Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Vid myndighetsövervakningen hittades skador i munnen hos över hälften av travtävlingshästarna - valet av utrustning och hanteringen av djuret väsentliga för förebyggande och vård

Dela

Munskador hos hästar upptäcktes vid tillsynsbesöken som Regionförvaltningsverket i Södra Finland tillsammans med lokala kommunalveterinärer gjorde i två travtävlingar och en fältrittstävling i augusti- oktober 2021. Vid tillsynen inspekterades totalt 82 hästar och över hälften av dem uppvisade olika graders munskador. Ändamålsenlig hantering och användning av utrustning är viktiga för hästarnas välbefinnande, viket myndigheternas styrning för sin del uppmuntrar till.

Tillsynsbesöken riktade sig till en fälttävlan som ordnades i Ypäjä och travtävlingar som ordnades i Esbo och Kouvola. Under besöken kontrollerades hälsotillståndet i munnen särskilt vid området kring bettet slumpmässigt hos hästar som deltog i tävlingen efter tävlingsevenemanget. Meddelande om tillsynen skickades på förhand samma vecka till travtävlingsarrangörerna. Besöken ingick i det regionala tillsynsprojektet för hästars välbefinnande. Målet med projektet är att främja hästarnas välbefinnande och god hantering.

Efter fälttävlan kontrollerades totalt 10 hästar av vilka hälften hade munskador vid bettområdet. Hos två av hästarna var skadorna lindriga och hos tre hästar måttliga.

Vid travtävlingarna kontrollerades totalt 72 hästar av vilka 27 var finska hästar och 45 varmblodiga. Två hästar kunde inte kontrolleras. Hos den andra av dem kunde man se att det blödde vid mungipan.

Hos 58 procent av travhästarna förekom det munskador vid bettområdet (42 st.). Av skadorna var 57 procent måttliga eller allvarliga (24 st.). Det fanns spridning i resultaten enlig ras: hos varmblod var 46 procent av skadorna måttliga eller allvarliga och hos finska hästar 75 procent.

Munskador upptäcktes efter användningen av alla bettmodeller. Vissa bettmodeller verkar emellertid lättare orsaka allvarligare skador.

”Munskador som är måttliga eller allvarliga orsakar utan tvivel smärta för hästen”, berättar länsveterinär Tanja Häkkinen vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Det är särskilt viktigt att ge skadorna tillräcklig tid att läkas utan bettanvändning eller tygeltryck. Man får inte orsaka hästen onödigt lidande genom att träna eller tävla med hästen utan att bry sig om munskadorna.”

7 procent av skadorna bedömdes vara allvarliga. För dessa hästar har djurskyddsmyndigheten meddelat förbud eller förordnanden enligt djurskyddslagen till hästinnehavarna eller överväger sådana. De aktuella hästarnas hälsotillstånd följs dessutom upp med fortsatt övervakning.

Syftet med myndighetstillsynen är också att stärka egenkontroll, rådgivning och samarbete

Veterinärerna talade med dem som deltar i skötseln av hästen om observationerna under inspektionen och uppmuntrade dem att regelbundet kontrollera hästens mun som en del av den sedvanliga skötseln.

”Det är inte svårt att kontrollera hästens mun”, berättar Tanja Häkkinen. ”Skadorna hos de slumpmässigt utvalda hästarna kunde inte ses utanpå, alltså utan att kontrollera munnen. Särskilt skador på insidan av kinderna och sådana som göms under lanens slemhinneveck kan inte ses bara genom att ta en titt i munnen.”

Man förhöll sig i regel positivt till tillsynsbesöken och de gav upphov till bra samtal om hanteringen och skötseln av hästarna och användningen av utrustning. Den allmänna medvetenheten och intresset för att förebygga munskador har varit ökande bland aktörerna och nu ville man med de gjorda inspektionerna ytterligare öka medvetenheten.

”Alla veterinärer som deltog i kontrollerna fick den uppfattningen att de som har med hästar att göra i regel bra känner till att det kan förekomma munskador och de flesta vill också undvika att skador uppkommer”, berättar Tanja Häkkinen. Det är viktigt att ytterligare öka förståelsen för hur man förebygger munskador och genom övervakning vid behov ingripa i den minoritets agerande som inte bryr sig om djurens välbefinnande.”

Konkreta ändringar gällande exempelvis hanteringen och valet av utrustning hade gjorts för många hästar, genom dem man ville förebygga att skador som tidigare förekommit upprepas. Hos flera dylika hästar som ingick i urvalet kunde man inte nu observera skador i munnen eller så var de lindriga.

Myndigheternas styrning och rådgivning uppmuntrar för sin del dem som har att göra med hästar att på eget initiativ främja välbefinnandet, men djurskyddsmyndigheterna utövar tillsyn också i fortsättningen och ingriper i missförhållanden. Tillsynen borde fortsättas riskbaserat, alltså så att den fokuserar på hästar hos vilka det mest sannolikt förekommer allvarliga munskador. Uppföljning eller fortsatt övervakning är väsentliga vid allvarliga fall för att på det sättet kunna försäkra sig om att djurets hälsa förbättras.

Regionförvaltningsverket är en av djurskyddsmyndigheterna. Dess uppgift är att styra kommunernas djurskyddsövervakning och delta i övervakningen enligt djurskyddslagen. Djurskyddsmyndigheterna har rätt enligt lag att göra tillsynsbesök till djurtävlingar, så som travtävlingar och ridtävlingar utan att man misstänker djurskyddsförseelser.

Mer information:

Tanja Häkkinen, länsveterinär, tfn 0295 016 464 (ta kontakt främst med sms)

fornamn.efternamn@rfv.fi

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Länsi- ja Sisä-Suomen valmiustoimikunta: tehokas kriisinhallinta edellyttää panostamista tilannekuvaan, johtamiseen ja viestintään22.10.2021 15:29:42 EEST | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui 21.10.2021 päivittämään kuvaa koronan ja muiden ajankohtaisten turvallisuushavaintojen osalta. Maanpuolustuskorkeakoulun sotilasprofessori, everstiluutnantti Aki-Mauri Huhtinen kertoi toimikunnalle kriisin johtamisesta ja tilannekuvan ja viestinnän keskeisestä merkityksestä sen onnistumisessa.

Med anledning av covid-19-läget förordnar Regionförvaltningsverket i Södra Finland alla som arbetar vid Helsinki Shipyard Oy:s varv att genomgå obligatorisk hälsokontroll21.10.2021 12:15:00 EEST | Tiedote

Bland dem som arbetar vid Helsinki Shipyard Oy:s varv i Ärtholmen har under hösten 2021 diagnostiserats många coronavirussmittor som har orsakat omfattande och svårhanterliga smittkedjor. Regionförvaltningsverket i Södra Finland förordnar alla arbetstagare vid varvet och dess underleverantörer att genomgå en obligatorisk hälsokontroll som kan innebära coronavirustest. Beslutet är i kraft från och med 21 oktober 2021 till slutet av januari 2022.

Työnantaja laiminlöi autonostimien määräaikaistarkastukset usean vuoden ajan – toimitusjohtaja ja yhtiö tuomittiin sakkoihin21.10.2021 11:50:00 EEST | Tiedote

Työnantaja laiminlöi autonostimien määräaikaistarkastukset usean vuoden ajan. Itä-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi yhtiön toimitusjohtajan 25 päiväsakon sakkorangaistukseen työturvallisuusrikoksesta ja yhtiön 1000 euron yhteisösakkoon. Lisäksi yhtiö tuomittiin menettämään valtiolle rikoksen tuottamana taloudellisena hyötynä 2250 euroa. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 28.9.2021.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto määrää Helsinki Shipyard Oy:n telakalla työskenteleville pakolliset terveystarkastukset koronatilanteen vuoksi20.10.2021 11:15:00 EEST | Tiedote

Helsinki Shipyard Oy:n Hernesaaren telakan työntekijöiden keskuudessa on todettu syksyn 2021 aikana lukuisia koronavirustartuntoja, jotka ovat aiheuttaneet laajoja ja vaikeasti hallittavia tartuntaketjuja. Etelä-Suomen aluehallintovirasto määrää kaikki telakan ja sen alihankkijoiden työntekijät osallistumaan pakolliseen terveystarkastukseen, joka voi tarkoittaa koronatestiä. Päätös on voimassa 21.10.2021 alkaen tammikuun 2022 loppuun asti.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum