Huoltovarmuuskeskus-logo

Huoltovarmuuskeskus

Huoltovarmuuskeskus (HVK) on työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hallinnonalan laitos, jonka tehtävänä on maan huoltovarmuuden ylläpitämiseen ja kehittämiseen liittyvä suunnittelu sekä operatiivinen toiminta. Yhteistyössä muiden viranomaisten ja elinkeinoelämän kanssa HVK varmistaa, että yhteiskunnan kriittisten toimintojen jatkuvuus voidaan turvata kriisi- ja häiriötilanteissa.

 

 

HVK:n vuosikatsaus 2023: ”Haasteiden ja onnistumisten vuosi”27.5.2024 14:05:46 EEST | Tiedote

Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) toimintaa vuonna 2023 leimasi varautuminen turvallisuusympäristön epävakauteen ja laaja-alaisen vaikuttamisen mahdollisuuteen niin Suomessa kuin kansainvälisesti. HVK on toiminut uudessa organisaatiomallissa, huoltovarmuustoiminta on siirtynyt riskiperusteiseen toimintamalliin ja yhteistyö turvallisuusviranomaisten on tiivistynyt entisestään. Lisäksi HVK on jatkanut voimakkaasti verkostoyhteistyön kehittämistä yhdessä Huoltovarmuusorganisaation (HVO) kanssa ja edistänyt etenkin kriittisten kohteiden suojelua.

Polttoaineet eivät Suomen varastoista lopu, jakelu turvattava myös jatkossa21.3.2024 18:08:22 EET | Tiedote

Suomessa on varastoissa moninkertainen määrä polttoaineita lakkojen aikaiseen tarpeeseen nähden. Polttoaineiden loppumisesta ei siis tarvitse olla huolissaan, eikä hamstraamiseen ole aihetta. Kun työtaistelu on nyt pitkittymässä, polttoaineiden jakelu olisi kyettävä turvaamaan jatkossakin, ennen kuin häiriöitä alkaa syntyä. Huoltovarmuuskeskus (HVK) katsoo, että polttoainejakelun lakkorajoja tulisi näin ollen tarkistaa.

Huoltovarmuus vaatii polttoainejakelun rajaamista lakon ulkopuolelle20.3.2024 18:34:20 EET | Tiedote

Työtaistelujen ilmoitettu pidentyminen heikentää todennäköisesti Suomen huoltovarmuutta ja hankaloittaa sen turvaamista. Vaikka polttoaineita Suomessa on ja niitä koko ajan valmistetaan, jakeluterminaalien kuuluminen lakon piiriin estää niiden saamista käyttöön. Työtaisteluista vastaavat liitot ovat vakuuttaneet, että huoltovarmuus turvataan. Huoltovarmuuskeskus (HVK) edellyttää, että tämä näkyy käytännössä kriittisten toimintojen rajaamisena lakon ulkopuolelle, laajemminkin kuin lentopolttoaineen osalta.

Huoltovarmuuskeskus nostaa kaasun toimitusvarmuuden riskiarviota27.10.2023 14:04:37 EEST | Tiedote

Huoltovarmuuskeskus (HVK) on kaasun toimitusvarmuusasetuksen (2017/1938) toimivaltaisena viranomaisena todennut asetuksen mukaisen hälytystason kaasun toimitusvarmuuden osalta. Päätöksen taustalla on asetuksen mukainen tekninen tarkastelu. Balticconnector -merikaasuputki vaurioitui 8.10.2023, minkä takia merkittävä kaasun tuontiyhteys on poissa käytöstä talvikaudella 2023/2024 vähintään viiden kuukauden ajan.

Baltic Connector -merikaasuputkessa häiriö – Suomen kaasuverkon tilanne vakaa ja kaasua saatavissa LNG-terminaalista8.10.2023 17:36:00 EEST | Tiedote

Suomen ja Viron välillä maakaasua kuljettavassa Baltic Connector -merikaasuputkessa on havaittu häiriö, jonka syytä selvitetään parhaillaan. Suomen kaasun jakelun tilanne on kuitenkin vakaa, ja maakaasua on saatavissa Inkoon LNG-terminaalista. Maakaasun toimitusvarmuudesta vastaavana viranomaisena HVK seuraa tilannetta tiiviisti ja on valmiina ryhtymään toimiin tarvittaessa.

Försörjningsberedskapen måste ses tydligare som en del av den övergripande säkerheten, betonar Försörjningsberedskapscentralen23.2.2023 09:51:28 EET | Tiedote

Försörjningsberedskapscentralen (FBC) påminner att Finland parallellt med den militära prestationsförmågan också måste se efter civilsamhällets kristålighet. I sina mål för regeringsprogrammet konstaterar FBC att hoten mot samhället både ökar och blir allt mer varierade samtidigt som resurserna för att bemöta dessa hot minskar. Kraftiga förändringar i verksamhetsmiljön kräver en höjning av försörjningsberedskapens nivå och att stärka finansieringens grunder.

Huoltovarmuus nähtävä vahvemmin osana kokonaisturvallisuutta, painottaa Huoltovarmuuskeskus23.2.2023 09:51:01 EET | Tiedote

Huoltovarmuuskeskus (HVK) muistuttaa, että Suomen on huolehdittava siviiliyhteiskunnan kriisinkestävyydestä sotilaallisen suorituskyvyn rinnalla. Hallitusohjelmatavoitteissaan HVK toteaa, että yhteiskuntaan kohdistuvat uhkat lisääntyvät ja moninaistuvat samaan aikaan kun resurssit niukkenevat. Voimakas toimintaympäristön muutos edellyttääkin huoltovarmuuden tason nostoa ja rahoituspohjan vahvistamista.
  • 1
  • 2
  • Viimeinen
  • >>

Huoltovarmuuskeskus (HVK) on työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hallinnonalan laitos, jonka tehtävänä on maan huoltovarmuuden ylläpitämiseen ja kehittämiseen liittyvä suunnittelu sekä operatiivinen toiminta. Yhteistyössä muiden viranomaisten ja elinkeinoelämän kanssa HVK varmistaa, että yhteiskunnan kriittisten toimintojen jatkuvuus voidaan turvata kriisi- ja häiriötilanteissa.

 

 

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye