Robert Bosch Oy

Vuosi 2020 Boschille odotettua parempi – vihreä vety, IoT ja tekoäly sekä sähköinen liikkuminen vievät yritystä edelleen eteenpäin

Jaa

Bosch selviytyi koronapandemian ensimmäisestä vuodesta hyvin. Vuoden 2020 liikevaihto oli 71,5 miljardia ja liiketulos 2 miljardia euroa. Kuluva vuosi on alkanut onnistuneesti. Esineiden internetin ja tekoälyn yhdistäminen, sähköinen liikkuminen ja vetytalous ovat Boschin menestyksen ajurit tulevaisuudessa.

Bosch selviytyi koronapandemian ensimmäisestä vuodesta hyvin. Kuluva vuosi näyttäytyy haastavana, mutta yritys on luottavainen siihen, että AIoT, vety ja sähköinen liikkuminen toimivat liiketoiminnan kehityksen vetureina.
Bosch selviytyi koronapandemian ensimmäisestä vuodesta hyvin. Kuluva vuosi näyttäytyy haastavana, mutta yritys on luottavainen siihen, että AIoT, vety ja sähköinen liikkuminen toimivat liiketoiminnan kehityksen vetureina.

Teknologia- ja palvelutoimittaja Bosch yhdistää esineiden internetin (IoT) ja tekoälyn (AI) mahdollisuudet sekä uskoo, että sähköinen liikkuminen tarjoaa sille mahdollisuuksia kehittää uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

”Bosch selviytyi koronapandemian ensimmäisestä vuodesta hyvin”, totesi pääjohtaja Volkmar Denner Boschin vuoden 2020 tulosta esittelevässä lehdistötilaisuudessa. ”Liikenteen sähköistymisessä me kuulumme voittajien joukkoon. Lisäksi laajennamme ohjelmistoliiketoimintaamme merkittävästi lisäämällä tekoälyä.”

Voimansiirtoteknologiassa sähköisen liikkumisen ratkaisuista on tulossa Boschin ydinliiketoimintaa. Dennerin mukaan yritys on tekemässä mittavia ennakkoinvestointeja tähän liittyen, pelkästään tänä vuonna 700 miljoonaa euroa. Aiemmin sähköiseen liikkumiseen on investoitu jo yhteensä viisi miljardia euroa. Tällä hetkellä Boschin myyntituotot sähköisen liikkumisen komponenteista kasvavat kaksi kertaa markkinoita nopeammin, lähes 40 prosentin tahtia.

”Sähköinen liikkuminen on jo kauan sitten lakannut olemasta vedonlyöntiä tulevaisuudesta. Ennakkoinvestointimme alkavat nyt kantaa hedelmää”, Denner sanoi. Vuoden 2020 loppuun mennessä Bosch oli saanut yli 20 miljardin euron arvosta sähköiseen liikkuvuuteen liittyviä tilauksia.

Pandemiasta huolimatta rohkaiseva toimintavuosi ja kahden miljardin euron tulos ovat Boschille elintärkeitä, sillä niiden ansiosta yhtiö pystyy tekemään tulevaisuuden kannalta keskeisiä investointeja.

Verkottumisen megatrendi tekee asiakkaista keskeisen tekijän kehitystyössä

Bosch haluaa käyttää osaamistaan verkottumisen (esineiden internet, IoT) ja tekoälyn (AI) yhdistämisessä ja tulla johtavaksi AIoT-yritykseksi.

Bosch haluaa tekoälyn avulla tutkia, miten asiakkaat käyttävät sen tuotteita, ja päivittää ohjelmistojaan tämän perusteella asiten, että yritys voi tarjota uusia, asiakkaiden tarpeisiin vastaavia toimintoja ja palveluita. ”Verkottumisen ansiosta saamme tietoa tuotteiden todellisista käyttötavoista”, Denner totesi. ”Näin voimme kehittää tuotteitamme jatkuvasti, pitää ne ajan tasalla ja tarjota asiakkaillemme entistä enemmän hyötyjä.”

Esimerkiksi videoturvallisuuden saralla neuroverkkoihin perustuva videoanalyysi avaa täysin uusia mahdollisuuksia. Tätä varten Bosch integroi antureita sekä uusiin kameroihin että tekoäly-yksiköihin, jotka voidaan liittää asennettuihin laitteisiin. Ensimmäinen sovellus on liikenteen tunnistin, joka alkuvaiheessa havaitsee ja paikantaa muut ajoneuvot tarkasti jopa vilkkaassa liikenteessä ja haastavissa valaistusolosuhteissa.

Mitä enemmän dataa asiakassovellukseen tulee, sitä enemmän tekoäly kykenee tekemään, esimerkiksi havaitsemaan onnettomuustilanteet täsmällisemmin.

Sähköistymisen megatrendi tuo uusia mahdollisuuksia monilla liiketoiminta-alueilla

Maailmanlaajuiset ilmastotoimet siivittävät sähköistymisen ja vihreän vedyn yleistymistä. Denner uskoo sähköistymisen avaavan uusia mahdollisuuksia monilla liiketoiminta-alueilla: ”Sähköistyminen ei tarkoita pelkästään sähköautoihin liittyviä ratkaisuja, vaan se kattaa myös esimerkiksi kiinteistöjen sähköisen lämmityksen.”

Sähköisen liikkuvuuden edistämisessä keskeisiä tekijöitä ovat akkujen hintojen lasku sekä ilmastotavoitteita tukevat päästöstandardit. Erityisesti lämmitykseen ja ilmastointiin liittyvässä rakennusteknologiassa lämpöpumppujen ja uusiutuvien energianlähteiden merkitys kasvaa jatkuvasti.

Esimerkiksi lämmitysjärjestelmien osalta Boschin sähköisiin ratkaisuihin liittyvä liiketoiminta kasvaa huomattavasti markkinoita nopeammin. Lämpöpumppujen myynti kasvoi yli 20 prosenttia vuonna 2020, ja Denner odottaa sen kolminkertaistuvan vuoteen 2025 mennessä. Bosch uskoo myös, että European Green Deal -ohjelmaan liittyvät asuinrakennusten kunnostustoimet tehostavat kasvua jatkossa.

Vedyn megatrendi: miljardien arvoinen polttokennomarkkina

Bosch uskoo vihreän vedyn markkinan kasvattavan arvoaan EU-alueella lähes 40 miljardiin euroon vuoteen 2030 mennessä, eli noin 65 prosenttia vuosittain. Polttokennot muuntavat vedyn sähköksi ja Bosch kehittää parhaillaan sekä kiinteitä että siirrettäviä polttokennoratkaisuja. Vuosina 2021–2024 Bosch aikoo investoida yli miljardi euroa polttokennoteknologiaan.

Dennerin mukaan Bosch on jo nyt valmis vetyaikaan. Suunnitelmana on ottaa 100 kiinteää polttokennolaitosta käyttöön tänä vuonna. Ne tuottavat sähköä konesalien, teollisuustuottajien ja asuinalueiden kaltaisille kulutuskohteille.

Bosch ja kiinalainen Qingling Motor Group käynnistivät hiljattain polttokennoihin pohjautuvien voimansiirtoratkaisujen tuotantoon liittyvän yhteishankkeen. Tavoitteena on saada 70 raskaasta ajoneuvosta koostuva testikalusto tien päälle vuoden loppuun mennessä.

Denner: EU-tason suunnitelmat voivat uhata hiilineutraaliutta

Dennerin mielestä EU:n alustavat Euro 7 -päästöstandardia koskevat suunnitelmat eivät ole tarkoituksenmukaisia. Hän on kuitenkin tyytyväinen siitä, että keskustelu aiheesta on viimein edistynyt ja se on muuttumassa aiempaa objektiivisemmaksi.

”Hiilineutraalius tieliikenteessä voidaan saavuttaa sähköisen liikkuvuuden ja vihreän lataussähkön ohella myös uusiutuvilla polttoaineilla”, Denner muistuttaa.

Boschin pääjohtaja totesi hiilineutraalin liikkuvuuden olevan nykyisellään lähes yhtä kunnianhimoinen tavoite kuin kuulento 1960-luvulla. Euroopan komissio on kuitenkin päättänyt tehdä asiat päinvastoin kuin Yhdysvaltain presidentti Kennedy, joka aikanaan asetti tavoitteen viedä ihminen kuun kamaralle ja jätti toteutuksen insinöörien ja asiantuntijoiden päätettäväksi.

”Nyt suljetaan tehokkaasti pois monia vaihtoehtoisia tapoja saavuttaa ilmastotavoitteet”, Denner kertoi. ”Jos yhteiskunta todella haluaa tehdä ilmastotekoja, on oleellista että emme aseta teknologisia lähestymistapoja vastakkain vaan niitä pitää yhdistellä.”

Boschin CO2-vähennystavoitteet viedään koko arvoketjuun

Bosch vie ilmastotavoitteitaan eteenpäin suunnitelmiensa mukaisesti. Kun konsernin ja sen 400 kansainvälisen toimipaikan hiilineutraalius on nyt sertifioitu, Bosch on ryhtynyt konkretisoimaan Scope 3 -päästöihin liittyviä suunnitelmiaan. Tavoitteena on vähentää hiilipäästöjä 15 prosenttia vuoden 2018 tasosta vuoteen 2030 mennessä koko arvoketjussa toimittajista asiakkaisiin, mikä laskisi hiilidioksidipäästöjä 67 miljoonaa tonnia.

”Jatkossa toimittajien ja logistiikkapalveluiden tarjoajien hiilijalanjälki on yksi hankintasopimusten keskeisistä kriteereistä”, Denner selitti.

Näkymät vuodelle 2021: Luottavaisuudesta huolimatta vuosi näyttäytyy haastavana

Bosch odottaa maailmantalouden kasvavan tänä vuonna vajaat neljä prosenttia, kun se viime vuonna supistui 3,8 prosenttia.

”Aloitimme vuoden 2021 luottavaisesti, mutta pandemian aiheuttamat riskit ovat edelleen merkittäviä”, Asenkerschbaumer totesi. Talousjohtajan mukaan Bosch on hyvin tietoinen autoteollisuuden pullonkauloista etenkin puolijohteiden osalta ja yritys tekee kaikkensa tukeakseen asiakkaita tässä tilanteessa. Lyhyellä aikajänteellä helpotusta ei ole näköpiirissä ja tilanne voi vaikuttaa myös liiketoiminnan kehitykseen. Pitkällä aikajänteellä Asenkerschbaumerin näkemys on, että autoteollisuudessa kaikki toimitusketjut täytyy tehdä vähemmän alttiiksi häiriöille.

Vuonna 2020 Bosch-konsernin liikevaihto oli yhteensä 71,5 miljardia euroa. Pandemian seurauksena myynti oli 6,4 prosenttia edellisvuoden tasoa alempana (4,3 prosenttia valuuttakurssivaikutuksilla korjattuna). Yhtiön tulos ennen korkoja ja veroja oli 2,0 miljardia euroa. Toiminnan käyttökate oli 2,8 prosenttia.

”Vuoden toisella puoliskolla reipastunut myynti ja merkittävät kustannussäästöt lievensivät pandemian vaikutuksia”, Asenkerschbaumer kertoi.

Esimerkiksi Consumer Goods -alueella kodinkoneiden ja sähkötyökalujen kysyntä kasvoi merkittävästi pandemian aikana: Myynti nousi 5,1 prosentilla 18,7 miljardiin euroon. Valuuttakurssivaikutuksilla korjattuna myynnin kasvu oli 8,4 prosenttia ja toiminnan käyttökate oli erinomaiset 11,5 prosenttia.

Omavaraisuusaste pysyi korkeana 44 prosentissa, ja vapaa kassavirta saavutti ennätyksellisen 5,1 miljardin euron tason. Talousjohtaja pitää yrityksen likviditeettiä riittävänä. ”Boschin talousrakenne on pysynyt terveellä tasolla, joten voimme keskittyä jatkon kannalta tärkeisiin osa-alueisiin.”

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Maija Andersson
+358 10 480 8225
maija.andersson@fi.bosch.com

Kuvat

Bosch selviytyi koronapandemian ensimmäisestä vuodesta hyvin. Kuluva vuosi näyttäytyy haastavana, mutta yritys on luottavainen siihen, että AIoT, vety ja sähköinen liikkuminen toimivat liiketoiminnan kehityksen vetureina.
Bosch selviytyi koronapandemian ensimmäisestä vuodesta hyvin. Kuluva vuosi näyttäytyy haastavana, mutta yritys on luottavainen siihen, että AIoT, vety ja sähköinen liikkuminen toimivat liiketoiminnan kehityksen vetureina.
Lataa

Tietoja julkaisijasta

Robert Bosch Oy
Robert Bosch Oy
Robert Huberin tie 16 A
01510 Vantaa

010 48080http://www.bosch.fi

Bosch-konserni on maailman johtava teknologiatuotteiden ja palvelujen toimittaja. Sen palveluksessa oli vuoden 2020 lopussa noin 395 000 työntekijää. Konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 71,5 miljardia euroa. Konserni on jaettu neljään liiketoiminta-alueeseen: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods ja Energy and Building Technology. Johtavana IoT-yhtiönä Bosch tarjoaa innovatiivisia ratkaisuja älykoteihin, teollisuus 4.0:lle ja verkottuneeseen liikkumiseen. Boschilla on visio liikkumisesta, joka on kestävää, turvallista ja jännittävää. Boschin asiantuntijuus anturiteknologiassa, ohjelmistoissa ja palveluissa sekä oma IoT-pilvipalvelu takaavat, että sen asiakkaat voivat saada verkottuneita ja toimialojen rajat ylittäviä ratkaisuja yhdeltä toimittajalta.

Bosch-konsernin strategisena tavoitteena on helpottaa elämää tuotteilla ja ratkaisuilla, jotka sisältävät tekoälyä (AI) tai jotka on kehitetty tai valmistettu sen avulla. Bosch parantaa elämänlaatua kaikkialla maailmassa innovatiivisilla ja innostusta herättävillä tuotteillaan ja palveluillaan – yhtiö tarjoaa tekniikkaa, joka on ”Invented for life.”

Konserni käsittää Robert Bosch GmbH:n sekä sen noin 440 tytäryhtiötä ja paikallista yhtiötä yli 60 maassa. Jos mukaan luetaan myös myynti- ja palveluyhteistyökumppanit, on Bosch tuotanto-, suunnittelu- ja myyntiverkostonsa kautta läsnä lähes kaikissa maailman maissa. Bosch-konserni on ollut hiilineutraali vuoden 2020 ensimmäisestä neljänneksestä lähtien. Yhtiön kasvun perusta on sen innovaatiovoima. Tutkimuksessa ja tuotekehityksessä työskentelee noin 73 000 henkilöä 129 toimipisteessä eri puolilla maailmaa. Heistä noin 34 000 on ohjelmistokehittäjiä.

Robert Bosch (1861–1942) perusti yhtiön Stuttgartissa vuonna 1886 hienomekaniikan ja sähkötekniikan korjaamoksi. Robert Bosch GmbH:n poikkeuksellinen omistusrakenne takaa konsernin taloudellisen riippumattomuuden. Sen ansiosta yhtiön on mahdollista suunnitella tulevaisuuttaan pitkäjänteisesti ja sijoittaa tulevaisuutensa kannalta välttämättömiin investointeihin etupainotteisesti. Yleishyödyllinen säätiö Robert Bosch Stiftung omistaa 94 prosenttia Robert Bosch GmbH:n osakkeista. Loput osakkeista omistaa Boschin perhe yrityksensä kautta sekä Robert Bosch GmbH. Suurinta äänivaltaa yhtiössä käyttää Robert Bosch Industrietreuhand KG, joka huolehtii myös omistajuuteen liittyvistä toiminnoista.

 

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Robert Bosch Oy

KUTSU | Bosch at the new IAA Mobility 2021 - mediavartti ma 6.9.2021 klo 11.4520.8.2021 11:06:32 EEST | Kutsu

Tervetuloa Boschin virtuaaliseen IAA Mobility 2021 -mediatilaisuuteen maanantaina 6.9.2021 klo 11.45 - 12.00. Boschin pääjohtaja Volkmar Denner kertoo Boschin strategiasta ja suuntaviivoista tulevaisuuden liikkumisen suhteen sekä liiketoiminnan että ilmastoneutraaliin liikkumiseen liittyvän teknologian kannalta. Tutustu ennakkotiedotteeseen ja laita kompakti tietoisku kalenteriin jo tänään!

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme