Finanssivalvonta

Virtuella valutor får marknadsföras i Finland endast av här registrerade aktörer

Dela

Marknadsföringen av virtuella valutor och tjänster i anslutning till dem har ökat i finländsk media och i gatubilden. Finansinspektionen vill påminna om att endast registrerade tillhandahållare av virtuella valutor får marknadsföra virtuella valutor och tjänster i anslutning till dem i Finland. Det är viktigt att också de som säljer annonsutrymme är medvetna om denna registreringsskyldighet.

Enligt lagen om tillhandahållare av virtuella valutor får näringsidkare tillhandahålla tjänster i anslutning till virtuella valutor i Finland endast om de är registrerade som tillhandahållare av virtuella valutor enligt denna lag.

Ett sådant tillhandahållande av tjänster utgör till exempel riktad marknadsföring av virtuella valutor och tjänster i anslutning till dem till finländare. Marknadsföring av virtuella valutor på finska och i Finland är således endast tillåten för aktörer som har registrerat sig som tillhandahållare av virtuella valutor i Finland.

Registreringsskyldigheten gäller dock inte exempelvis situationer där en finländsk kund självmant hamnar på en utländsk tjänsteleverantörs webbplats eller på en internationell webbplats stöter på annan reklam än sådan som är uttryckligen riktad till finländare.

Finansinspektionen har kontaktat aktörer som observerats ha utövat riktad marknadsföring av virtuella valutor i Finland utan behörig registrering. Det är viktigt att också de som säljer annonsutrymme beaktar registreringsskyldigheten för tillhandahållare av virtuella tjänster i sina avtalsprocesser.

Finansinspektionen handlägger registreringsansökningarna från tillhandahållare av virtuella valutor och övervakar efterlevnaden av lagen. Registrerade tillhandahållare av virtuella valutor finns upptagna i förteckningen över tillsynsobjekt under Register på Finansinspektionens webbplats.

Kontaktuppgifter

Ledande digitaliseringsexpert Hanna Heiskanen. Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, tfn 09 183 50 30, vardagar kl. 9–16.

Se också

Nyckelord

Kontakter

Mediejourbetjänar vardagar klockan 9–16, med undantag för skärtorsdag och nyårsafton, då jouren håller öppet klockan 9–13

Tel:09 183 50 30

Om

Finanssivalvonta
Finanssivalvonta
PL 103, Snellmaninkatu 6
00100 Helsinki

09 183 51https://www.finanssivalvonta.fi/

Finansinspektionen (FI) är en myndighet med ansvar för finans- och försäkringstillsynen i Finland. Under vår tillsyn står bland annat bankerna, försäkringsbolagen, pensionsbolagen, andra aktörer i försäkringsbranschen, värdepappersföretagen, fondbolagen och börsen. Vi främjar den finansiella stabiliteten, förtroendet för finansmarknaden och skyddet av kunder, investerare och försäkrade.

Följ Finanssivalvonta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Finanssivalvonta

Finnish financial sector's capital position as at 30 September 2021: only minor changes3.12.2021 10:05:00 EET | Press release

The Finnish financial sector's capital position remained good across all sectors also in the third quarter of 2021. The banking sector's capital ratio decreased slightly, whereas in the employee pension, life and non-life insurance sectors solvency strengthened. The risks in the operating environment relate particularly to the COVID-19 pandemic, as insufficient vaccination coverage and new virus variants mean continued uncertainty.

Kapitaltäckning och solvens i finanssektorn 30.9.2021: Bara små förändringar i kapitaltäckningen och solvensen i den finansiella sektorn i Finland3.12.2021 10:05:00 EET | Tiedote

Kapitaltäckningen och solvensen i den finansiella sektorn i Finland var fortsatt god inom alla sektorer också under tredje kvartalet 2021. Kapitaltäckningen inom banksektorn sjönk något, men däremot stärktes solvensen inom arbetspensions-, livförsäkrings- och skadeförsäkringssektorerna. Omvärldsrisker härrör framför allt från coronapandemin och den fortsatta osäkerheten på grund av både otillräcklig vaccinationstäckning och nya virusvarianter.

Finanssisektorin vakavaraisuus 30.9.2021: Suomen finanssisektorin vakavaraisuudessa vain pieniä muutoksia3.12.2021 10:05:00 EET | Tiedote

Suomen finanssisektorin vakavaraisuus kaikilla sektoreilla säilyi hyvänä myös vuoden 2021 kolmannelle neljänneksellä. Pankkisektorin vakavaraisuus laski hieman, mutta sen sijaan työeläke-, henki- ja vahinkovakuutussektoreilla vakavaraisuus vahvistui. Toimintaympäristön riskit liittyvät erityisesti koronapandemiaan, jonka osalta sekä riittämätön rokotekattavuus että uudet virusmuunnokset pitävät yllä epävarmuutta.

FIN-FSA conference: EU financial markets today and in the future2.11.2021 09:20:00 EET | Press release

The COVID-19 pandemic has impacted the economy and financial sector worldwide and also accelerated transformation trends in financial services. The most prominent of these is digitalisation. This is bringing greater efficiency to activities in the sector and spurring innovation, but is also ushering in new kinds of risks. The financial sector has become one of the world's biggest targets for cyber attacks. The need for action to combat climate change has not diminished during the pandemic either. The financial sector must take into account more actively the effects of climate change, not only in relation to its business models but also concerning the risks of its clients.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum