Tuomioistuinvirasto

Vuonna 2020 koronaviruspandemia ruuhkautti käräjäoikeudet

Jaa

Vuonna 2020 koronaviruspandemia ruuhkautti tuomioistuinten asioiden käsittelyä erityisesti käräjäoikeuksissa. Myös käräjäoikeuksiin saapuneiden rikosasioiden määrä kasvoi. Vuoden 2020 alussa toteutui tuomioistuinten kannalta merkittävä ja historiallinen uudistus, kun keskushallintotehtäviä varten perustettu Tuomioistuinvirasto aloitti toimintansa. Tuomioistuinlaitoksen ensimmäinen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2020 on julkaistu Tuomioistuinviraston verkkosivuilla.

Keväällä 2020 koronaviruspandemia vaikutti tuomioistuinten toimintaan merkittävästi. Tuomioistuimet rajoittivat suulliset käsittelyt pääosin kiireellisiin asioihin ja suuri osa vireillä olevista asioista laitettiin koronatilanteen vuoksi keskeytykseen. Keskeytyksessä olleiden asioiden määrä oli suurimmillaan kesäkuun alussa, jolloin asioita oli keskeytettynä kaikissa tuomioistuimissa yhteensä noin 8 100 asiaa.

Käräjäoikeuksissa koronaepidemian vuoksi keskeytettyjä ja edelleen ratkaisematta olevia rikosasioita on nyt noin 2 100 ja siviiliasioita 400. Keskeytettyjen määrä on vähentynyt kolmannekseen keväästä 2020. Hovioikeuksissa on koronan vuoksi keskeytettynä noin 100 asiaa ja erityistuomioistuimissa noin 20 asiaa. Hallinto-oikeuksissa epidemian vuoksi keskeytettyjä ja edelleen ratkaisematta on noin 190 asiaa.

Rikosasioita oli käräjäoikeuksissa vireillä vuoden lopussa noin 6 000 asiaa enemmän kuin edellisen vuoden lopussa (31.12.2020 n. 26 300). Laajoissa riita-asioissa vireillä olevien määrä on kasvanut noin 600 asialla. Käräjäoikeuksiin saapui vuoden 2020 aikana noin 2 600 asiaa (5 %) enemmän rikosasioita kuin edellisenä vuonna.  Vuoden 2020 aikana käräjäoikeuksiin saapui n. 57 000 rikosasiaa.

Hallinto-oikeuksiin vuonna 2020 saapuneiden asioiden määrä pysyi lähes edellisvuoden tasolla. Asioista 31 % oli ulkomaalaisasioita, joihin kuuluvat myös turvapaikka-asiat. Vuonna 2020 hallinto-oikeuksiin saapui yhteensä 1 952 turvapaikka-asiaa, mikä on selvästi vähemmän (-32 %) kuin edellisenä vuonna (2 871 v. 2019 ja 2 331 v. 2018). Turvapaikka-asiat ovat olleet pitkään ruuhkautuneita ja käsittelyajat ovat pitkiä. Ruuhkaa on kuitenkin saatu pääosin purettua ja käsittelyaika lyhentynyt 7,9 kuukauteen (12/2019: 11,5 kk).

Hallintotuomioistuinten asiankäsittelyjärjestelmää koskeva HAIPA-hanke päättyi vuoden 2020 lopussa. Järjestelmän käytettävyydessä ja automatisaatiossa on kuitenkin vielä jatkokehittämistarpeita.

Myös käsittelyajat pitenivät

Koronaviruspandemia näkyy tuomioistuimissa myös pidentyneinä käsittelyaikoina vuonna 2020.

Koronaviruspandemiasta riippumatta tuomioistuinten käsittelyajat ovat yleisesti ottaen pidentyneet lähes kaikissa tuomioistuimissa ja kaikissa asiaryhmissä. Tuomioistuinten henkilöstöresurssit eivät ole riittävät suhteessa tuomioistuimissa käsiteltävien asioiden määriin. Kysymys on tuomioistuinten perusrahoituksen riittämättömyydestä.

Tuomioistuinviraston ensimmäisenä toimintavuotena tavoitteena oli keskittyä viraston toiminnan organisoimiseen ja laissa säädettyjen tehtävien haltuun ottamiseen − näissä tavoitteissa onnistuttiin. Tuomioistuinvirasto on pyrkinyt tukemaan tuomioistuinten toimintaa myös koronapandemian keskellä muun muassa laatimalla suositusluonteisia oppaita ja ohjeita sekä säännöllisillä etätapaamisilla.

Tuomioistuinlaitoksen toiminnan kulut olivat vuonna 2020 noin 286,9 miljoonaa euroa. Merkittävimmät kulut muodostuivat henkilöstökuluista sekä vuokrista ja palvelujen ostoista. Henkilöstökulut, joihin sisältyvät palkat, palkkiot ja lomapalkkavelan muutos henkilösivukuluineen, olivat kertomusvuonna 219,8 miljoonaa.

Tuomioistuinlaitoksen henkilöstömäärä vuoden 2020 lopussa oli 3 431 henkilöä, josta 29 prosenttia oli määräaikaisia. Naisten osuus henkilöstöstä on noin 70 prosenttia.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Raimo Ahola, johtaja, p. 029 5650 511

Sari Mutka, erityisasiantuntija, p. 029 5650 581

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Tuomioistuinvirasto
Tuomioistuinvirasto
PL 100/PB 100
00085 Tuomioistuinvirasto/Domstolsverket

0295650500http://www.tuomioistuinvirasto.fi

Tuo­miois­tuin­vi­ras­to on it­se­näi­nen kes­kus­vi­ras­to, joka pal­ve­lee koko tuo­miois­tuin­lai­tos­ta. Tuo­miois­tuin­vi­ras­to toi­mii oi­keus­mi­nis­te­riön hal­lin­no­na­lal­la.

Vi­ras­ton teh­tä­vä­nä on huo­leh­tia sii­tä, että tuo­miois­tui­met ky­ke­ne­vät käyt­tä­mään tuo­mio­val­taa laa­duk­kaas­ti ja että tuo­miois­tuin­ten hal­lin­to on te­hok­kaas­ti ja tar­koi­tuk­sen­mu­kai­ses­ti jär­jes­tet­ty.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Tuomioistuinvirasto

År 2020 överbelastade coronaviruspandemin tingsrätterna3.3.2021 15:06:51 EET | Tiedote

År 2020 förorsakade coronaviruspandemin målanhopning i synnerhet vid tingsrätterna. Antalet brottmål som kom in till tingsrätterna ökade också. Vid ingången av 2020 genomfördes en ur domstolarnas synvinkel betydande och historisk reform när Domstolsverket som inrättats för centralförvaltningsuppgifter inledde sin verksamhet. Domstolsväsendets första bokslut och verksamhetsberättelse för år 2020 har publicerats på Domstolsverkets webbplats.

HAIPA-projektet för digitalisering av rättsprocesserna vid förvaltnings- och specialdomstolarna avslutas i slutet av året22.12.2020 12:31:17 EET | Tiedote

Mandattiden för projektet för att skapa ett verksamhetsstyrnings- och dokumenthanteringssystem för förvaltnings- och specialdomstolarna (HAIPA-projektet) löper ut 31.12.2020. För genomförandet av projektet som tillsattes i januari 2016 ansvarade projektbyrån i samarbete med Rättsregistercentralen. Projektet verkade först i anslutning till justitieministeriet och överfördes till Domstolsverkets organisation när Domstolsverket inledde sin verksamhet i början av 2020. Nu löper projektbyråns mandattid ut. Från och med ingången av nästa år svarar Domstolsverket och Rättsregistercentralen i samarbete för den fortsatta utvecklingen och upprätthållandet av den informationssystemshelhet som genomförts inom ramen för projektet.

Hallinto- ja erityistuomioistuinten oikeusprosesseja sähköistävä HAIPA-hanke päättyy vuoden lopussa22.12.2020 12:29:11 EET | Tiedote

Hallinto- ja erityistuomioistuinten toiminnanohjaus- ja dokumentaationhallintajärjestelmän kehittämishankkeen (HAIPA-hanke) toimikausi päättyy 31.12.2020. Tammikuussa 2016 asetetun hankkeen toteutuksesta vastasi hanketoimisto yhteistyössä Oikeusrekisterikeskuksen kanssa. Hanke toimi ensin oikeusministeriön yhteydessä ja siirtyi Tuomioistuinviraston organisaatioon, kun virasto aloitti toimintansa vuoden 2020 alussa. Myös hanketoimiston toimikausi päättyy ja ensi vuoden alusta lukien hankkeessa toteutetun tietojärjestelmäkokonaisuuden jatkokehittämisestä ja ylläpidosta vastaavat yhteistyössä Tuomioistuinvirasto ja Oikeusrekisterikeskus.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme