Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Vid valkampanjer och röstningsställen för välfärdsområdesvalet ska sammankomstbegränsningar och restriktioner för användningen av utrymmen beaktas

Dela

Välfärdsområdesvalet hålls den 23 januari och valkampanjerna har inletts i de kommande välfärdsområdena. Det har rått oklarhet om både hur kampanjerna kan genomföras på ett hälsosäkert sätt inom ramen för sammankomstbegränsningarna och om hur röstning kan ordnas i utrymmen som enligt bestämmelserna måste hållas stängda.

För att förhindra snabb spridning av coronaviruspandemin har regionförvaltningsverken för många områden meddelat beslut om sammankomstbegränsningar och restriktioner för användningen av olika utrymmen. Regionförvaltningsverken har inte förbjudit valkampanjer på torg eller annan verksamhet i anslutning till valkampanjer, förutsatt att verksamheten är förenlig med de gällande begränsningarna i fråga om sammankomster och användning av utrymmen.

Valkampanjen ska ordnas på ett hälsosäkert sätt

Begränsningarna gäller offentliga tillställningar, även valkampanjer. Offentliga tillställningar är till exempel olika valstugor och valtält till vilka människor bjuds in för att diskutera. Vanligen lockas människor till ett sådant begränsat utrymme samtidigt, antingen genom att på förhand annonsera evenemanget eller genom att man på plats bjuder in förbipasserande personer.

Den som ordnar tillställningen ska också se till att hygien- och säkerhetsanvisningarna följs. I detta epidemiologiska läge rekommenderar regionförvaltningsverket starkt att olika debatter och möten ordnas på distans till exempel på webben.

Det är emellertid inte en offentlig tillställning om man bara delar ut broschyrer eller produkter till personer som råkar gå förbi. Om man däremot hänvisar dessa personer till ett avgränsat utrymme, räknas det dock som en offentlig tillställning. För varje region gäller olika bestämmelser om huruvida offentliga tillställningar över huvud taget kan ordnas, och i så fall hur stora, och vilka begränsningar som gäller inomhus och utomhus. Den som ordnar tillställningen ska se till att regionförvaltningsverkets förelägganden om publikantalet följs vid tillställningen och att det tillåtna antalet inte överskrids i något skede. Information om regionala restriktioner finns på webbplatsen rfv.fi under Vanliga frågor och svar om coronaviruset.

Förhandsröstning är möjlig i köpcentra

Förhandsröstning och röstning på valdagen är inte offentliga tillställningar och omfattas därför inte av regionförvaltningsverkets begränsningar av sammankomster. Förhandsröstning är inte heller sådan nöjes- och rekreationsverksamhet för vilken köpcentras allmänna utrymmen annars är stängda.

Mer information:

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Koronarestriktionerna i Egentliga Finland och Satakunta förlängs med viss precisering - barns och ungas hobbyverksamhet kan fortsätta14.1.2022 16:15:00 EET | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland förlänger och preciserar de beslut om restriktioner som redan gäller i Egentliga Finland och Satakunta. Det ena av de nya besluten gäller förbud att ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster samt åtgärder som ska vidtas i olika slags utrymmen för att förebygga spridning av coronaviruset. Det andra beslutet innebär stängning av vissa sådana utrymmen för kunder och deltagare där smittrisken inte i tillräcklig utsträckning går att minska genom att arrangera utrymmena. Besluten är i kraft under tiden 16 - 28.1.2022.

Varsinais-Suomen ja Satakunnan koronarajoitukset jatkuvat aiempaa kohdennetummin - lasten ja nuorten harrastustoiminta voi jatkua14.1.2022 16:15:00 EET | Tiedote

Lounais-Suomen aluehallintovirasto jatkaa ja tarkentaa Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa jo voimassa olevia määräyksiä. Toinen uusista päätöksistä koskee yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten kieltämistä ja erilaisissa tiloissa tehtäviä toimenpiteitä koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Toinen päätös määrää pidettäväksi suljettuna tiettyjä asiakas- ja osallistujatiloja, joissa tartunnan riskiä ei voida tilajärjestelyin riittävästi vähentää. Päätökset ovat voimassa 16.-28.1.2022.

Västra och Inre Finlands beredskapskommitté: Beredskapen handlar också centralt om förmågan att föreställa sig olika och okända hot14.1.2022 14:40:49 EET | Tiedote

Västra och Inre Finlands regionala beredskapskommitté sammanträdde den 13 januari 2022 till årets första möte för att uppdatera lägesbilden av covid-19 och andra aktuella säkerhetsobservationer. Forskaren Ossi Heino från Tammerfors universitet berättade för beredskapskommissionen om krisinlärning ur ett kritiskt och djupare perspektiv.

Kokoontumisrajoitus kiristyy ja tiloja määrätään suljettavaksi Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella 17.1. alkaen14.1.2022 14:22:30 EET | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston tänään tekemillä päätöksillä suljetaan Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueilla liikunta-, harrastus-, huvi- ja virkistystiloja. Samalla alueen kokoontumisrajoitus kiristyy siten, että sisätiloissa kielletään yli 10 henkilön ja ulkotiloissa yli 20 henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Päätökset tulevat voimaan 17.1.2022.

Länsi- ja Sisä-Suomen valmiustoimikunta: Varautumisessa on keskeisesti kyse myös kyvystä kuvitella erilaisia ja tuntemattomia uhkia14.1.2022 12:24:39 EET | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui 13.1.2022 vuoden ensimmäiseen kokoukseensa päivittämään tilannekuvaa koronan ja muiden ajankohtaisten turvallisuushavaintojen osalta. Tutkija Ossi Heino Tampereen yliopistosta kertoi valmiustoimikunnalle kriiseistä oppimisesta kriittisestä ja syvällisemmästä lähestymiskulmasta.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum