Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

Kuntaliiton Talousbarometri: Kuntakentällä veroprosentin korotuspaine jo vuodelle 202419.9.2023 11:10:05 EEST | Tiedote

Kuntien talousjohtajat ennakoivat Kuntaliiton Talousbarometrissä talousnäkymiensä jyrkkää heikentymistä. Peräti 80 prosenttia Talousbarometriin vastaajista arvioi kunnan talouden tilan tällä hetkellä keskimääräiseksi tai keskimääräistä selvästi vahvemmaksi. Osuus kuitenkin pienenee reiluun kolmannekseen, kun arvioidaan kunnan talouden tilaa 12 kuukauden kuluttua.

Kommunförbundet och Försvarsmakten undertecknade ett samarbetsavtal om kommuninvånarnas trygghet under såväl normala förhållanden som undantagsförhållanden31.8.2023 12:00:00 EEST | Tiedote

Finlands kommuner och Försvarsmakten har kommit överens om samarbetsarrangemang genom en samarbetspromemoria som undertecknades 31.8.2023 i Kommunernas hus. Genom samarbetsarrangemangen mellan kommunerna och Försvarsmakten säkerställs genomförandet av modellen för övergripande säkerhet på lokal nivå.

Kuntaliitto ja Puolustusvoimat allekirjoittivat yhteistoimintasopimuksen kuntalaisten olosuhteiden turvaamiseksi niin normaali- kuin poikkeusoloissa31.8.2023 12:00:00 EEST | Tiedote

Suomen Kuntaliiton toimitusjohtaja ja Maavoimien esikuntapäällikkö, kenraalimajuri Jukka Jokinen allekirjoittivat tänään Kuntatalolla kuntien ja Puolustusvoimien välisen yhteistoimintamuistion. Tavoitteena on, että kuntien toimivuus ja kuntalaisten elinmahdollisuudet turvataan niin normaali- kuin poikkeusoloissa. Sekä kunnat että Puolustusvoimat edistävät varautumisen yhteistoimintaa ja yhteensovittamista myös muiden yhteiskunnan turvallisuudesta vastaavien toimijoiden kanssa.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>