Työeläkeyhtiö Elo
Työeläkeyhtiö Elo

Olemme Elo, suuri suomalainen työeläkevakuuttaja. Huolehdimme, että asiakkaamme saavat ansaitsemansa eläkkeet. Autamme asiakasyrityksiämme menestymään ja vastaamaan muuttuvan työelämän haasteisiin.

Hoidamme asiakkaidemme eläkevaroja tuottavasti, turvaavasti ja vastuullisesti. Sijoitusvarat on hyvin hajautettu kansainvälisesti ja eri omaisuusluokkiin. Ne turvaavat eläkkeet ja luovat pohjaa kestäville tuotoille vuosikymmeniksi eteenpäin. www.elo.fi

Elos delårsrapport 1.1–30.9.2023: Placeringsintäkterna var 2,7 procent och nedskrivningar på fastighetsinvesteringar minskade avkastningen25.10.2023 10:01:00 EEST | Press release

Placeringsmarknaden gav en måttfull avkastning under redovisningsperioden. Geografiskt sett ökade skillnaderna i avkastningarna på aktiemarknaden. Ränteavkastningarna var positiva trots centralbankernas räntehöjningar. Tack vare den förbättrade kostnadseffektiviteten kommer Elos prognostiserade överskott på 7,7 miljoner euro att återbetalas till kunderna.

Förändring i Elos ledningsgrupp12.9.2023 09:00:00 EEST | Press release

Arbetspensionsbolaget Elos placeringsdirektör och vice verkställande direktör Hanna Hiidenpalo har meddelat att hon kommer att lämna sin befattning i slutet av 2023. Hiidenpalo har lett Elos placeringsverksamhet sedan bolaget grundades 2014. Hon lämnar sin nuvarande befattning den 30 september 2023 och fortsätter som rådgivare fram till utgången av 2023. ”Hanna Hiidenpalo har målmedvetet lett Elos placeringsverksamhet i en turbulent miljö med goda resultat. Hon lämnar efter sig en kompetent och engagerad organisation. Hon har också spelat en viktig roll i uppbyggnaden av Elos nya strategi. Vi tackar Hanna för hennes betydande insats och önskar henne framgång i framtiden", konstaterar Carl Pettersson, verkställande direktör. "Tio år på Elo har varit fina och händelserika år. Under de senaste åren har vi utvecklat vår placeringsprocess för att motsvara förändringar i verksamhetsmiljön och vårt placeringsresultat är bra. Jag vill tacka min chef och alla mina kollegor för ett gott samarbet

Muutos Elon johtoryhmässä12.9.2023 09:00:00 EEST | Tiedote

Työeläkeyhtiö Elon sijoitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja Hanna Hiidenpalo on ilmoittanut jättävänsä tehtävänsä Elossa vuoden 2023 loppuun mennessä. Hiidenpalo on johtanut Elon sijoitustoimintaa Elon perustamisesta eli vuodesta 2014 alkaen. Hän lopettaa nykyisessä tehtävässään 30.9.2023 ja toimii neuvonantajana vuoden 2023 loppuun asti. ”Hanna Hiidenpalo on johtanut Elon sijoitustoimintaa päämäärätietoisesti turbulentissa toimintaympäristössä hyvin tuloksin. Hän jättää seuraajalleen osaavan ja sitoutuneen sijoitusorganisaation. Hänellä on ollut merkittävä rooli myös Elon uuden strategian rakentamisessa. Kiitämme Hannaa merkittävästä työpanoksesta ja toivotamme hänelle mitä parhainta menestystä jatkossa”, toimitusjohtaja Carl Pettersson sanoo. ”Kymmeneen vuoteen Elossa on mahtunut monta hyvää ja vaiherikasta vuotta. Viime vuosina olemme kehittäneet sijoitusprosessia vastaamaan toimintaympäristön muutoksiin ja sijoitustoimintamme tulos on hyvä. Haluan kiittää esihenkilöäni ja kaikkia kol

Työvoimapula kannustaa entistä useamman eläkeläisen töihin – lähes kaikki suhtautuvat suopeasti työroolin vaihtumiseen12.9.2023 08:05:00 EEST | Tiedote

Eläkkeellä työskentelevät suomalaiset menevät hyvällä mielellä töihin ja oppivat mielellään uutta. Eläkeläisten työhaluja herättelee mielekkään tekemisen lisäksi kaksi ajankohtaista tekijää: työvoimapula ja oman eläkkeen riittämättömyys. Hyvin harva vaihtaa alaa tai työnantajaa. Elon kyselyn mukaan 87 % jatkoi eläkkeellä työtä samalla alalla.

Elos placeringsavkastning var 2,8 procent och kostnadseffektiviteten förbättrades avsevärt23.8.2023 10:01:00 EEST | Press release

Placeringsmarknaden avkastade bättre än väntat tack vare den goda ekonomiska utvecklingen. Avkastningarna på aktiemarknaden differentierades kraftigt särskilt i slutet av våren både geografiskt och per sektor. Ränteavkastningarna var positiva i början av året trots central­bankernas räntehöjningar. Våra driftskostnader sjönk redan för andra året i följd, och vi förbättrade således vår kostnadseffektivitet.

Taina Erkkilä Elon viestintäpäälliköksi25.5.2023 07:38:02 EEST | Tiedote

Taina Erkkilä (FM) on nimitetty Elon viestintäpäälliköksi 1.8.2023 alkaen. Eloon hän siirtyy Solwers Oyj:stä, jossa hän on viestintäjohtajana vastannut pörssiyhtiön viestinnästä, brändistä ja sijoittajasuhteista sekä toiminut johtoryhmän jäsenenä. Aiempaa työkokemusta Erkkilällä on viestintäjohdon muun muassa Fortumista, Huhtamäeltä, Pihlajalinnasta sekä Nissanilta, jossa hän toimi Pohjoismaiden ja Baltian viestintä- ja yhteiskuntasuhteiden johtajana. Taina Erkkilä ottaa vastuulleen Elon viestintä, vaikuttaminen ja vastuullisuus -toiminnon ja raportoi ihmiset ja kulttuuri -johtaja Elina Heliölle. – Yleinen kiinnostus eläkeyhtiöitä kohtaan on kasvanut toimintaympäristön muutosten vuoksi. On ilo astua uuteen tehtävään, johon Elon strateginen tavoite kehittyä vetovoimaisimmaksi alallaan ja toisaalta avoimuus, aktiivisuus sekä sitoutuneisuus arvoina luovat selkeät raamit. Tässä tehtävässä uskon pääseväni hyvin hyödyntämään aiempaa kokemustani ja toisaalta oppimaan uutta, toteaa Taina Erkki

Elon kesätoimittajatilaisuus: Puhetta taloudesta, työelämästä ja eläkejärjestelmän tulevaisuudesta to 25.5. klo 175.5.2023 09:41:59 EEST | Kutsu

Hei kesätoimittaja! Lämpimästi tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan talouden, työelämän ja eläkejärjestelmän tulevaisuuden näkymistä. Jos nyt pohdit, että eivätkö enää harmaampaa aihetta saaneet aikaan – olet ilmoittautumassa juuri oikeaan tapahtumaan! Takaamme, että tämän reilun tunnin aikana sinulle herää jonkinlainen innostus eläkejärjestelmää, työelämän kehittämistä ja makrotalouden kiemuroita kohtaan.

Elos placeringsintäkter var 1,6 % i början av året – Aktieplaceringarna gav god avkastning på den osäkra placeringsmarknaden26.4.2023 11:12:19 EEST | Tiedote

Största delen av Elos tillgångsslag avkastade positivt i det krävande marknadsläget. Den ekonomiska tillväxten var fortfarande god och inflationen var på en fortsatt hög nivå i början av året. I mars ökade emellertid osäkerheten på placeringsmarknaden och förväntningarna på den ekonomiska tillväxten försvagades, då vissa banker hamnade i svårigheter som en följd av den förhöjda räntenivån.

Elon suorat kiinteistöt hiilineutraaleiksi vuonna 202716.3.2023 12:26:22 EET | Tiedote

Elo on vuoteen 2027 mennessä kotimaisten suoraan omistamiensa kiinteistöjen energiankäytön osalta hiilineutraali. Elo on keskittynyt toimintansa alusta asti kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseen. Kaikki Elon ostama sähkö on jo nyt hiilineutraalia, ja yhtiö siirtyy uusiutuvaan kaukolämpöön vaiheittain lähivuosien aikana. Elo kasvattaa myös kiinteistöjensä omaa energiatuotantoa ja lisää ympäristösertifioitujen kiinteistöjen osuutta. Elon kotimaisten suorien kiinteistöjen arvo on 2,6 miljardia euroa.

Elo effektiverade sin verksamhet för att skapa en mer kundorienterad kultur och för att uppnå tillväxt – placeringsintäkterna 2022 var -3,7 procent17.2.2023 10:01:00 EET | Tiedote

Totalavkastningen på Elos placeringsverksamhet var negativ som en följd av det allmänt försvagade ekonomiska läget, men under årets sista kvartal var avkastningen positiv. Elo förnyade sin styrnings-modell och effektiverade verksamheten genom att svara på förändringarna i verksamhetsmiljön och kundbeteendet. Revideringarna syntes i form av en förbättrad kostnadseffektivitet.

Den globala tillväxten avmattades ytterligare under årets tredje kvartal – avkastningen på Elos placeringsverksamhet -4,9%26.10.2022 14:03:00 EEST | Tiedote

Den globala tillväxten avmattades ytterligare under årets tredje kvartal. Avkastningen på Elos placeringsverksamhet var negativ som en följd av det allmänt försvagade ekonomiska läget. Omställningsförhandlingarna på hösten ledde till att 44 arbetsuppgifter upphörde i Elo. En ny strategi lotsar Elo fram till målet om att vara det mest tilltalande bolaget inom branschen år 2025.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>

Olemme Elo, suuri suomalainen työeläkevakuuttaja. Huolehdimme, että asiakkaamme saavat ansaitsemansa eläkkeet. Autamme asiakasyrityksiämme menestymään ja vastaamaan muuttuvan työelämän haasteisiin.

Hoidamme asiakkaidemme eläkevaroja tuottavasti, turvaavasti ja vastuullisesti. Sijoitusvarat on hyvin hajautettu kansainvälisesti ja eri omaisuusluokkiin. Ne turvaavat eläkkeet ja luovat pohjaa kestäville tuotoille vuosikymmeniksi eteenpäin. www.elo.fi