Suomen museoliitto

Vetoomus: Valtion on puututtava laittomien rahapeliyhtiöiden toimintaan

Jaa

Veikkauksen edunvälittäjäverkosto on tänään luovuttanut eduskuntaryhmille vetoomuksen, jossa vaaditaan puuttumista laittomien rahapeliyhtiöiden toimintaan. Vetoomuksen ottivat vastaan kaikki Eduskuntaryhmät.

Kaikkien eduskuntaryhmien edustajat olivat mukana ottamassa vastaan Veikkauksen edunvälittäjäverkoston vetoomusta.
Kaikkien eduskuntaryhmien edustajat olivat mukana ottamassa vastaan Veikkauksen edunvälittäjäverkoston vetoomusta.

Eduskuntaryhmät olivat yhtä mieltä siitä, että Veikkauksen edunvälittäjät ovat tärkeällä asialla, ja yhteistyöhalukkuutta löytyi läpi puoluekentän. 

Vasemmistoliiton Katja Hännisen mukaan Veikkauksen merkitystä taiteelle, kulttuurille ja urheilulle ei voi vähätellä. Etenkin nyt, kun tavoitteena on pitää kaikki mukana ja ehkäistä nuorten syrjäytymistä.

Perusuomalaisten Jani Mäkelä kommentoi, että pikavippien ja nopeatempoisten pelien yhdistelmä on todella myrkyllinen. Hän korosti, että yhteyden purkaminen olisi tärkeää.

Vetoomuksen esitellyt Veikkauksen edunvälittäjäverkoston puheenjohtaja ja Suomen museoliiton pääsihteeri Kimmo Levä on tyytyväinen siihen, että suomalaisella pelijärjestelmällä on kaikkien poliittisten puolueiden tuki. 

– Yksimielisyys vallitsee myös siitä, että laiton ulkomainen pelitarjonta on nykytilanteen keskeinen ongelma sekä pelihaittojen estämisen että yleishyödyllisten tehtävien rahoittamisen osalta.

Veikkauksen edunsaajat tuovat vetoomuksessaan esiin rahapelaamisen toimintaympäristön nopean muuttumisen. Pelaaminen siirtyy kiihtyvällä tahdilla verkkoon, jossa Veikkaus joutuu käytännössä toimimaan kansainvälisessä kilpailussa Suomen rajojen sisäpuolella. Tämän seurauksena Veikkauksen markkinaosuus laskee vaarantaen yksinoikeusjärjestelmän. 

Edunsaajat vaativat, että seuraavalla vaalikaudella valtion on rahapelihaittojen hillitsemiseksi, edunsaajien rahoituksen turvaamiseksi ja lainmukaisuuden vahvistamiseksi puututtava laittomaan pelitarjontaan seuraavilla toimenpiteillä:

1 Veikkaukselle on taattava riittävä kanavointikyky

Valtion on huolehdittava rahapeliyhtiön kanavointikyvystä, eli kyvystä ohjata rahapelaaminen laillisen tarjonnan pariin.

2 Laiton pelitarjonta on estettävä 

Laittomien peliyhtiöiden mainonnan ja markkinoinnin sekä niissä pelaamisen torjumiseksi tarvitaan vaikuttava toimenpidepaketti. Tarvitaan erityisesti poliisihallituksen ja Sisäministeriön toimia.

3 Lakiuudistusten vaikuttavuusarviointeihin on kiinnitettävä enemmän huomiota

Juuri toteutettu Arpajaislakiuudistus toteutettiin ilman, että käytettävissä oli arviota uudistuksen nettovaikutuksista tai edes tutkittua tietoa sen vaikutuksista ongelmapelaamiseen. Tällaiset tilanteet on jatkossa vältettäväja tulevissa uudistuksissa vaikuttavuusarviot tehdään ennen uudistamista ja niiden tulokset huomioidaan laista päätettäessä.

***

Vetoomus: Valtion on puututtava laittomien rahapeliyhtiöiden toimintaan

Suomalainen yksinoikeuteen perustuva rahapelijärjestelmä tulouttaa miljardi euroa tieteelle, taiteelle, kulttuurille, urheilulle, nuoriso- ja sosiaalityöhön sekä hevosalalle[1]. Rahapelien järjestäminen on annettu Veikkaus Oy:n tehtäväksi. Yksinoikeusjärjestelmän oikeutuksena on pelihaittojen vähentäminen. 

Rahapelaamisen toimintaympäristö muuttuu. Pelaaminen siirtyy kiihtyvällä tahdilla verkkoon, jossa Veikkaus joutuu käytännössä toimimaan kansainvälisessä kilpailussa. Seurauksena Veikkauksen markkinaosuus laskee vaarantaen yksinoikeusjärjestelmän. Yksinoikeusjärjestelmä on kuitenkin paras tapa vähentää rahapeliongelmia ja tuottaa rahaa yleishyödyllisiin tarkoituksiin. 

Rahapelihaittojen hillitsemiseksi, edunsaajien rahoituksen turvaamiseksi ja lainmukaisuuden vahvistamiseksi valtion on tulevalla vaalikaudella puututtava laittomaan pelitarjontaan seuraavilla toimenpiteillä. 

1 Veikkaukselle on taattava riittävä kanavointikyky

Valtion on huolehdittava rahapeliyhtiön kanavointikyvystä, eli kyvystä ohjata rahapelaaminen laillisen tarjonnan pariin. Tämä on merkityksellistä rahapelihaittojen hillitsemisen, edunsaajien rahoituksen turvaamisen ja yleisen lainmukaisuuden näkökulmista. Tavoitteena tulee olla kanavointikyvyn varmistava säätely.

2 Laiton pelitarjonta on estettävä

Laittomien peliyhtiöiden mainonnan ja markkinoinnin sekä niissä pelaamisen torjumiseksi tarvitaan vaikuttava toimenpidepaketti. Tarvitaan erityisesti poliisihallituksen toimia.

Sisäministeriön tulee selvittää muissa Euroopan maissa käytössä olevien keinojen soveltuvuus Suomeen. Tehokas keino on rahansiirtojen estäminen laittomille pelisivustoille. Myös laittomille sivustoille pääsyn estäminen on käytössä useimmissa Euroopan maissa, ja tulisi ottaa käyttöön myös Suomessa. 

Laittomien peliyhtiöiden mainosten näkymiseen televisiokanavilla ja verkkosivustoilla on puututtava[2]. Erityisesti Suomen viranomaisten on ryhdyttävä toimiin Suomessa näkyvien televisiolähetysten alaikäisiin suunnatun suomenkielisen rahapelimainonnan lopettamiseksi. Lisäksi on tärkeää, että pikavippipalveluiden rahapelaamiseen kannustava yhteys puretaan. Nyt laittomia pelejä ja pikavippejä markkinoidaan rinnakkain samoilla sivuilla.

3 Lakiuudistusten vaikuttavuusarviointeihin on kiinnitettävä enemmän huomiota

Arpajaislakiuudistus tuo pakollisen tunnistautumisen raha-automaattipelaamiseen vuoden 2022 alusta. Lain valmistelu toteutettiin ilman, että käytettävissä oli arviota uudistuksen nettovaikutuksista tai edes tutkittua tietoa sen vaikutuksista ongelmapelaamiseen. Tällaiset tilanteet on jatkossa vältettävä. Veikkauksen arvion mukaan edunsaajien rahapelirahoitus laskisi uudistuksen toimeenpanon myötä 17-170 miljoonalla eurolla.

On hyvä, että hallintovaliokunta on linjannut arpajaislakimietinnössään (HaVM 31/2018 vp), että “Muutosten vaikutuksia yleishyödyllistä toimintaa harjoittavien yhteisöjen rahoitukseen ja varainhankintaan on seurattava” ja että ”yleishyödyllisten yhteisöjen taloudelliset toimintaedellytykset on kyettävä turvaamaan myös tulevaisuudessa”. 

Tulevissa uudistuksissa nyt kirjatun seurannan sijaan on tärkeää, että vaikuttavuusarviot tehdään ennen uudistamista ja niiden tulokset huomioidaan laista päätettäessä.

Helsingissä 5.3.2019

Veikkauksen edunvälittäjät -verkosto

Finland Festivals 

SOSTE

Suomen Akatemia

Suomen Elokuvasäätiö SES 

Suomen Kansallisooppera

Suomen Hippos

Suomen Museoliitto 

Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi 

Suomen Olympiakomitea

Suomen Sinfoniaorkesterit

Suomen Teatterit 

Taiteen edistämiskeskus

Tieteellisten Seurain Valtuuskunta

 

LIITE: Veikkauksen, edunsaajien ja laittomien rahapeliyhtiöiden asema

Veikkauksen edunsaajat saavat noin miljardi euroa rahoituksestaan rahapeliyhtiöltä. Edunsaajien työ on yhteiskunnallisesti merkittävää. Edunsaajat tuottavat monipuolisesti toimintaa, josta hyötyvät käytännössä kaikki suomalaiset. Veikkauksen nyt tulouttaman noin miljardin euron arvo moninkertaistuu, kun edunsaajat saavat tämän rahoituksen turvin resursseikseen vapaaehtoistyötä, yksityisten ihmisten rahoitusta sekä kuntien, yritysten ja muiden organisaatioiden rahoitusta.

Veikkaus on toteuttanut tehtäväänsä hyvin. Se onnistuu Euroopan laajuisesti verrattaessa erinomaisesti sekä pelihaittojen hillitsemisessä että rahoituksen tulouttamisessa yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Rahapeliongelmat eivät liity vain haitalliseen pelaamiseen, vaan myös rahanpesuun, ottelutulosten manipulointiin ja kansainväliseen järjestäytyneeseen rikollisuuteen.

Nyt Veikkauksen asema on uhattuna. Etenkin digitaalisissa kanavissa pelaaminen kanavoituu tunnetuimman ja käytetyimmän rahapelialaa analysoivan kansainvälisen analytiikkatalon tilastojenmukaan kasvavissa määrin ulkomaisille yhtiöille. Jos Veikkauksen markkinaosuus laskee alle puoleen, on vaikeaa perustella Euroopan komissiolle, että tarvitsemme rahapelien yksinoikeusjärjestelmän. Esimerkiksi komission 2013 tekemässä arviossa Suomen rahapelijärjestelmästä keskeisenä pidettiin kanavointivelvoitetta.

Laiton pelaaminen on ongelmallista useasta syystä. Laittomia rahapelejä tarjoavat yhtiöt eivät osallistu peliongelmien hoidon rahoitukseen, eikä pelituotolla tueta yleishyödyllisiä yhteisöjä. Osaan näistä toimijoista liittyy myös rahanpesun, ottelutulosten manipuloinnin ja muun rikollisuuden riski. Niiden keinot rahapeliongelmien estämiseksi ovat varsin kapeita verrattuna Veikkaukseen. Tilanne on usein jopa päinvastainen: useilta nettikasinoille ohjaavilta affiliaattisivuilta ohjataan myös pikavippipalveluihin, eli käytännössä vahvistetaan rahapeliongelmien syntyä. Pelit ovat usein myös addiktoivampia verrattuna Veikkauksen peleihin. Peliriippuvaisuus onkin huomattavasti yleisempää laittomia pelejä pelaavien keskuudessa verrattaessa Veikkauksen peleihin.

Eurooppalaiset esimerkit osoittavat, että maissa, joissa kansallisen peliyhtiön markkinaosuus on laskenut alle puoleen, yksinoikeusjärjestelmästä on luovuttu muun muassa laillisuusvalvonnan ja kuluttajasuojan takia. Järjestelmä, jossa on useita rahapelien järjestämisen toimilupia, tulouttaa kansainvälisten esimerkkien perusteella yleishyödylliseen käyttöön huomattavasti yksinpelijärjestelmää vähemmän. Tällä hetkellä Veikkaus tulouttaa voitostaan yleishyödylliseen käyttöön yli 70 %.

Näistä näkökulmista olisi merkityksellistä, että Veikkauksen ja sen edunsaajien asema pystyttäisiin vähintään säilyttämään, ja laitonta rahapelaamista torjumaan.

 

[1]Rahapelien tuotto käytetään yleishyödyllisiin tarkoituksiin seuraavasti: 53 prosenttia urheilun ja liikuntakasvatuksen, tieteen, taiteen sekä nuorisotyön edistämiseen, 43 prosenttia terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen ja neljä prosenttia hevoskasvatuksen ja -urheilun edistämiseen.

[2]Tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi Suomessa laittomien peliyhtiöiden mainosten pikselöintiä kuvasta, kun suomalaisilla televisiokanavilla näytetään lähetyksiä ulkomailla järjestettävistä urheilutapahtumista.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Kaikkien eduskuntaryhmien edustajat olivat mukana ottamassa vastaan Veikkauksen edunvälittäjäverkoston vetoomusta.
Kaikkien eduskuntaryhmien edustajat olivat mukana ottamassa vastaan Veikkauksen edunvälittäjäverkoston vetoomusta.
Lataa
Lataa
Lataa

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Suomen museoliitto
Annankatu 16 B 50
00120 HELSINKI

museoliitto(a)museoliitto.fihttp://www.museoliitto.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen museoliitto

Poliitikot museotyöharjoittelussa 23.-27.8.202119.8.2021 11:46:15 EEST | Tiedote

Suomen museoliiton koordinoiman Poliitikon museoharjoittelu -teemaviikon aikana yli 60 päättäjää tutustuu museoiden toimintaan käytännönläheisellä tavalla. Perinteisen opastetun museovierailun sijaan päättäjät kokeilevat museoiden monipuolisia työtehtäviä, esimerkiksi konservointia, kokoelmien luettelointia tai näyttelysuunnittelua. Tiedotusvälineiden edustajat ovat tervetulleita seuraamaan poliitikkoja museoharjoittelussa 23.-27.8.2021.

Finlands lantbruksmuseum Sarka är Årets museum 202128.5.2021 12:22:28 EEST | Tiedote

Museipriserna för år 2021 delades ut 27.5 på Museiprisgalan i Åbo. Titeln Årets museum 2021 fick Finlands lantbruksmuseum Sarka. Priset för Årets museikommunikationsgärning beviljades för marknadsföringen av Helsingfors konstmuseum Ham:s och Helsingfors stadsmuseums utställning Sinnesstämning – Helsingfors 1939-1945. Specialpriset i Årets museum -tävlingen gick till Museiverket. Årets museibutik är Naturcentret Haltias Haltia Shop. Museikortets specialpris gick till Hotell- och restaurangmuseet.

Suomen maatalousmuseo Sarka on Vuoden museo 202127.5.2021 18:54:11 EEST | Tiedote

Vuoden 2021 museopalkinnot jaettiin 27.5. Museopalkintogaalassa Turussa. Vuoden museo 2021 -tittelin sai Suomen maatalousmuseo Sarka. Vuoden museoviestintäteko -palkinto myönnettiin Helsingin taidemuseo HAMin ja Helsingin kaupunginmuseon Mieliala – Helsinki 1939-1945 -näyttelyn markkinoinnille. Vuoden museo -kilpailun Erikoispalkinnon sai Museovirasto. Vuoden museokauppa on Luontokeskus Haltian Haltia Shop. Museokortin erikoispalkinto annettiin Hotelli- ja ravintolamuseolle.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme