Aidosti leveämmät hartiat

Viekö sote-uudistus työtä, rahaa ja palveluja maakunnista?

Jaa
Ylimaakunnallisilla erityispalveluilla on merkittävä taloudellinen ja työllistävä vaikutus alueilla.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta valmistelee parhaillaan mietintöä, jossa esitetään ratkaisuja soten erilliskysymyksille. Etevan, Kårkullan ja Vaalijalan kuntayhtymien mielestä sote-uudistuksessa on iso riski, että erityishuollon julkinen palvelutoiminta jää huomioimatta kokonaisuudessa.

Erityispalveluilla on merkittävä alueellinen vaikutus. Palveluista kertyy alueille 210 miljoonaa euroa ja ylimaakunnallinen palvelutoiminta työllistää yli 3 400 ammattilaista. Erityisosaamista ja palveluketjuja on rakennettu huolella vuosien mittaan. Kuntayhtymät ovat huolissaan, miten käy osaajien, palvelujen ja asiakkaiden sote-uudistuksessa.

Etevan kuntayhtymän toimitusjohtaja Marika Metsähonkala muistuttaa, että tuleva sote-lakiuudistus ei ota kantaa, missä vaikeasti hoidettavia asiakkaita jatkossa hoidetaan, jos erikoissairaanhoidossa ei ole riittäviä resursseja tai riittävää osaamista. 
Huolta on myös ruotsinkielisten asiakkaiden perusoikeuksista saada palvelua omalla kielellään.

–Jos nämä palvelut sote-lain voimaan tultua hajautuvat hyvinvointialueille, eivät kaksikieliset asiantuntijat riitä kahdeksalle alueelle. Riskinä on, että asiakas ei saa palveluja enää omalla kielellään. Nyt keskittämisen kautta resurssit ovat riittäneet ja tämä on ollut myös taloudellisista syistä järkevää, sanoo Kårkullan kuntayhtymän vt. kuntayhtymäjohtaja Susanne Karlsson.

–Sote-uudistuksessa päätämme näiden asiakkaiden puolesta, kuinka heitä hoidetaan tai kuntoutetaan jatkossa. He eivät voi ajaa omaa asiaansa, eivätkä ymmärrä sote-lakiehdotuksen vaikutuksia. Jos palvelut hajautuvat maakuntiin tai tuleville hyvinvointialueille, karsitaan siellä palveluita ja kustannuksia, kunnes palvelu muuttuu asiakkaalle sisällöttömäksi ja kuntoutuksessa ei edistytä. Tämä on mielestäni yhteiskunnallinen arvokysymys. Onko näillä ihmisillä myös oikeus elää omanlaista elämäänsä vai onko hoito sängyssä makuuttamista, Vaalijalan kuntayhtymän johtaja Ilkka Fritius sanoo.

8 syytä puolustaa Etevan, Vaalijalan ja Kårkullan kuntayhtymien palveluita sote-uudistuksessa:

  1. Palvelujen kustannustehokkuutta ei tunnisteta. Pitkällä tähtäimellä vaikeasti hoidettavien asiakkaiden elinkaarikustannus on erityispalveluissa pienempi. Kuntoutuksen tuloksena valtaosa asiakkaista palautuu pääsääntöisesti edullisempien peruspalvelujen käyttäjäksi.

  2. Tulee olemaan hyvin vaikeaa ylläpitää välttämätöntä erityisosaamista ruotsin kielellä. Ruotsinkielisten erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden erityispalveluita on keskitetty, sillä asiakaspohja on niin pieni ja kehitysvammatyössä ruotsinkielisiä erityisosaajia on vähän. Ruotsinkielisten palveluiden tarjoaminen erityisen tuen asiakkaille on turvattu perustuslain 6 §:ssä säädetyssä yhdenvertaisuuslaissa. 

  3. Sote-uudistuksen toteuttaminen hallituksen esittämässä muodossa tuo alalle kriittisen pulan alan asiantuntijoista. Palveluihin erikoistuneet valtakunnalliset julkiset palvelujen tuottajat ovat toteuttaneet täsmäkoulutusta itse, jotta hoidon laadun kriteerit ja lakien vaatimukset täyttyvät.

  4. Erityispalveluilla on merkittävä taloudellinen vaikutus alueellisesti. Palveluista kertyy alueille noin 210 miljoonaa euroa. Ylimaakunnallinen palvelutoiminta työllistää tällä hetkellä yli 3 400 ammattilaista. 

  5. Hyvinvointialueilla ei ole tällä hetkellä riittävästi resursseja järjestää näitä palveluja. Suurin osa hyvinvointialueista on liian pieniä tuottamaan vastaavia palveluja. Alueilla on useimmiten liian vähän tällaisia palveluja käyttäviä asiakkaita.

  6. Yksittäinen hyvinvointialue harvoin täyttää sellaisia asiakasvolyymejä, jotta työntekijöiden osaaminen kehittyisi tai kasvaisi. Työntekijän saama ammatillinen tuki vähenee ja vanhan verkoston tuki puuttuu.

  7. Palveluketjut vaarantuvat. Jos asiakas ei saa oikeanlaista hoitoa ajoissa, se tulee kalliiksi ja on epäinhimillistä.

  8. Jokaisella hyvinvointialueella ei voida tuottaa kannattavasti erityispalveluille tarvittavia tiloja.Tällä  hetkellä erityistä tukea tarvitseville asiakkaille on liian vähän juuri heidän tarpeisiinsa suunnattuja tiloja. 

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Susanne Karlssonchef för Expert- och utvecklingscentret/tf samkommunsdirektör/ Asiantuntija- ja kehittämiskeskuksen päällikkö/vt kuntayhtymäjohtaja, Kårkulla samkommun

Puh:044 358 1141susanne.karlsson@karkulla.fi

Kuvat

Lataa
Lataa
Lataa
Susanne Karlsson
Susanne Karlsson
Lataa

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Aidosti leveämmät hartiat
Aidosti leveämmät hartiatEteva kuntayhtymä on yksi Suomen suurimmista vammaisalan osaamiskeskuksista. Tuotamme erityispalveluita kehitysvammaisille ja erityistä tukea tarvitseville henkilöille Etelä-Suomen alueella. Etevan omistaa 45 kuntaa. www.eteva.fi

Kårkulla samkommun on kuntayhtymä, joka tuottaa erilaisia palveluita vammaisille ja heidän läheisilleen. Kuntayhtymään kuuluu 33 ruotsinkielistä ja kaksikielistä kuntaa. www.karkulla.fi

Vaalijalan kuntayhtymä on savolainen toimija Itä-Suomessa, joka palvelee erityistä tukea tarvitsevia henkilöitä erilaisissa elämäntilanteissa. Vaativimpia kuntoutuspalveluita tuotamme valtakunnallisesti. Vaalijalan omistaa 33 savolaista kuntaa. www.vaalijala.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Aidosti leveämmät hartiat