Lamor Corporation Oyj
Lamor Corporation Oyj

Lamor on yksi maailman johtavista ympäristöratkaisujen toimittajista. Olemme neljän vuosikymmenen ajan työskennelleet puhdistaaksemme ja estääksemme ympäristövahinkoja maalla ja merellä.

Ympäristönsuojelusta materiaalinkierrätykseen: Innovatiiviset teknologiamme, palvelumme ja räätälöitävät ratkaisumme – öljyntorjunnasta jätteen- ja vedenkäsittelyyn, maaperän puhdistuksesta muovinkierrätykseen –  hyödyttävät asiakkaita ja ympäristöjä joka puolella maailmaa.

Pystymme isoihin ja nopeisiin operaatioihin toimimalla verkottuneessa ekosysteemissä paikallisten kumppaneidemme kanssa, omien asiantuntijoidemme johdolla. Meillä on yli 500 työntekijää yli 20 maassa. Vuonna 2022 liikevaihtomme oli 128 miljoonaa euroa. Lamorin osake (LAMOR) on listattu Nasdaq Helsingin ylläpitämällä Nasdaq First North Premier Growth Market Finland -markkinapaikalla. Lisätietoja: www.lamor.com

Tiedoteluokka
Näytä Kaikki
Vuosi
Näytä Kaikki

Lamorin tilinpäätöstiedote 2023: Suuret projektit etenivät hyvin, geopoliittinen tilanne hidasti tilauskertymää16.2.2024 09:00:01 EET | Lamor Corporation Oyj | Tilinpäätöstiedote

Lamor Corporation Oyj Pörssitiedote 16.2.2024 klo 9:00 Lamorin tilinpäätöstiedote 2023: Suuret projektit etenivät hyvin, geopoliittinen tilanne hidasti tilauskertymää Loka–joulukuu 2023 lyhyesti Liikevaihto nousi 24,3 % vertailukaudesta 34,8 miljoonaan euroon (28,0) Liikevoitto (EBIT) oli 3,0 miljoonaa euroa (0,8) Oikaistu liikevoitto (EBIT) oli 4,0 miljoonaa euroa (1,2) eli 11,6 % liikevaihdosta (4,5 %) Liiketoiminnan rahavirta oli 2,3 miljoonaa euroa (0,7) Osakekohtainen tulos (laimentamaton) oli 0,01 euroa (-0,03) Saadut tilaukset laskivat 12,4 % ja olivat 10,0 miljoonaa euroa (11,4) Arvonalentumiset Kazakstanin liiketoiminnasta olivat 0,8 miljoonaa euroa Tammi–joulukuu 2023 lyhyesti Liikevaihto laski 4,0 % vertailukaudesta 122,5 miljoonaan euroon (127,7) Liikevoitto (EBIT) oli 8,4 miljoonaa euroa (10,0) Oikaistu liikevoitto (EBIT) laski 13,2 % ja oli 10,9 miljoonaa euroa (12,6) eli 8,9 % liikevaihdosta Sitoutunut nettokäyttöpääoma oli kauden lopussa 62,2 miljoonaa euroa (41,5) Liik

2 liitettä

Lamorin uusi pitkän aikavälin suoriteperusteinen osakepalkkio-ohjelma yhtiön avainhenkilöille16.2.2024 08:50:01 EET | Lamor Corporation Oyj | Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Lamor Corporation Oyj Pörssitiedote 16.2.2024 klo 8.50 Lamorin uusi pitkän aikavälin suoriteperusteinen osakepalkkio-ohjelma yhtiön avainhenkilöille Lamor Corporation Oyj:n hallitus on päättänyt uuden osakeperusteisen kannustinohjelman perustamisesta yhtiön avainhenkilöille. Ohjelman tarkoituksena on yhdistää osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön sekä tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaitsemiseen ja kerryttämiseen perustuva kannustinohjelma. Suoriteperusteisessa osakepalkkio-ohjelmassa 2024—2026 on yksi ansaintajakso, joka kattaa tilikaudet 2024—2026. Ohjelmassa kohderyhmällä on mahdollisuus ansaita Lamorin osakkeita suoriutumisen perusteella. Ohjelman ansaintakriteeri perustuu osakkeen vaihdolla painotettuun keskikurssiin. Ohjelmasta mahdollisesti ansaittavat palkkiot maksetaan tilikausien 2025—2027 aikana. Ohjelmasta maksettavat palkkiot vastaavat arviolta yhteensä enintään

Nimityksiä Lamorin johtoryhmään: Juha Korhonen toimitusketjun ja projektinhallinnan johtajaksi, Östen Lindell Euroopan ja Aasian alueen johtajaksi16.2.2024 08:45:00 EET | Lamor Corporation Oyj | Muutokset hallitus/johto/tilintarkastus

Lamor Corporation Oyj Pörssitiedote 16.2.2024 klo 8:45 Nimityksiä Lamorin johtoryhmään: Juha Korhonen toimitusketjun ja projektinhallinnan johtajaksi, Östen Lindell Euroopan ja Aasian alueen johtajaksi Lamor vahvistaa johtoryhmäänsä seuraavilla nimityksillä: DI Juha Korhonen on nimitetty toimitusketjun ja projektinhallinnan johtajaksi. Hän on johtanut maaliskuusta 2023 lähtien Lamorin toimitusketjua. Aikaisemmin Juha on toiminut useissa johtotehtävissä toimitusketjujen parissa ABB:lla niin operatiivisessa kuin kehitysrooleissakin. Hänellä on laaja kokemus työskentelystä kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä. KTM Östen Lindell on nimitetty Euroopan ja Aasian alueen johtajaksi. Hän on vastannut tammikuusta 2023 lähtien Lamorin taloudesta Euroopassa ja Aasiassa, ja toiminut Lamorin Kiinan yksikön toimitusjohtajana. Ennen siirtymistään Lamorille Östenillä on ollut useita myynnin ja talouden johtotehtäviä muun muassa Elcoteqilla ja Wärtsilässä. Nämä roolit ovat olleet suurimmaksi osaks

Vesa Leino on nimitetty Lamor Corporation Oyj:n väliaikaiseksi talousjohtajaksi15.2.2024 20:15:00 EET | Lamor Corporation Oyj | Muutokset hallitus/johto/tilintarkastus

Lamor Corporation Oyj Pörssitiedote 15.2.2024 klo 20.15 Vesa Leino on nimitetty Lamor Corporation Oyj:n väliaikaiseksi talousjohtajaksi KTM Vesa Leino on nimitetty Lamorin väliaikaiseksi talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi. Hän aloittaa tehtävässään 1.3.2024. Aiemmin Leino on toiminut myös monien muiden yhtiöiden väliaikaisena talousjohtajana Greenstepin kautta, Enedon talous- ja toimitusjohtana, sekä johtotehtävissä Microsoftilla ja Nokialla. Lamor tiedotti 4.12.2023 Timo Koposen jättävän tehtävänsä Lamorin talousjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä 1.3.2024. Leinon nimityksen väliaikaiseksi talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi on tarkoitus mahdollistaa vakaa ylimenokausi, jonka aikana Lamorin on tarkoitus löytää ja nimittää pysyvä talousjohtaja. Lisätietoja Johan Grön, toimitusjohtaja, Lamor Corporation Oyj puh. +358 40 546 4186, johan.gron@lamor.com Lamor lyhyesti Lamor on yksi maailman johtavista ympäristöratkaisujen toimittajista. Olemme neljän vuosikymmenen ajan työskenne

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Lamor Corporation Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle 202424.1.2024 13:15:01 EET | Lamor Corporation Oyj | Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Lamor Corporation Oyj Pörssitiedote 24.1.2024 klo 13.15 Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Lamor Corporation Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle 2024 Lamor Corporation Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle 2024, että yhtiökokous päättäisi hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista seuraavasti: Hallituksen kokoonpano Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5) jäsentä, ja että hallitukseen valitaan uudelleen nykyiset jäsenet Nina Ehrnrooth, Fred Larsen, Kaisa Lipponen, Timo Rantanen ja Mika Ståhlberg toimikaudelle, joka alkaa varsinaisen yhtiökokouksen 2024 päätyttyä ja jatkuu seuraavan yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Ehdotetut hallituksen jäsenet ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta osakkeenomistajien nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena, jolloin halli

Johanna Grönroos on nimitetty Lamor Corporation Oyj:n strategiajohtajaksi20.12.2023 08:00:01 EET | Lamor Corporation Oyj | Muutokset hallitus/johto/tilintarkastus

Lamor Corporation Oyj Pörssitiedote 20.12.2023 klo 8.00 Johanna Grönroos on nimitetty Lamor Corporation Oyj:n strategiajohtajaksi Lamorin strategiajohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi on nimitetty kauppatieteiden maisteri Johanna Grönroos. Hän aloittaa tehtävässään 20.12.2023. Grönroos on aiemmin toiminut Lamorin kehitysjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä elokuusta 2021 lähtien. Ennen siirtymistään Lamorille Grönroos oli toiminut muun muassa liiketoimintajohtajana ja johtoryhmän jäsenenä Ernst & Young Oy:ssä. “Johanna on reilun kahden vuoden ajan ollut erittäin keskeisessä roolissa Lamorin kehittämisessä, kunnianhimoisten kasvustrategiaprosessien johtamisessa ja kestävän kehityksen edistämisessä. Johannan uutena roolina on johtaa Lamorin strategian toimeenpanoa ja strategian käytännön jalkauttamista globaalisti. Johannan vahva ja monipuolinen liiketoiminnan ja riskienhallinnan osaaminen ovat keskeistä tässä tehtävässä onnistumiseen. Olen erittäin iloinen, että voimme yhdessä jatkaa työtä

1 liite

Sisäpiiritieto: Johan Grön nimitetty Lamor Corporation Oyj:n toimitusjohtajaksi15.12.2023 10:45:00 EET | Lamor Corporation Oyj | Sisäpiiritieto

Lamor Corporation Oyj Pörssitiedote, sisäpiiritieto 15.12.2023 klo 10.45 Sisäpiiritieto: Johan Grön nimitetty Lamor Corporation Oyj:n toimitusjohtajaksi Lamor Corporation Oyj:n hallitus on nimittänyt tekniikan tohtori Johan Grönin yhtiön toimitusjohtajaksi tästä päivästä lähtien. Grön on toiminut Lamorin operatiivisena johtajana ja johtoryhmän jäsenenä toukokuusta 2022 lähtien. Grön on ollut keskeisessä roolissa Lamorin suurten projektien edistämisessä sekä kehittänyt Lamorilla erityisesti yhtiön tarjoomaa ja toimitusprosesseja. Lisäksi hän on johtanut muovin kemiallisen kierrätyksen liiketoiminnan käynnistämistä. Johan Grönillä on yli 30 vuoden kansainvälinen kokemus yritysjohdosta. Ennen siirtymistään Lamorille, Grön on toiminut johtotehtävissä muun muassa Gasumilla, Outotecilla, Kemiralla ja Xylemilla. "Johan Grön on osoittanut vahvaa liiketoiminta- ja johtamisosaamista ja on kokemuksensa ansiosta erinomainen henkilö luotsaamaan Lamoria yhtiön seuraavassa kehitysvaiheessa. Johan Grö

3 liitettä

Sisäpiiritieto: Lamor Corporation Oyj:n talousjohtaja Timo Koponen jättää tehtävänsä4.12.2023 12:45:00 EET | Lamor Corporation Oyj | Sisäpiiritieto

Lamor Corporation Oyj Pörssitiedote, sisäpiiritieto 4.12.2023 klo 12.45 Sisäpiiritieto: Lamor Corporation Oyj:n talousjohtaja Timo Koponen jättää tehtävänsä Lamor Corporation Oyj:n talousjohtaja Timo Koponen on ilmoittanut jättävänsä tehtävänsä siirtyäkseen toisen työnantajan palvelukseen. Koponen on toiminut Lamorin johtoryhmän jäsenenä talousjohtajan roolissa maaliskuusta 2021 lähtien. Hän jatkaa tehtävässään 1.3.2024 asti. "Timon panos yhtiön kehittämisessä nopean kasvun polulla on ollut merkittävä. Timo oli suuressa roolissa First North Premier -listautumisprosessissamme vuonna 2021 luomalla edellytykset raportoida listayhtiönä. Lisäksi hänellä oli merkittävä osa vuoden 2023 päälistasiirtymässä sekä vihreän joukkovelkakirjan liikkeeseenlaskussa. Haluan kiittää Timoa yhtiön puolesta yhteistyöstä ja toivottaa hänelle onnea uusiin haasteisiin", toteaa Lamorin toimitusjohtaja Mika Pirneskoski. Koponen jatkaa johtoryhmän jäsenenä työsuhteensa päättymiseen asti. Lamor käynnistää toimenpi

Lamor Corporation Oyj:n listalleottohakemus hyväksytty, kaupankäynti osakkeilla alkaa Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla 23.11.202322.11.2023 13:45:01 EET | Lamor Corporation Oyj | Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Lamor Corporation Oyj Pörssitiedote 22.11.2023 klo 13.45 Lamor Corporation Oyj:n listalleottohakemus hyväksytty, kaupankäynti osakkeilla alkaa Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla 23.11.2023 Nasdaq Helsinki Oy ("Nasdaq Helsinki") on tänään hyväksynyt Lamor Corporation Oyj:n ("Lamor") listalleottohakemuksen. Kaupankäynti Lamorin osakkeilla alkaa Nasdaq Helsingin pörssilistalla 23.11.2023 kaupankäyntitunnuksella LAMOR. Kaupankäynnin kohteeksi otettavien Lamorin osakkeiden kokonaismäärä on 27 502 424 kappaletta. Lamor siirtyy pörssilistalle Nasdaq Helsingin ylläpitämältä First North Growth Market Finland -markkinapaikan Premier-segmentiltä, jolla sen osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena 22.11.2023 asti. Lisätietoja Mika Pirneskoski, toimitusjohtaja, Lamor Corporation Oyj, puh. +358 40 757 2151 Lamor lyhyesti Lamor on yksi maailman johtavista ympäristöratkaisujen toimittajista. Olemme neljän vuosikymmenen ajan työskennelleet puhdistaaksemme ja estääksemme ympäristövahinkoja maalla ja merell

Lamor Corporation Oyj hakee osakkeidensa listausta Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle15.11.2023 11:15:00 EET | Lamor Corporation Oyj | Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Lamor Corporation Oyj Pörssitiedote 15.11.2023 klo 11.15 Lamor Corporation Oyj hakee osakkeidensa listausta Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle Lamor Corporation Oyj ("Lamor" tai "Yhtiö") on tänään jättänyt listalleottohakemuksen Nasdaq Helsinki Oy:lle ("Nasdaq Helsinki") Yhtiön osakkeiden ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingin pörssilistalle ("Listautuminen"). Listautuminen on ehdollinen sille, että Nasdaq Helsinki hyväksyy Yhtiön listalleottohakemuksen ja että Finanssivalvonta hyväksyy Listautumisen yhteydessä laaditun listalleottoesitteen. Kaupankäynnin Yhtiön osakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq Helsingin pörssilistalla arviolta 23.11.2023. Samalla Yhtiö on pyytänyt, että sen osakkeet poistetaan Nasdaq Helsingin ylläpitämältä First North Growth Finland -markkinapaikan Premier-segmentiltä. Suunnitellun Listautumisen tavoitteena on tukea Lamorin strategisten tavoitteiden toteutumista, edistää Lamorin osakkeiden omistuspohjan laajenemista sekä likviditeetin kasvua pitkäll

Lamor Corporation Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset1.11.2023 13:00:00 EET | Lamor Corporation Oyj | Yhtiötiedote

Lamor Corporation Oyj Yhtiötiedote 1.11.2023 klo 13.00 Lamor Corporation Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset Lamor Corporation Oyj:n ("Yhtiö") ylimääräinen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 1.11.2023 osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 2 momentin mukaisena hybridikokouksena. Vaihtoehtona osallistumiselle yhtiökokoukseen kokouspaikalla osakkeenomistajilla oli mahdollisuus käyttää oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti myös etäyhteyden välityksellä. Ylimääräinen yhtiökokous kannatti kaikkia hallituksen yhtiökokoukselle tekemiä ehdotuksia. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen Yhtiökokous päätti Yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamisesta siten, että sen yhtiökokouskutsua koskevat määräykset täyttävät osakeyhtiölaissa pörssiyhtiölle asetetut yhtiökokouksen kutsuaikaa koskevat vaatimukset. Lisäksi yhtiöjärjestystä muutettiin täsmentämällä, että yhtiökokouskutsu toimitetaan julkaisemalla se Yhtiön verkkosivulla. Yhtiökokous päätti myös Yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamisesta siten, että siinä

Lamorin osavuosikatsaus 1.1.- 30.9.2023: Suuret projektit etenivät hyvin - uusiin projekteihin liittyvä päätöksenteko viivästynyt31.10.2023 09:00:00 EET | Lamor Corporation Oyj | Yhtiötiedote

Lamor Corporation Oyj Yhtiötiedote 31.10.2023 klo 9.00 Lamorin osavuosikatsaus 1.1.- 30.9.2023: Suuret projektit etenivät hyvin - uusiin projekteihin liittyvä päätöksenteko viivästynyt Tämä tiedote on tiivistelmä Lamorin osavuosikatsaustiedotteesta tammi-syyskuulta 2023. Raportti kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on myös saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa lamor.com/fi/sijoittajat. Heinä–syyskuu 2023 lyhyesti Liikevaihto laski 9,2 % vertailukaudesta 31,1 miljoonaan euroon (34,2) Liikevoitto (EBIT) oli 1,6 miljoonaa euroa (3,0) Oikaistu liikevoitto (EBIT) oli 3,0 miljoonaa euroa (3,1) eli 9,6 % liikevaihdosta (9,0 %) Liiketoiminnan rahavirta oli -7,3 miljoonaa euroa (-5,8) Osakekohtainen tulos (laimentamaton) oli 0,01 euroa (0,07) Saadut tilaukset laskivat 58,2 % ja olivat 13,5 miljoonaa euroa (32,4) Arvonalentumiset Venäjän liiketoiminnasta olivat 1,2 miljoonaa euroa Tammi–syyskuu 2023 lyhyesti Liikevaihto laski 12,0 % vertailukaudesta 87

2 liitettä

Lamorin taloudellinen kalenteri ja varsinainen yhtiökokous 202431.10.2023 08:30:00 EET | Lamor Corporation Oyj | Yhtiötiedote

Lamor Corporation Oyj Yhtiötiedote 31.10.2023 klo 8.30 Lamorin taloudellinen kalenteri ja varsinainen yhtiökokous 2024 Lamor julkaisee taloudelliset katsaukset vuonna 2024 seuraavasti: Tilinpäätöstiedote tilikaudelta 2023 perjantaina 16.2.2024 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2024 perjantaina 26.4.2024 Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2024 torstaina 25.7.2024 Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2024 torstaina 24.10.2024 Lamorin vuosikertomus vuodelta 2023, sisältäen tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen, julkaistaan Lamorin verkkosivuilla arviolta 5.3.2024. Varsinainen yhtiökokous on alustavasti suunniteltu pidettäväksi 26.3.2024. Kokouksen kutsuu koolle myöhemmin Lamorin hallitus. Lisätietoja antavat Johanna Grönroos, Kehitysjohtaja, Lamor Corporation Oyj, puh. +358 400 741 075 Hyväksytty neuvonantaja Danske Bank A/S, Suomen sivuliike Lamor lyhyesti Lamor on yksi maailman johtavista ympäristöratkaisujen toimittajista. Olemme neljän vuosikymmenen ajan työskennelleet puhdistaaksemme

Kutsu Lamor Corporation Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen29.9.2023 15:00:00 EEST | Lamor Corporation Oyj | Yhtiötiedote

Lamor Corporation Oyj Yhtiötiedote 29.9.2023 klo 15.00 Kutsu Lamor Corporation Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen Lamor Corporation Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 1.11.2023 alkaen klo 10.30 osoitteessa Studio Stage / Inderes, Itämerentori 2, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen kokouspaikalla aloitetaan klo 10.00. Kokous pidetään osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 2 momentin mukaisena hybridikokouksena. Vaihtoehtona kokouspaikalla yhtiökokoukseen osallistumiselle osakkeenomistajat voivat käyttää oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti myös etäyhteyden välityksellä. Ohjeet etäosallistumiseen on esitetty tämän yhtiökokouskutsun osassa C. Yhtiö on 29.9.2023 tiedottanut suunnittelevansa hakea osakkeensa kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Yhtiökokous kutsutaan koolle päättämään yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamisesta tämän listasiirtymän mahdollistamiseksi. A Yhtiökoko

Lamor Corporation Oyj:n Euroopan ja Aasian aluejohtaja Magnus Miemois jättää tehtävänsä29.9.2023 09:00:01 EEST | Lamor Corporation Oyj | Yhtiötiedote

Lamor Corporation Oyj Yhtiötiedote 29.9.2023 klo 9.00 Lamor Corporation Oyj:n Euroopan ja Aasian aluejohtaja Magnus Miemois jättää tehtävänsä Lamor Corporation Oyj:n Euroopan ja Aasian aluejohtaja Magnus Miemois on ilmoittanut jättävänsä tehtävänsä siirtyäkseen toisen työnantajan palvelukseen. Miemois on toiminut Lamorin johtoryhmän jäsenenä eri rooleissa tammikuusta 2020 lähtien. Hän jatkaa tehtävässään 31.12.2023 asti. "Magnuksen panos yhtiön kehittämisessä nopean kasvun polulla on ollut merkittävä. Magnus ehti vajaassa neljässä vuodessa olla useammassa roolissa yhtiössä, ja hän on kokemuksellaan onnistunut kehittämään merkittävästi Lamorin myyntitoimintaa. Haluan kiittää Magnusta yhtiön puolesta yhteistyöstä ja toivottaa hänelle onnea uusiin haasteisiin", toteaa Lamorin toimitusjohtaja Mika Pirneskoski. Lamorin johtoryhmän kokoonpano säilyy ennallaan hänen työsuhteensa päättymispäivään saakka. Lamor tekee seuraajajärjestelyjä syksyn 2023 aikana ja pyrkii löytämään seuraajan ensisija

Lamor Corporation Oyj:n kehitysjohtaja Johanna Grönroos jättää tehtävänsä28.9.2023 09:00:01 EEST | Lamor Corporation Oyj | Yhtiötiedote

Lamor Corporation Oyj Yhtiötiedote 28.9.2023 klo 9.00 Lamor Corporation Oyj:n kehitysjohtaja Johanna Grönroos jättää tehtävänsä Lamor Corporation Oyj:n kehitysjohtaja Johanna Grönroos on ilmoittanut jättävänsä tehtävänsä. Grönroos on toiminut yhtiön kehitysjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä elokuusta 2021 lähtien. Hän jatkaa tehtävässään 31.12.2023 asti, minkä jälkeen hän jatkaa tytäryhtiön Lamor Recycling Oy:n hallituksen jäsenenä. Lamor aloittaa seuraajan haun välittömästi. "Johanna Grönroosin panos Lamorin kasvustrategian edistämisessä on ollut erittäin merkittävä ja pitänyt sisällään organisaatiomme kehittämistä listayhtiönä sekä strategiamme jalkauttamista. Lisäksi Johannalla on ollut erittäin suuri merkitys yhtiön kestävän kehityksen edistämisessä koko konsernin tasolla. Kiitän koko yhtiön puolesta Johannaa hänen panoksestaan ja odotan innolla uudenlaista yhteistyötä hänen kanssaan", toteaa Lamorin toimitusjohtaja Mika Pirneskoski. Lamorin johtoryhmän kokoonpano säilyy ennallaan h

Lamorin osakkeenomistajien nimitystoimikunta muodostettu25.9.2023 08:00:01 EEST | Lamor Corporation Oyj | Yhtiötiedote

Lamor Corporation Oyj Yhtiötiedote 25.9.2023 klo 8.00 Lamorin osakkeenomistajien nimitystoimikunta muodostettu Lamor Corporation Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäseniksi on syyskuussa 2023 nimitetty seuraavat henkilöt: Fred Larsen, hallituksen puheenjohtaja, Larsen Family Corporation Oy Juuso Puolanne, sijoitusjohtaja, Suomen Teollisuussijoitus Oy Annika Ekman, osakejohtaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen Mika Ståhlberg, hallituksen puheenjohtaja, Lamor Corporation Oyj Järjestäytymisen yhteydessä toimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Fred Larsen. Lamorin varsinaisen yhtiökokouksen 2022 päätöksen mukaisesti nimitystoimikunta koostuu lähtökohtaisesti neljästä (4) jäsenestä, joista yhtiön kolme (3) suurinta osakkeenomistajaa ovat kukin oikeutettuja nimeämään yhden jäsenen. Toimikunnan neljäntenä jäsenenä toimii yhtiön hallituksen puheenjohtaja. Nimitystoimikunnan jäsenet valitaan vuosittain. Jäsenten toimikausi päättyy, kun seuraavan nimitystoimikunnan kokoonpanost

Lamorin puolivuosikatsaus 1.1.- 30.6.2023: Suuret projektit tukivat toisen vuosineljänneksen hyvää tulosta25.7.2023 09:00:20 EEST | Lamor Corporation Oyj | Yhtiötiedote

Lamor Corporation Oyj Yhtiötiedote 25.7.2023 klo 9.00 Lamorin puolivuosikatsaus 1.1.- 30.6.2023: Suuret projektit tukivat toisen vuosineljänneksen hyvää tulosta Tämä tiedote on tiivistelmä Lamorin puolivuosikatsauksesta tammi-kesäkuulta 2023. Raportti on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on myös saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.lamor.com/fi/sijoittajat. Huhti–kesäkuu 2023 lyhyesti Liikevaihto nousi 52,1 % vertailukaudesta 33,8 miljoonaan euroon (22,2) Liikevoitto (EBIT) oli 3,7 miljoonaa euroa (1,7) Oikaistu liikevoitto (EBIT) nousi 108,5 % ja oli 3,7 miljoonaa euroa (1,8) eli 11,0 % liikevaihdosta Liiketoiminnan rahavirta oli 1,1 miljoonaa euroa (6,4) Osakekohtainen tulos (laimentamaton) oli 0,09 euroa (0,01) Saadut tilaukset nousivat 31,3 % ja olivat 9,6 miljoonaa euroa (7,3) Tammi–kesäkuu 2023 lyhyesti Liikevaihto laski 13,4 % vertailukaudesta 56,7 miljoonaan euroon (65,4) Liikevoitto (EBIT) oli 3,8 miljoonaa euroa (6,2) Oikaistu l

2 liitettä

Sisäpiiritieto: Lamor Corporation Oyj vetäytyy harkitsemastaan uuden vihreän joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskusta7.6.2023 07:30:00 EEST | Lamor Corporation Oyj | Yhtiötiedote

Lamor Corporation Oyj Yhtiötiedote, Sisäpiiritieto 7.6.2023 klo 7.30 EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI SELLAISISSA MUISSA MAISSA TAI TÄLLAISIIN MAIHIN TAI MUUTOIN OLOSUHTEISSA, JOISSA JOUKKOVELKAKIRJALAINAN TARJOAMINEN TAI TÄMÄN TIEDOTTEEN JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA. Sisäpiiritieto: Lamor Corporation Oyj vetäytyy harkitsemastaan uuden vihreän joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskusta Lamor Corporation Oyj ("Yhtiö") tiedotti 22.5.2023 harkitsevansa yhteenlasketulta nimellisarvoltaan vähintään 30 miljoonan euron ja laina-ajaltaan 3 vuoden euromääräisen, kiinteäkorkoisen, vakuudettoman ja senioriehtoisen vihreän joukkovelkakirjalainan ("Joukkovelkakirjalaina") liikkeeseenlaskua. Liikkeeseenlaskun odotettiin tapahtuvan lähitulevaisuudessa markkinatilanteen niin salliessa. Yhtiö tiedottaa tänään, että se on v

Sisäpiiritieto: Lamor Corporation Oyj harkitsee uuden vihreän joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua22.5.2023 11:30:00 EEST | Lamor Corporation Oyj | Yhtiötiedote

Lamor Corporation Oyj Yhtiötiedote, Sisäpiiritieto 22.5.2023 klo 11.30 EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI SELLAISISSA MUISSA MAISSA TAI TÄLLAISIIN MAIHIN TAI MUUTOIN OLOSUHTEISSA, JOISSA UUSIEN VELKAKIRJOJEN TARJOAMINEN TAI TÄMÄN TIEDOTTEEN JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA. Sisäpiiritieto: Lamor Corporation Oyj harkitsee uuden vihreän joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua Lamor Corporation Oyj ("Yhtiö") suunnittelee laskevansa liikkeeseen yhteenlasketulta nimellisarvoltaan vähintään 30 miljoonan euron euromääräisen, kiinteäkorkoisen, vakuudettoman ja senioriehtoisen vihreän joukkovelkakirjalainan ("Joukkovelkakirjalaina"), jonka laina-aika on 3 vuotta. Yhtiö tulee tekemään hakemuksen Joukkovelkakirjalainan listaamiseksi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle. Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlasku

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Viimeinen
  • >>

Lamor on yksi maailman johtavista ympäristöratkaisujen toimittajista. Olemme neljän vuosikymmenen ajan työskennelleet puhdistaaksemme ja estääksemme ympäristövahinkoja maalla ja merellä.

Ympäristönsuojelusta materiaalinkierrätykseen: Innovatiiviset teknologiamme, palvelumme ja räätälöitävät ratkaisumme – öljyntorjunnasta jätteen- ja vedenkäsittelyyn, maaperän puhdistuksesta muovinkierrätykseen –  hyödyttävät asiakkaita ja ympäristöjä joka puolella maailmaa.

Pystymme isoihin ja nopeisiin operaatioihin toimimalla verkottuneessa ekosysteemissä paikallisten kumppaneidemme kanssa, omien asiantuntijoidemme johdolla. Meillä on yli 500 työntekijää yli 20 maassa. Vuonna 2022 liikevaihtomme oli 128 miljoonaa euroa. Lamorin osake (LAMOR) on listattu Nasdaq Helsingin ylläpitämällä Nasdaq First North Premier Growth Market Finland -markkinapaikalla. Lisätietoja: www.lamor.com

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye