Aluehallintovirasto

Västra och Inre Finlands beredskapskommitté: i och med det förbättrade sjukdomsläget avvecklas begränsningarna – utan att hälsosäkerheten glöms bort

Dela

Västra och Inre Finlands beredskapskommitté sammanträdde den 3 juni till sitt 32:a webbmöte under ledning av regionförvaltningsverkets överdirektör Marko Pukkinen. Lägesbilden uppdaterades åter i fråga om coronan och andra aktuella iakttagelser. Migrationsverkets resultatområdesdirektör Kimmo Lehto redogjorde för beredskapskommittén om utmaningarna rörande migration och flyktingskap och beredskapen inför dem på global och nationell nivå.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands överdirektör Pukkinen påpekar i sin översikt av coronaläget att den positiva trenden ser ut att fortsätta i vårt land: ”När man ser på siffrorna på nationell nivå är utvecklingen i sin helhet fortfarande ganska god, till exempel har incidensen sjunkit tydligt och målmedvetet sedan läget i mars månad”. Pukkinen lyfte också fram vaccinationstäckningen, som nu ligger på en god nivå i och med att 45,1 % av befolkningen fått sin första vaccindos och 9,4 % sin andra dos (läget den 3 juni). Också i Mellersta Österbotten håller sjukdomsläget redan nu på att förbättras.

”Den regionala beredskapskommittén har i dag sammanträtt 32 gånger på grund av coronaläget. Förhoppningsvis håller vi så småningom på att återgå till normalläget", konstaterade Pukkinen.

Överdirektör Pukkinen framförde i fråga om regionförvaltningsverkets restriktioner att Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland den 28 maj med stöd av 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar fattade nya beslut om begränsningar av sammankomster i Mellersta Österbotten och Birkaland. De övriga sjukvårdsdistrikten i regionen befinner sig på epidemins basnivå och utifrån helhetsbedömningen har regionförvaltningsverket inte längre fattat begränsningsbeslut för dem. Arrangörerna av offentliga tillställningar förpliktas av hygienkraven enligt smittskyddslagen. I det nya läget accentueras också kommunernas tillsynsansvar.

”Genom det beslut om obligatoriska hälsokontroller som fattades med stöd av 15 och 16 § i lagen om smittsamma sjukdomar den 26 maj har den kritiska gränssäkerheten i västra och inre Finland säkerställts.” Beslutet är i kraft till och med den 30 juni", sade Pukkinen.

Invandringens utmaningar och beredskapen inför dem

Migrationsverkets resultatområdesdirektör Kimmo Lehto presenterade företeelser och utmaningar gällande migration och flyktingskap. Migration är en stor och växande företeelse i världen. År 2019 statistikfördes cirka 272 miljoner internationella migranter, vilket är cirka 3,5 % av världens befolkning. Siffran har stigit kontinuerligt under de senaste fem årtiondena. I förhållande till folkmängden är andelen internationella invandrare 11 % i Europa och 6,9 % i Finland. Också tvångsförflyttning har ökat under de senaste årtiondena.

Lehto betonade att även om ansökan om humanitärt skydd endast är en liten del av invandringen, är denna del viktig ur ett mänskligt perspektiv. Ansökan om asyl i Europa fortsätter trots coronapandemin; den olagliga invandringen utgör kanske bara cirka en femtedel av den och det kommer få nya asylsökande till Finland. Enligt färska siffror utgör kvinnorna mindre än 10 procent av de asylsökande. En del av sökandena ansöker om asyl i flera år.

Myndigheterna har också i Finland förberett sig mycket väl på utvidgad och till och med omfattande invandring. ”Mottagningsverksamheten baserar sig endast på frivillighet, vilket är en möjlig utmaning”, konstaterade resultatområdesdirektör Lehto. I normalläget förbereder sig Finland årligen på 2 000–6 000 nya asylsökande. Lehto lyfte fram att Finland utöver detta bör förbereda sig på störningssituationer, såsom utvidgad inresa över östra gränsen (såsom 2015–2016 i Lappland). I värsta fall kan det vara fråga om massinvandring som kan hänföra sig till påtryckning. Man bör också beakta den betydande tillfälliga minskningen av antalet nya asylsökande, vilket har skett till följd av coronapandemin.

De senaste resultaten av Medborgarpulsen – iakttagelser

Direktör Tarja Wiikinkoski redogjorde för de viktigaste iakttagelserna utifrån den senaste Medborgarpulsen. Enligt resultaten har medborgarnas oro hållits ganska oförändrad. Det finns också en viss osäkerhet om undantagstillståndets varaktighet. Förtroendet för samhällets institutioner har förblivit oförändrat. Av resultaten lyfte Wiikinkoski också fram en oroväckande observation och riskfaktor i fråga om medborgarnas beteende: till exempel förhåller man sig mer likgiltigt än tidigare till trygga avstånd och andra rekommendationer och föreskrifter om hälsoskydd än tidigare. Tillfredsställelsen med myndigheternas kommunikation har förblivit oförändrad, dvs. ganska låg, och det finns fortfarande mycket att fundera på i detta avseende. Positiva iakttagelser av medborgarpulsens resultat är bl.a. att 3/4 av medborgarna vill ha coronavaccin för sitt barn. På samma sätt är det en positiv signal att medborgarna vågar rösta i det kommande kommunalvalet.

Det aktuella säkerhetsläget

Från stiften lyfte man fram skriftskolorna som börjar genast efter skolornas slut och de utmaningar som ordnandet av konfirmationslägren innebär. Församlingarna samarbetar intensivt med de lokala hälsovårdsmyndigheterna för att säkerställa hälsosäkerheten. I olika kommuner har det utfärdats mycket varierande anvisningar om användningen av munskydd på läger. För att säkerställa en enhetligare linje önskar församlingarna att de lokala myndigheterna får vägledning i frågan.

Mari Kyllönen, överinspektör vid RFV i Västra och Inre Finlands undervisningsväsende, berättade att arrangemangen för inträdesprov till högskolorna i västra och inre Finland trots de mycket utmanande förhållandena har varit lyckade. Som helhet sett är de anställda och direktörerna inom undervisnings- och fostringssektorn mycket belastade och det har blivit svårare att få vikarier. Anordnarna av småbarnspedagogik och undervisning rapporterar också om vårdnadshavarnas coronatrötthet, vilket tyvärr syns bl.a. i att rekommendationerna och anvisningarna inte följs.

Beredskapskommittén konstaterade att sjukdomsläget och det övriga säkerhetsläget i området är relativt bra och att myndigheternas prestationsförmåga och beredskap har bevarats efter angreppet. Också inom Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt har man fått större kontroll över coronaviruset. I likhet med regionförvaltningsverket betonar beredskapskommittén fortfarande att det trots det förbättrade sjukdomsläget inte finns skäl att sluta beakta hälsosäkerheten, utan att det är ytterst viktigt att var och en iakttar gällande begränsningar samt anvisningar och rekommendationer för att utrota epidemin.

Mer information

överdirektör Marko Pukkinen, tfn 0295 018 582
direktör Tarja Wiikinkoski, tfn 0295 018 800

fornamn.efternamn@rfv.fi

Migrationsverket, statistik

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Sommarens badsäsong börjar - kommunala webbplatser ska ha uppdaterad information om de allmänna badstränderna11.6.2021 10:00:00 EEST | Tiedote

Enligt lagstiftningen ska badstrandens ägare eller innehavare - vanligen kommunen - upprätthålla väsentlig information på sin webbplats om de allmänna badstränderna. Regionförvaltningsverket samlar inom sitt område in förteckningar som kommunerna har lämnat över de allmänna badstränderna samt deras webbplatser. Den riksomfattande förteckningen publiceras på Valviras webbplats och levereras även till Europeiska kommissionen så att t.ex. resenärer kan få nytta av den.

Kesän uimakausi alkaa – kuntien sivuilla oltava ajantasainen tieto yleisistä uimarannoista11.6.2021 10:00:00 EEST | Tiedote

Lainsäädännön mukaan uimarannan omistajan tai haltijan – tyypillisesti kunnan – täytyy ylläpitää verkkosivuillaan keskeisiä tietoja yleisistä uimarannoista. Aluehallintovirasto kokoaa alueeltaan kuntien toimittaman yleisten uimarantojen luettelon ja näiden verkkosivuosoitteet. Valtakunnallinen luettelo julkaistaan Valviran verkkosivuilla ja toimitetaan myös Euroopan komissiolle mm. matkailijoiden hyödynnettäväksi.

Muun muassa pääkaupunkiseudun kokoontumisrajoituksia ollaan lieventämässä ensi viikon alussa epidemiatilanteen parantumisen vuoksi - osassa Uuttamaata rajoitukset ollaan kumoamassa kokonaan10.6.2021 16:56:07 EEST | Tiedote

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella epidemiatilanne on rauhoittunut ja alueellinen koronakoordinaatioryhmä on linjannut leviämisvaiheessa olleen osan alueesta palanneen kiihtymisvaiheeseen. Tämän johdosta Etelä-Suomen aluehallintovirasto ryhtyy valmistelemaan päätöstä kokoontumisrajoitusten lieventämisestä. Lisäksi Itä-Uusimaa ja Länsi-Uusimaa lukuun ottamatta Espoota ja Kauniaisia palaavat perustasolle, ja siellä kokoontumisrajoitukset ollaan kumoamassa kokonaan.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum