtaja Timo Metsä-Tokila ELY-keskuksesta.

Kuntia, yrityksiä ja kaikkia toimijoita kannustetaan tunnistamaan oma roolinsa ja sitoutumaan tiekartan toimeenpanoon. Näissä merkeissä lähestytään muun muassa kuntia tämän vuoden aikana.

Energiamurros vaatii remontteja ja investointeja, energiatehokkuutta voidaan parantaa kautta linjan

Energiasektorilla tavoitteena on luopua fossiilisista polttoaineista ja siirtyä uusiutuviin polttoaineisiin sekä uusiin tuotantotapoihin, kuten maa-, kallioperä- ja hukkalämpöä hyödyntäviin lämpöpumppuihin ja energian varastointiin. Älykkäissä ohjausjärjestelmissä ja kaksisuuntaisissa verkoissa myös kuluttajalla on aktiivinen rooli. Kuntia, taloyhtiöitä ja kotitalouksia kannustetaan siirtymään kestäviin lämmitys- ja sähköratkaisuihin. Kuntakiinteistöjen energiahukkaa voidaan systemaattisesti vähentää energiatehokkuussopimusten avulla. Rakennuskannan peruskorjauksiin tulee sisällyttää jo suunnitteluvaiheessa energiatehokkuuden parantaminen.

Digitalisaatio ja uudet käyttövoimat vauhdittavat liikenteen päästöjen puolittamista

Liikenteen päästötavoitteiden saavuttamiseksi on olennaista, että kestävien kulkumuotojen osuus henkilöliikenteessä kasvaa merkittävästi. Kävelyn ja pyöräilyn osuuksia taajamissa kasvatetaan toteuttamalla laadukkaita reittejä ja parantamalla esimerkiksi pysäköintiä ja kunnossapitoa. Fossiilittomaan käyttövoimaan perustuva joukkoliikenne vähentää päästöjä kaupunkiseuduilla. Liikkumispalveluiden uudet ratkaisut mahdollistavat haja-asutusalueiden joukkoliikenneyhteyksiä. Kunnat ja työnantajat voivat ottaa käyttöön kestävän liikkumisen kannustimia. Sähkö-, kaasu- ja hybridiajoneuvojen yleistymisen myötä tarvitaan laajaa latausverkostoa, jossa roolinsa on myös yrityksillä ja taloyhtiöillä. Digitaalisilla ratkaisuilla optimoidaan tavarankuljetuksia sekä mahdollistetaan monipaikkaista asumista, työskentelyä ja yritystoimintaa kaupungeissa ja maaseudulla.

Kannattavan maatalouden vahvuutena on kyky hiilensidontaan, koko ruokaketju mukaan tukemaan kestävää tuotantoa

Maataloudessa tarvitaan yhteistyössä tuottajien kanssa tiloilla tapahtuvaa tutkimus- ja kokeilutoimintaa sekä tähän pohjautuvaa neuvontaa. Tilojen energiaomavaraisuutta voidaan vahvistaa hyödyntämällä tuotannon sivutuotteena syntyviä peltobiomassoja ja lantaa biokaasun tuotannossa ja kehittämällä biomassan hyödyntämisen ja ravinnekierrätyksen koko arvoketjua. Peltojen kasvukunnon parantaminen kasvikierrolla ja vesitilanteen hallinnalla mahdollistaa hiilen sidonnan ja parantaa myös tuottavuutta. Koko ruokaketjussa lisätään tietoisuutta ruoantuotannon merkityksestä ilmastokysymysten ratkaisijana. Ruoantuotannon kestävä uusiutuminen nähdään maakunnan vahvuutena, jonka kehittämiseen osallistuu koko ketju tuottajasta kuluttajaan.

”Lukuisia esitettyjä toimenpiteitä on jokaisen toimijatahon hyvä katsoa tarkalla ja myönteisellä silmällä: mikä on meidän roolimme ja mitä mahdollisuuksia se antaa. Tarvitaan uutta suunnittelua, innovointia ja kokeiluja. Moni asia edellyttää teknologista kehittämistä ja monissa toimenpiteissä piilee hyviä yhteistyömahdollisuuksia niin kunnille, korkeakouluille kuin yrityksille”, kannustaa erikoissuunnittelija Aleksis Klap Varsinais-Suomen liitosta.

Tiekartta tarkistetaan ja sen toteutumista seurataan vuosittain. Vuoden 2021 aikana käsitellään uusina teemoina yhdyskuntarakennetta ja rakentamista sekä maankäyttöä, hiilinieluja ja hiilen sidontaa. Tavoitevuotta on valmius aikaistaa, kun tieto valittujen toimenpiteiden vaikuttavuuspotentiaalista lisääntyy.

Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia (Canemure) -hanke tukee toteutusta ja tarjoaa vuosittain päästölaskelma- sekä seurantatietoa kaikkien toimijoiden käyttöön.

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ilmastotiekartta 2030: 
ymparistonyt.fi/hiilineutraalilounaissuomi  

Varsinais-Suomen ilmastotiekartta - Tavoitteet ja toimenpiteet vuoteen 2030 (pdf)

Timo Metsä-Tokila
johtaja, Varsinais-Suomen ELY-keskus        
0295 022 615 | timo.metsa-tokila@ely-keskus.fi

Riikka Leskinen
toimialapäällikkö, VALONIA
044 907 5995 | riikka.leskinen@valonia.fi    

Aleksis Klap
erikoissuunnittelija, Varsinais-Suomen liitto
040 721 3137 | aleksis.klap@varsinais-suomi.fi

Merja Haliseva-Soila
erityisasiantuntija, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia (Canemure) -hanke
0295 022 863 | merja.haliseva-soila@ely-keskus.fi      

Avainsanat

Kuvat

Tietoja julkaisijasta

Varsinais-Suomen ELY-keskus
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Itsenäisyydenaukio 2
20800 Turku

0295 022 500 (vaihde)http://www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. Teemme työtämme Varsinais-Suomen lisäksi Satakunnan alueella liikenne- ja ympäristöasioissa.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Varsinais-Suomen ELY-keskus

Keskikesän päällystystöitä Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa1.7.2022 13:15:17 EEST | Tiedote

Yleisimmän kesälomakauden liikenteellisesti merkittävin tienpäällystyskohde lounaisessa Suomessa sijaitsee Salossa. Valtatietä 1 päällystetään Uskelanjoen ja Isokylän moottoritietunneleiden länsipään välillä. Työ toteutetaan viikolla 28 ilta- ja yöaikaan noin klo 18–06 välisenä aikana. Liikenne ohjataan työkohteen ohitse yhdellä kaistalla ja tästä saattaa hiljaisemmankin liikenteen aikana aiheutua ruuhkautumista ja jonoja.

Mynämäellä Joenperän siltatyömaan liikennekatko siirtyy myöhemmäksi1.7.2022 11:12:13 EEST | Tiedote

Mynämäellä maantiellä 2021 (Karjalantie) sijaitsevan Joenperän sillan kesäkuussa alkaneissa korjaustöissä seuraavana on vuorossa sillan kansirakenteiden uusiminen. Kansirakenteiden uusimistöiden ajaksi liikenne joudutaan katkaisemaan siltapaikalla ja liikennekatkon oli määrä alkaa 4.7. Liikennekatkon aikataulua joudutaan kuitenkin siirtämään myöhemmäksi. Uudesta liikennekatkon ajankohdasta tiedotetaan myöhemmin, kun aikataulu tarkentuu.

Vid färjleden i Högsar genomförs ett ettårigt försök med sjötrafikljus- och märkningar30.6.2022 09:58:48 EEST | Tiedote

Finlands Färjetrafik Ab har i samarbete med NTM-centralen i Egentliga Finland testat och utvecklat en eldriven vajerfärja vid färjeläget i Högsar i Nagu sedan 2018. Man kan avsevärt minska utsläppen från färjetrafiken med eldrivna vajerfärjor. Dragvajern är nära vattenytan i färjans färdriktning och tidvis rejält ovanför vattenytan. För att trygga säkerheten för den övriga sjötrafiken genomförs ett ettårigt försök med sjötrafikljus- och märkningar på färjleden i Högsar. Syftet med projektet är att bedöma möjligheterna att använda lösningen i större utsträckning på färjrutterna.

Högsarin lossiväylällä toteutetaan vuoden mittainen vesiliikennevalo- ja merkintäkokeilu30.6.2022 09:55:00 EEST | Tiedote

Suomen Lauttaliikenne Oy on yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa testannut ja kehittänyt sähkökäyttöistä vaijerivetoista lossia Högsarin lauttapaikalla Nauvossa vuodesta 2018 lähtien. Sähkökäyttöisillä vetovaijerilosseilla voidaan vähentää merkittävästi lossiliikenteestä aiheutuvia päästöjä. Vetovaijeri on lossin kulkusuunnassa lähellä vedenpintaa ja ajoittain reilusti vedenpinnan yläpuolella. Muun vesiliikenteen turvallisuuden varmistamiseksi toteutetaan vuoden mittainen vesiliikennevalo- ja merkintäkokeilu Högsarin lossiväylällä. Hankkeen tarkoituksena on arvioida mahdollisuudet käyttää ratkaisua laajemmin lossireiteillä.

Piispanristin pyöräilylaskuri kertoo pyöräilijämäärien vaihteluista27.6.2022 09:12:42 EEST | Tiedote

Varsinais-Suomen ELY keskus asensi kiinteän pyöräilylaskurin maantien 110 jalankulku- ja pyöräilyväylille Piispanristille toukokuussa 2020. Kahden vuoden laskentatulosten perusteella voidaan pyöräilijämäärissä havaita selkeä vuodenaikavaihtelu. Myös arkiliikenteen ja viikonlopun pyöräilijäjakauma on aivan erilainen ja lisäksi säätilat vaikuttavat merkittävästi pyöräilijämääriin. Kesäisin maantien 110 vartta pyöräilee päivittäin noin 1200 pyöräilijää päivässä, arkisin hieman enemmän ja viikonloppuisin vähän vähemmän. Vuonna 2021 pyöräilijälaskuri rekisteröi yhteensä lähes 250 000 pyöräilijää.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme