Suomen Pankki

Vehicle loans account for almost one fifth of consumer credit granted by credit institutions

Share

According to new statistical data, nearly one fifth (19.2%) of consumer credit[1] granted by credit institutions to households at the end of April 2021 were vehicle loans[2]. The stock of consumer credit amounted to EUR 16.5 bn, of which vehicle loans accounted for EUR 3.2 bn[3], overdrafts and credit card credit for 4.1 bn and other consumer credit for EUR 9.3 bn. Most of the vehicle loans (EUR 2.4 bn) were uncollateralised. Collateralised vehicle loans totalled EUR 0.8 bn.

At the end of April 2021, the average interest rate on the consumer credit stock was 4.61%. For the stock of vehicle loans, the average interest rate was 2.79%, for the stock of other consumer credit 4.29% and for overdrafts and credit card credit 6.73%. Meanwhile, the average interest rate on the stock of uncollateralised vehicle loans stood at 2.92% and on the stock of other uncollateralised consumer credit at 6.70%. The average interest rate on the stock of collateralised vehicle loans (2.40%) was almost the same as the average rate on the stock of other collateralized consumer credit (2.26%).

Drawdowns of consumer credit[4] in April 2021 amounted to EUR 440 million, of which EUR 161 million were vehicle loans. Drawdowns of uncollateralised consumer credit were brisk, EUR 312 million, and 41% of this, or EUR 127 million, were vehicle loans. The average interest rate on new uncollateralised vehicle loans stood at 3.11% and on other uncollateralised consumer credit at 7.78%.

Besides credit institutions, other financial institutions (OFIs)[5] are important providers of vehicle loans in Finland. At the end of March 2021, the stock of vehicle loans granted by OFIs totalled EUR 3.9 bn, making it larger in size than the vehicle loan stock of credit institutions at that time (EUR 3.1 bn). The average interest rate on the stock of OFI vehicle loans at end-March was 2.2%.

Loans

Drawdowns of new housing loans by Finnish households in April 2021 totalled EUR 1.9 bn, up EUR 482 million on the same month last year. Of the total, 9.1% were buy-to-let mortgages. The stock of housing loans at end-April stood at EUR 104.0 bn, and the annual growth rate of the loan stock was 4.0%. Buy-to-let mortgages accounted for 7.9% of the housing loan stock. Out of all loans of Finnish households at end-April, consumer credit totalled EUR 16.5 bn and other loans EUR 17.4 bn.

Drawdowns of new loans (excl. overdrafts and credit card credit) by Finnish non-financial corporations (NFCs) in April amounted to EUR 1.7 bn. The average interest rate on these rose from March, to 1.78%. The stock of loans to Finnish NFCs at end-April stood at EUR 96.8 bn, of which EUR 37.9 bn were loans to housing corporations.

Deposits

The stock of Finnish households’ deposits at end-April 2021 amounted to EUR 106.2 bn, at an average interest rate of 0.04%. Overnight deposits accounted for EUR 96.3 bn and deposits with agreed maturity for EUR 3.2 bn of the deposit stock. In April, households concluded new agreements on deposits with agreed maturity to a total of EUR 56 million, at an average interest rate of 0.22%.

For further information, please contact:

Anu Karhu, tel. +358 9 183 2228, email: anu.karhu(at)bof.fi

Antti Hirvonen, tel. +358 9 183 2121, email: antti.hirvonen(at)bof.fi

Antti Alakiuttu (other financial institutions), tel. +358 9 183 2495, email: antti.alakiuttu(at)bof.fi

The next monthly statistical release will be published at 10 a.m. on 30 June 2021.

Related statistical data and graphs are also available on the Bank of Finland website: https://www.suomenpankki.fi/en/Statistics/mfi-balance-sheet/.

[1] Incl. overdrafts and credit card credit. comprises loans in all currencies to residents in Finland.

[2] Vehicle loans cover loans taken out for the purchase of passenger cars for private use, registered motorcycles, mopeds etc, recreational vehicles, utility and other trailers, caravans etc. The data are available as from March 2021.

[3] Before 2021, a breakdown of consumer credit into vehicle loans and other consumer credit was not available in respect of all credit institutions. Data provided by these institutions have been captured in the statistics on the stock of vehicle loans as from the beginning of 2021. For this reason, a small proportion of the vehicle loan stock is included in the group of other consumer credit.

[4] Excl. overdrafts and credit card credit.

[5] Other financial institutions are providers of household and corporate loans operating outside the credit institutions sector in Finland.

Images

Links

About Suomen Pankki

Suomen Pankki
Suomen Pankki
Snellmaninaukio, PL 160
00101 HELSINKI

09 1831http://www.bof.fi

The Bank of Finland is the national monetary authority and central bank of Finland. At the same time, it is also a part of the Eurosystem, which is responsible for monetary policy and other central bank tasks in the euro area and administers use of the world’s second largest currency – the euro.

Subscribe to releases from Suomen Pankki

Subscribe to all the latest releases from Suomen Pankki by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.

Latest releases from Suomen Pankki

Eurosystemets penningpolitiska beslut10.6.2021 15:00:00 EEST | Uutinen

ECB:s pressmeddelande 10.6.2021: Vid sitt sammanträde idag beslutade ECB-rådet att bekräfta sin mycket ackommoderande penningpolitiska inriktning. Räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna och räntorna på marginalutlåningsfaciliteten och inlåningsfaciliteten förblir oförändrade på 0,00 %, 0,25 % respektive -0,50 %. ECB-rådet förväntar sig att ECB:s styrräntor ligger kvar på nuvarande eller lägre nivåer tills dess att inflationsutsikterna stadigt rör sig till en nivå som är tillräckligt nära, men under 2 procent, under bedömningsperioden och att en sådan konvergens på ett enhetligt sätt återspeglats i underliggande inflationsdynamik. ECB-rådet kommer att fortsätta sina nettotillgångsköp inom ramen för PEPP-programmet (stödköpsprogram föranlett av pandemin), som sammanlagt omfattar 1 850 miljarder euro, fram till åtminstone slutet av mars 2022 och, i varje fall som helst, till dess att ECB-rådet bedömer att coronakrisfasen är över. Baserat på en gemensam bedömning av finan

ECB Monetary policy decisions10.6.2021 15:00:00 EEST | Uutinen

ECB press release 10.6.2021: At today’s meeting, the Governing Council decided to confirm its very accommodative monetary policy stance: The interest rate on the main refinancing operations and the interest rates on the marginal lending facility and the deposit facility will remain unchanged at 0.00%, 0.25% and -0.50% respectively. The Governing Council expects the key ECB interest rates to remain at their present or lower levels until it has seen the inflation outlook robustly converge to a level sufficiently close to, but below, 2% within its projection horizon, and such convergence has been consistently reflected in underlying inflation dynamics. The Governing Council will continue to conduct net asset purchases under the pandemic emergency purchase programme (PEPP) with a total envelope of €1,850 billion until at least the end of March 2022 and, in any case, until it judges that the coronavirus crisis phase is over. Based on a joint assessment of financing conditions and the inflat

EKP:n rahapoliittisia päätöksiä10.6.2021 15:00:00 EEST | Uutinen

EKP:n lehdistötiedote 10.6.2021. EKP:n neuvosto päätti tämänpäiväisessä kokouksessaan pitää vahvasti kasvua tukevan rahapolitiikan linjan ennallaan. Perusrahoitusoperaatioiden korko on edelleen 0,00 %, maksuvalmiusluoton korko 0,25 % ja talletuskorko -0,50 %. EKP:n neuvosto odottaa ohjauskorkojen pysyvän nykyisellä tasolla tai sitä alempina, kunnes arviointijakson inflaationäkymät palautuvat vankasti riittävän lähelle kahta prosenttia (mutta alle sen) ja kehitys näkyy johdonmukaisesti myös pohjainflaatiossa. Pandemiaan liittyvässä osto-ohjelmassa (PEPP), johon on varattu 1 850 miljardia euroa, tehdään netto-ostoja vielä ainakin maaliskuun 2022 loppuun saakka. Joka tapauksessa ostoja jatketaan, kunnes EKP katsoo koronaviruspandemian kriisivaiheen päättyneen. EKP:n neuvosto odottaa rahoitusoloista ja inflaationäkymistä tekemänsä arvion perusteella, että PEPP-ohjelmassa tehdään seuraavanakin vuosineljänneksenä netto-ostoja merkittävästi nopeammin kuin vuoden alkukuukausina. Ostoja suorite

Muistutuskutsu medialle: Suomen Pankin tiedotustilaisuus 15.6.2021 Suomen talouden näkymistä10.6.2021 12:40:37 EEST | Kutsu

Milloin Suomen talous selättää koronan? Millaiset näkymät ovat pitkällä aikavälillä? Tervetuloa seuraamaan Suomen talouden näkymiä ja rahapolitiikkaa käsittelevää lehdistötilaisuutta tiistaina 15.6.2021 klo 11.00. Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn käy läpi Suomen talouden tilannetta ja euroalueen rahapolitiikkaa. Ennustepäällikkö Meri Obstbaum esittelee Suomen talousennusteen vuosille 2021–2023. Tilaisuutta voi seurata verkossa osoitteessa www.mediaserver.fi/live/bof. (Huom. Avaa linkki jollain muulla kuin Internet Explorer -selaimella.) Tilaisuudessa julkistetaan uusin numero Euro & talous -verkkojulkaisusta. Pyydämme median edustajia ilmoittautumaan tiedotustilaisuuteen sekä embargolistalle viimeistään perjantaina 11.6. klo 16.00 tämän linkin kautta: Ilmoittaudu tilaisuuteen Huom. Median edustajien ei ole television kuvausryhmiä lukuun ottamatta mahdollista saapua paikalle koronarajoitusten vuoksi. TV-kuvaustarpeista pyydämme olemaan etukäteen yhteydessä ryhmäpäällikkö Iina Larioon,

Kutsu medialle: Suomen Pankin tiedotustilaisuus 15.6.2021 Suomen talouden näkymistä8.6.2021 13:55:55 EEST | Kutsu

Milloin Suomen talous selättää koronan? Millaiset näkymät ovat pitkällä aikavälillä? Tervetuloa seuraamaan Suomen talouden näkymiä ja rahapolitiikkaa käsittelevää lehdistötilaisuutta tiistaina 15.6.2021 klo 11.00. Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn käy läpi Suomen talouden tilannetta ja euroalueen rahapolitiikkaa. Ennustepäällikkö Meri Obstbaum esittelee Suomen talousennusteen vuosille 2021–2023. Tilaisuutta voi seurata verkossa osoitteessa www.mediaserver.fi/live/bof. (Huom. Avaa linkki jollain muulla kuin Internet Explorer -selaimella.) Tilaisuudessa julkistetaan uusin numero Euro & talous -verkkojulkaisusta. Pyydämme median edustajia ilmoittautumaan tiedotustilaisuuteen sekä embargolistalle viimeistään perjantaina 11.6. klo 16.00 tämän linkin kautta: Ilmoittaudu tilaisuuteen Huom. Median edustajien ei ole television kuvausryhmiä lukuun ottamatta mahdollista saapua paikalle koronarajoitusten vuoksi. TV-kuvaustarpeista pyydämme olemaan etukäteen yhteydessä ryhmäpäällikkö Iina Larioon,

Finlands Bank har investerat i BIS hållbarhetsfond4.6.2021 10:00:00 EEST | Tiedote

Finlands Bank har investerat 300 miljoner dollar i BIS (Bank for International Settlements, Banken för internationell betalningsutjämning) fond för gröna obligationer. Centralbankernas ömsesidiga fond (USD BISIP) investerar bland annat i förnyelsebar energi och i projekt som syftar till att höja energieffektiviteten och fonden bidrar med sin verksamhet till EU:s klimatmål. Tidigare har bland annat Europeiska centralbanken investerat i en motsvarande fond i euro. Utöver investeringen i denna fond gör Finlands Bank direktinvesteringar i gröna, hållbar och sociala obligationer. Temainvesteringar, dit den aktuella fonden räknas, är en av Finlands Banks strategier för ansvarsfulla investeringar. Målet för Finlands Banks investeringsverksamhet är att uppfylla de krav på likvida, säkra och högavkastande tillgångar som i regel ställs på centralbanker. Finlands Banks hållbarhetssynpunkter beträffande investeringar grundar sig dels på målet att svara mot hållbarhetskraven för investeringsverksam

Bank of Finland invests in Bank for International Settlements’ green bond fund4.6.2021 10:00:00 EEST | Press release

The Bank of Finland has invested USD 300 million in the green bond fund of the Bank for International Settlements (BIS). This mutual central bank fund (USD BISIP) invests in e.g. renewable energy and projects relating to improvements in energy efficiency, and its activity supports the EU’s climate goals. The European Central Bank has previously invested in a similar euro-denominated fund. In addition to investing in the fund, the Bank of Finland has also invested directly in green, sustainable development and socially sustainable bonds. Thematic investments, of which the current fund is an example, are one of the Bank of Finland’s chosen approaches to responsible investment. The aim of the Bank of Finland’s investment activities is to generally meet the liquidity, safety and yield requirements set for central bank assets. The Bank’s responsibility perspectives in managing its assets are based on one hand on the objective of sustainable investment and on the other hand on the better man

In our pressroom you can read all our latest releases, find our press contacts, images, documents and other relevant information about us.

Visit our pressroom