Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Västra och Inre Finlands beredskapskommitté: Vardagskontroll är utgångspunkten för egen beredskap – överbelastningen av hälso- och sjukvården väcker oro

Dela

Västra och Inre Finlands regionala beredskapskommitté sammanträdde den 25 november 2021 för att uppdatera lägesbilden avseende covid-19 och andra aktuella säkerhetsobservationer. Martornas utvecklingschef Emmi Tuominen berättade om Martornas beredskapsverksamhet som en del av den övergripande säkerheten och för att stärka medborgarnas resiliens vid kriser.

Beredskapskommitténs ordförande Marko Pukkinen som är överdirektör för Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland berättade i sin aktuella översikt om covid-19-läget att virusets kraft åter har överraskat hela samhället. ”Ju längre söderut och västerut i landet man är, desto allvarligare är läget. Vaccinationstäckningen har tyvärr inte framskridit i snabb takt efter att 80 procentsnivån uppnåddes. Och igen måste något göras”.

Pukkinen tog dessutom upp en allvarlig oro över den förvärrade belastningen av hälso- och sjukvården och sjukhusvården. ”För reservkapacitetens och nödlösningarnas del finns ingen flexibilitet, till exempel med tanke på långvarig intensivvård. Också inom spårningsarbetet förekommer nu stora utmaningar i och med de ökade incidenstalen.” Enligt Pukkinen är det emellertid glädjande att märka att vaccineringarna bland yngre åldersgrupper ändå har framskridit bättre.

Överdirektör Pukkinen observerade att efter att Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland den 12 november 2021 fattade beslut om de första riktade begränsningarna för Södra och Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikts områden har det förordnats inomhusbegränsningar också på andra ställen i landet i rask takt. Pukkinen berättade att det för aktörer som omfattas av begränsningarna är möjligt att använda covidintyget som ett alternativ till begränsningarna.

Martorna främjar vardagsberedskap och övergripande säkerhet

Marttaliitto ry:s utvecklingschef Emmi Tuovinen berättade för beredskapskommittén om Martornas arbete för att bevara och förbättra beredskapen bland medborgarna. Martorna främjar välfärden särskilt genom att stöda familjerna i vardagen. En välfungerande och hållbar vardag möjliggör beredskap och funktion särskilt under undantagsförhållanden. Martorna har en historia med bl.a. betydande arbete inom underhåll och stöd under andra världskriget. Under coronatiden har de gett råd om exempelvis en hemreserv, som finländarna på bred front har visat intresse för.

Tuovinen berättade att Martorna är med i nätverk för organisationssamarbete där man på olika nivåer främjar beredskapen. Martaorganisationens rådgivningsarbete är mångsidigt och riktas till olika människogrupper. Rådgivningen för hushåll började år 1993 och är öppen, gratis och kan nås med låg tröskel. Martorna har dessutom gjort utvecklingssamarbete i Afrika i över 40 års tid.

Vid sidan om hemreserv och kortvarig beredskap anser Martorna det vara viktigt att diskutera och främja beredskapen på lång sikt. Det innebär enligt Tuovinen att vi ska identifiera framtida utmaningar, särskilt utmaningarna med anledning av klimatförändringen och behovet att förbereda oss för dem med hjälp av olika viktiga färdigheter.

Det aktuella säkerhetsläget och andra observationer

Kommittén för näringslivets regionala beredskapssamarbete (ELVAR) tog upp att läget inom inhemsk primärproduktion är svårt i synnerhet med tanke på att priset på gödslingsmedel har ökat kraftigt. Det väcker oro för exempelvis produktionsmängderna för utsäde i fortsättningen. Också potatisodlarna minskar och den dåliga skördesäsongen har minskat lagersituationen för potatis. Logistiska utmaningar i världshandeln har lett till att utöver jordbruket också andra sektorer har problem med tillgången till utrustning, delar, komponenter och material samt försenade leveranser och höjda priser.

Trots det epidemiologiska läget och den allvarliga belastningen av hälso- och sjukvården ansåg beredskapskommittén att det rådande säkerhetsläget som helhet är stabilt i Västra och Inre Finlands område. Inga brister konstaterades i myndigheternas prestationsförmåga eller funktionsförmåga.

Mer information

överdirektör Marko Pukkinen, tfn 0295 018 582
direktör Tarja Wiikinkoski, tfn 0295 018 800
fornamn.efternamn@rfv.fi

Medborgarpulsen (på finska)

Marttaliitto ry (på finska)

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum