Turun kauppakamari-logo

Turun kauppakamari

Turun kauppakamari

Turun kauppakamari on Varsinais-Suomen alueella elinkeinoelämän edunvalvojana, kouluttajana ja asiantuntijana toimiva organisaatio. Kauppakamari on linkki yritysten ja julkisten päättäjien välillä, ja sen toiminta perustuu kauppakamarilakiin ja vapaaehtoiseen jäsenyyteen. Turun kauppakamari on perustettu vuonna 1917, ja se on yksi Pohjoismaiden suurimmista kauppakamareista.

Yrityksissä odotellaan edelleen suhdannetilanteen parantumista23.5.2024 07:06:15 EEST | Tiedote

Kauppakamarien toukokuun kyselystä ei löydy vielä selkeitä merkkejä suhdannetilanteen paranemisesta. Kauppakamarien tekemän kyselyn mukaan alkuvuosi on sujunut heikosti, ja isolla osalla yritysvastaajista liikevaihto on supistunut edelliseen vuoteen verrattuna. Tilauskanta oli edelleen toukokuun kyselyssä haasteellinen suurella osalla vastaajista, eikä se ole oleellisesti parantunut tammikuusta.

Kysely: Yrityksissä on reagoitu nuorten aikuisten mielenterveyden haasteisiin20.5.2024 08:05:28 EEST | Tiedote

Kauppakamarien tekemästä kyselystä selviää, että enemmistö yrityksistä on käynnistänyt jo toimenpiteitä vastatakseen mielenterveyden ja työssä jaksamisen haasteisiin. Varsinaissuomalaisista yrityksistä noin kolmannes (35 %) on tehnyt yksittäisiä toimia, ja 16 prosenttia ilmoitti reagoineensa asiaan muassa rekrytoineissa, koulutuksessa, työn käytännöissä tai palveluissa. Reilu kolmannes (37 %) ei ole vielä muuttanut toimintaansa aiemmasta.

Työmarkkinauudistusten vaikutusta investointeihin selviteltiin Varsinais-Suomessa16.5.2024 07:04:33 EEST | Tiedote

Kauppakamarien toukokuun kyselyyn vastanneista yrityksistä lähes 40 prosenttia kertoo, että hallituksen työmarkkinauudistukset lisäävät niiden investointihalukkuutta joko merkittävästi tai jonkin verran. Noin puolet vastanneista yrityksistä arvelee, ettei uudistuksilla ole vaikutusta, ja vain 5,7 prosenttia arvelee uudistusten vaikutusten vähentävän investointihalukkuutta.

Jo kolmannes varsinaissuomalaisista yrityksistä on varautunut kestävyys- ja vastuullisuusraportointiin3.5.2024 00:01:00 EEST | Tiedote

EU:n vastuullisuussääntelyyn varautuminen on verrattain hyvällä mallilla Varsinais-Suomen alueen yrityksissä. Turun kauppakamari kysyi jäsenyrityksiltään, onko yrityksessä tehty konkreettisia toimia EU:n kestävyys- ja vastuullisuusraportoinnin suhteen. Kyselyyn vastanneista 143 varsinaissuomalaisista yritysjohtajasta kolmannes kertoi tehneensä toimia (33 %).

Varsinaissuomalaisia yrityksiä mukana valtakunnallisessa ilmasto-ohjelmassa22.2.2024 07:03:00 EET | Tiedote

Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on vahva halu tehdä ilmastotoimia. Keskuskauppakamarin organisoimaan ja LähiTapiolan mahdollistamaan ilmasto-ohjelmaan haki 300 yritystä, joista noin 200 valittiin mukaan. Ilmasto-ohjelmaan osallistuvat yritykset saavat koulutusta, työkaluja ja asiantuntija-apua organisaation hiilijalanjäljen laskentaan sekä opastusta vaikuttavien päästövähennystoimien tekemiseen.

Turun kauppakamarin kysely: Epävarmuus yrityksissä vaivaa, mutta suunta on jo ylöspäin24.1.2024 07:06:00 EET | Tiedote

Yritysten näkemykset suhdannekehityksestä ovat edelleen synkkiä, selviää vuoden ensimmäisestä kauppakamarien suhdannekyselystä. ”Hyvin epävarma olo kaikesta”, toteaa eräskin vastanneista Turun kauppakamarin jäsenistä. Taloutta ja suhdanteita kysyttiin 10.–12.1. ja siihen vastasi 125 Turun kauppakamarin jäsenyritystä Varsinais-Suomen alueelta. Eniten vastauksia saatiin palvelualalta.

Kysely: Varsinaissuomalaisista yrityksistä suurin osa haluaa hallituksen toteuttavan uudistukset työllisyystoimiin19.1.2024 07:00:00 EET | Tiedote

Embargo 19.1. 2024 kello 07:00 // Turun kauppakamarin kaikista vastanneista jäsenyrityksistä 78 prosenttia sanoo, että hallituksen pitäisi toteuttaa suunnittelemansa työllisyystoimet sellaisenaan. Kyselystä selviää myös, että ammattiyhdistysliikkeen helmikuulle suunnittelemat lakot haittaisivat yli puolta (51 %) kyselyyn vastanneista yrityksistä. Turun kauppakamarin jäsenyrityksistä Varsinais-Suomen alueelta vastasi 125 yrityksen toimitusjohtajaa. Kysely tehtiin 10.–12.1.

Varsinais-Suomen elinkeinoelämä tavoittelee lumovoimaa21.11.2023 10:01:00 EET | Tiedote

Yhteistyö, rohkeus ja ketteryys – näillä tavoilla Varsinais-Suomen elinkeinoelämän toivotaan tarttuvan tulevaisuuden haasteisiin ja olevan entistäkin kilpailukykyisempi. Turun kauppakamarin masinoimaan tulevaisuustyöhön vuoteen 2030 osallistui vuoden aikana lähes 100 henkilöä seudun yrityksistä ja sidosryhmistä. ”Työpajoissa tuotettiin yhteensä 439 ideaa, joita sitten jatkojalostettiin”, kuvailee Lumovoimainen Varsinais-Suomi -tulevaisuuskuvatyötä Turun kauppakamarin toimitusjohtaja Kaisa Leiwo.

Kysely: Kokemukset Turun rakennusvalvonnan toimivuudesta ovat parantuneet14.11.2023 08:46:12 EET | Tiedote

Turun rakennusvalvonnan kanssa asioineiden kokemukset palvelujen tavoitettavuudesta, palvelualttiudesta ja käsittelyajoista ovat parantuneet aiemmasta, selviää syyskuussa tehdystä alueen rakennusvalvonnan palveluita selvittäneestä kyselystä. Kyselyn toteuttivat yhteistyössä Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi, Talonrakennusteollisuuden Lounais-Suomen piiri, Varsinais-Suomen Yrittäjät sekä Turun kauppakamari.

Tinkivaraa kielitaitovaatimuksiin harkittava − Varsinaissuomalaiset yritykset valmiita rekrytoimaan kansainvälisiä osaajia27.10.2023 00:10:00 EEST | Tiedote

Lähes kaksi kolmasosaa (63 %) varsinaissuomalaisista yrityksistä on harkinnut tai voisi harkita kansainvälisen osaajan rekrytoimista tai vuokraamista. Enemmistöä vastanneista yrityksistä kuitenkin askarruttaa, miten toimia monikielisenä ja -kulttuurisena työyhteisönä. Tämä selviää Turun kauppakamarin jäsenille tehdystä kyselystä.

Työntekijäpula rajoittaa edelleen yritysten kasvua ja liiketoiminnan kehittämistä myös Varsinais-Suomessa11.10.2023 07:09:40 EEST | Tiedote

Tuoreen kyselyn mukaan Turun kauppakamarin jäsenyrityksistä noin 57 prosentilla on pulaa osaavasta työvoimasta. Noin puolet vastanneista yrityksistä kertoo osaajapulan edelleen rajoittavan yrityksen kasvua ja liiketoiminnan kehittämistä. Suurin pula on ammatillisista osaajista. Tiedot selviävät kauppakamarien jäsenyrityksille syyskuussa toteutetusta kyselystä, johon vastasi yli 1150 yritystä eri puolilta Suomea. Varsinais-Suomen alueelta vastasi 106 yritystä.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>

Turun kauppakamari on Varsinais-Suomen alueella elinkeinoelämän edunvalvojana, kouluttajana ja asiantuntijana toimiva organisaatio. Kauppakamari on linkki yritysten ja julkisten päättäjien välillä, ja sen toiminta perustuu kauppakamarilakiin ja vapaaehtoiseen jäsenyyteen. Turun kauppakamari on perustettu vuonna 1917, ja se on yksi Pohjoismaiden suurimmista kauppakamareista.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye