ELY-keskuksetELY-keskukset

Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa inventoidaan lettosoita (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Jaa
Kalkkijalosammal (Pseudocalliergon lycopodioides) ja lännenhernesara, Saaristomeri 2014. Kuva Iiro Ikonen.
Kalkkijalosammal (Pseudocalliergon lycopodioides) ja lännenhernesara, Saaristomeri 2014. Kuva Iiro Ikonen.

Lettosoita inventoidaan kuluvana kesänä Lounais-Suomen alueella. Lettojen inventointihanke on osa ympäristöministeriön Helmi-elinympäristöohjelmaa. Helmi-ohjelman tavoitteena on vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja parantaa luonnonympäristöjen tilaa.

Lettojen inventointihanketta koordinoi Suomen ympäristökeskus ja maastotöistä vastaa Varsinais-Suomen ELY-keskus. Myös Metsähallituksen Luontopalvelut on keskeinen yhteistyötaho. ELY-keskus ostaa lisäksi asiantuntijapalveluna sammalten ja vesihyönteisten inventointeja.

Lettohankkeessa tavoitteena on koota tietoa, joka mahdollistaa lettojen esiintymisen, tilan sekä hoito- ja ennallistamistarpeen arvioinnin. Kuluvana kesänä maastoinventointeja tehdään mm. Salon ja Someron alueella sekä Satakunnan diabaasialueilla ja harjualueilla. Lisäksi etsitään pienialaisia kohteita Saaristomereltä. Lettoja on erityisesti kalkkivaikutteisilla alueilla ja lähdetihkupinnoilla. Työn ohessa Helsingin yliopiston maa- ja metsätieteellisen tiedekunnan opiskelija tekee opinnäytetyötään alueelta.

Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä niiden tahojen kanssa, jotka tuottavat tai tarvitsevat toiminnassaan tietoja lettoesiintymistä. Tavoitteena on lisätä avoimesti saatavissa olevaa luontokohdetietoa.

Kalkkiletoilla ainutlaatuista suokasvillisuutta

Letot ovat suoluontotyypeistä rehevimpiä ja harvinaisimpia. Ne ovat myös tärkeä elinympäristö vaateliaalle ja monimuotoiselle lajistolle. Lettoja esiintyy etenkin alueilla, joilla maa- ja kallioperässä on runsaasti kalkkia. Näitä alueita on Lounais-Suomessa niukasti, tosin joitakin varsin edustaviakin kohteita on.

Letot ovat harvinaistuneet erityisesti Etelä-Suomessa. Lettoja on hävittänyt muun muassa pellonraivaus ja maankäytön muutokset. Myös metsäojitukset ovat olleet merkittävä muutostekijä. Ojitukset ja muu maankäyttö lettosuon ulkopuolella voi muuttaa ojittamattomankin leton vesitaloutta ja aiheuttaa kuivahtamista, karuuntumista ja lettolajiston taantumista.

Suurinta osaa Lounais-Suomen lettosoista ja suoniityistä on jossain vaiheessa laidunnettu tai niitetty karjatalouden tarpeisiin. Niitto ja laidunnus ovat vaikuttaneet suokasvillisuuden monimuotoisuuteen myönteisesti, sillä avoimuuden lisääntyminen ja karjan kohtuullinen häirintä on mahdollistanut kilpailukyvyltään heikompienkin suolajien menestymisen. Nyt pyritään löytämään kohteita, joissa tätä perinteistä maankäyttöä voitaisiin aloittaa uudelleen.

Lettoluontotyypit ovat eteläisessä Suomessa uhanalaisia luontotyyppejä. Lettojen taantuminen on heikentänyt myös lettolajiston elinvoimaisuutta. Lähes puolet uhanalaisista suolajeista elää ensisijaisesti letoilla. Lettojen turvaamisella on siksi merkittävät monimuotoisuusvaikutukset.

Ajantasainen tieto auttaa lettojen vaalimisessa

Etelä-Suomessa lettoja on vähän mutta tiedot ovat silti puutteelliset. Parhaiten tunnetaan suojelualueilla olevat lettosuot, mutta tiedon taso suojelualueiden ulkopuolisten esiintymien määrästä ja nykytilasta on riittämätön. Tilannetta korjataan nyt toteutettavassa inventointihankkeessa. Varsinais-Suomessa toteutetaan uusien alueiden inventointeja erityisesti Kiskon ja Suomusjärven alueella, koska alueella on kalkkivaikutteisuutta.

Ajantasainen tieto lettojen esiintymisestä ja tilasta edistää maanomistajien mahdollisuuksia ottaa esiintymät huomioon toiminnassaan. Näiden arvokkaiden elinympäristöjen turvaamiseen on myös keinoja. Helmi-elinympäristöohjelman puitteissa lettoja voidaan turvata joko vapaaehtoisen suojelun keinoin tai luonnontilaltaan heikentyneiden kohteiden luonnonhoito- ja ennallistamistoimenpiteillä. Laajempia kalkkivaikutteisia metsäisempiä alueita voidaan ottaa maanomistajan halutessa myös vapaaehtoiseen METSO-suojeluohjelmaan.

Luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset letot ovat metsälain perusteella turvattavia erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Myös monet metsäsertifioinnin kriteereissä ja metsänhoitosuosituksissa mainitut suoluonnon turvaamissuositukset koskevat lettoja.

Helmi-ohjelma

Ympäristöministeriön käynnistämän Helmi-ohjelman toimet tarttuvat Suomen luonnon köyhtymisen suurimpaan suoraan syyhyn: elinympäristöjen vähenemiseen ja laadun heikkenemiseen. Ohjelmassa suojellaan ja ennallistetaan soita, kunnostetaan lintuvesiä ja kosteikkoja, hoidetaan perinnebiotooppeja ja metsäisiä elinympäristöjä sekä kunnostetaan ranta- ja vesiluontoa. Toiminta perustuu maanomistajien vapaaehtoisuuteen. Suojeltavista alueista saa korvauksen ja valtio tukee kunnostus- ja hoitotoimia.

Lisätietoja lettoinventointihankkeesta

Lounais-Suomen maastoinventoinnit:

Ylitarkastaja Iiro Ikonen, Varsinais-Suomen ELY-keskus,
puh. 0295 022 869, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Suunnittelija Risto Vilen, Varsinais-Suomen ELY-keskus,
puh. 0295 022 018, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Lettohanke:

Vanhempi tutkija Aira Kokko, Suomen ympäristökeskus (SYKE),
puh. 0295 251 290, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Lisätietoja Helmi-ohjelmasta

ym.fi/helmi

Avainsanat

Kuvat

Kalkkijalosammal (Pseudocalliergon lycopodioides) ja lännenhernesara, Saaristomeri 2014. Kuva Iiro Ikonen.
Kalkkijalosammal (Pseudocalliergon lycopodioides) ja lännenhernesara, Saaristomeri 2014. Kuva Iiro Ikonen.
Lataa
Lettorahkasammal ja heterahkasammal ovat lettosoiden tyyppilajeja. Kuva: Anna Isotalo.
Lettorahkasammal ja heterahkasammal ovat lettosoiden tyyppilajeja. Kuva: Anna Isotalo.
Lataa

Tietoja julkaisijasta

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. Teemme työtämme Varsinais-Suomen lisäksi Satakunnan alueella liikenne- ja ympäristöasioissa.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta ELY-keskukset

Begränsningarna av passagerarantalet på förbindelsefartygen slopas från och med 21.6.202118.6.2021 08:56:05 EEST | Tiedote

Som en följd av den förbättrade situationen med smittsamma sjukdomar slopas begränsningarna av antalet passagerare i förbindelsefartygstrafiken för alla ruttområden från och med den 21 juni 2021. Trots att begränsningarna i antalet passagerare slopats förutsätter NTM-centralen i Egentliga Finland både att man använder ansiktsmask och att man följer rekommendationerna om säkerhetsavstånd när man reser med förbindelsebåt. För att trygga förbindelsefartygstrafikens kontinuitet rekommenderas att man trots att begränsningarna slopats undviker onödiga resor med förbindelsefartyg.

NTM-centralen delade ut 2,16 miljoner euro till Finlands kustområden av medel som influtit i form av fiskevårdsavgifter (Kustfinland)16.6.2021 11:57:21 EEST | Tiedote

I egenskap av fiskerimyndighet för Finlands kustområden har NTM-centralen i Egentliga Finland delat ut sammanlagt ca 2,16 miljoner euro till främjande av fiskerihushållningen i Mellersta Österbot-ten, Österbotten, Södra Österbotten, Satakunta, Egentliga Finland, Nyland, Kymmenedalen och Södra Karelen. Medlen kommer från de fiskevårdsavgifter som fiskare har betalat till staten.

ELY-keskus jakoi Rannikko-Suomeen 2,16 miljoonaa euroa kalastonhoitomaksuista kertyneitä varoja (Rannikko-Suomi)16.6.2021 11:49:09 EEST | Tiedote

Varsinais-Suomen ELY-keskus on jakanut Rannikko-Suomen kalatalousviranomaisena Keski-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla, Satakunnassa, Varsinais-Suomessa, Uudella-maalla, Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa yhteensä noin 2,16 miljoonaa euroa kalatalouden edistämiseen. Varat ovat kertyneet kalastajien maksamista valtion kalastonhoitomaksuista.

Yhteysalusten matkustajamäärien rajoitukset poistuvat 21.6.2021 alkaen16.6.2021 10:08:59 EEST | Tiedote

Parantuneen tartuntatautitilanteen johdosta yhteysalusliikenteen matkustajamäärien rajoitukset poistuvat käytöstä kaikilta reittialueilta 21.6.2021 alkaen. Varsinais-Suomen ELY-keskus edellyttää paikkarajoitusten purusta riippumatta sekä kasvomaskin käyttöä että turvavälisuositusten noudattamista yhteysaluksella matkustettaessa. Yhteysalusliikenteen jatkuvuuden turvaamiseksi on rajoituksien poistumisesta huolimatta suositeltavaa välttää ei välttämättömiä matkoja yhteysaluksilla.

Kasvatusta ja valistusta luonnon monimuotoisuuden tueksi – ELY-keskuksen tämänvuotiset avustukset ympäristökasvatukseen jaettu14.6.2021 09:10:43 EEST | Tiedote

Keski-Suomen ELY-keskuksen valtakunnalliset hankeavustukset ympäristökasvatukseen ja -valistukseen suunnataan tänä vuonna erityisesti luonnon monimuotoisuuteen liittyville hankkeille. Lisäksi painotetaan oppimista ja osallistumista nk. formaalin koulutuksen ulkopuolella, kuten nuorisotyön tai järjestöjen tarjoaman toiminnan piirissä. Avustusta myönnetään 11 hankkeelle yhteensä 330 050 euroa.

Utbildning och information om biologisk mångfald – NTM-centralernas bidrag för miljöfostran har delats ut för detta år14.6.2021 09:10:43 EEST | Tiedote

Nationella projektbidrag för miljöfostran och miljöupplysning från NTM-centralen i Mellersta Finland riktar sig i år särskilt till projekt som anknyter sig till den biologiska mångfalden. Tonvikt kommer också att läggas på lärande och deltagande utanför den så kallade formella utbildningen, såsom ungdomsarbete eller verksamhet som tillhandahålls av organisationer. Totalt 330 050 euro kommer att delas ut till 11 projekt.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme