Digi- ja väestötietovirasto

Digi- ja väestötietovirasto

Digi- ja väestötietovirasto edistää yhteiskunnan digitalisaatiota, turvaa tietojen saatavuutta ja tarjoaa palveluja asiakkaiden elämäntapahtumiin.

Digi- ja väestötietovirasto huolehtii yhteiskunnan perustana olevan väestötietojärjestelmän ylläpidosta ja yhteiskunnan digitalisaatiosta. Viraston tehtäviä ovat mm. siviilivihkimiset, nimen- ja osoitteenmuutokset,  edunvalvonta-asiat, väestötietojärjestelmän ylläpito, sähköisen identiteetin ratkaisujen kehittäminen sekä keskitettyjen sähköisen asioinnin tukipalvelujen kehittäminen ja ylläpito. Tällaisia sähköisen asioinnin tukipalveluja ovat mm. Suomi.fi-verkkopalvelu, sähköiset viranomaisviestit (Suomi.fi-viestit) sekä valtuuttaminen toisen puolesta asiointiin (Suomi.fi-valtuudet). Virasto myös vastaa kansallisen palveluarkkitehtuurin toteutuksesta.

Vuonna 2020 perustettu Digi- ja väestötietovirasto toimii valtiovarainministeriön hallinnonalalla.

Digiasiointi läheisen puolesta sosiaali- ja terveysasioissa helpottuu vuonna 2024 – Hyvinvointialueilta ja Digi- ja väestötietovirastolta uusi palvelu14.2.2024 08:45:00 EET | Tiedote

Monilla hyvinvointialueilla voi tämän vuoden aikana antaa omalle luottohenkilölleen oikeuden asioida puolestaan apteekeissa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon digipalveluissa. Toisen henkilön voi valtuuttaa hyvinvointialueen ilmoittamissa palvelupisteissä, jossa ne tallennetaan Digi- ja väestötietoviraston tuottamaan Suomi.fi-valtuuksiin.

Digi- ja väestötietovirasto valitsi vahvan tunnistamisen välityspalveluntarjoajaksi Telia Finland Oyj:n31.1.2024 12:11:00 EET | Tiedote

Digi- ja väestötietovirasto kilpailutti vahvan tunnistamisen välineiden välityksen koko julkishallinnolle. Kilpailutus toteutettiin avoimena menettelynä luottamusverkostoon kuuluvien välityspalvelutoimittajien välillä. Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti kaksi välityspalvelutoimittajaa. Kilpailutuksen perusteella Suomi.fi-tunnistuksen välityspalveluntarjoajaksi valittiin Telia Finland Oyj.

Digi- ja väestötietovirasto on ottanut käyttöön uuden automaattisen ratkaisumenettelyn Nimenmuutospalvelussa – vanhaan sukunimeen palaaminen helpottuu22.11.2023 09:02:16 EET | Tiedote

Digi- ja väestötietovirasto on ottanut 21.11.2023 käyttöön uuden automaattisen ratkaisumenettelyn Nimenmuutospalvelun kautta haetuissa sukunimen muutoksissa, joissa täysi-ikäinen henkilö palaa aiemmin käytössä olleeseen sukunimeensä. Kyseessä on Digi- ja väestötietoviraston ensimmäinen automatisoitu hallintopäätöksen tekeminen. Ratkaisumenettely on käyttöönotettu 1.5. voimaan tulleen automaattisen ratkaisumenettelyn sääntelyn mukaisesti.

Tänään käynnistyvä Taisto-harjoitus kokoaa yli 330 organisaatiota harjoittelemaan ajankohtaisten digiuhkien varalle2.11.2023 08:50:00 EET | Tiedote

Suomen suurin digitaalisen turvallisuuden harjoitus Taisto järjestetään nyt kuudetta kertaa. Taisto kokoaa sadat organisaatiot yhteiskunnan eri osa-alueilta harjoittelemaan ajankohtaisten uhkien varalle viitenä päivänä marraskuussa. Mukaan on ilmoittautunut jo yli 330 harjoitustiimiä. Tänä vuonna harjoituksen pääteemoja ovat tekoäly, tietojenkalastelu ja hybridivaikuttaminen.

Suomalaiset haluavat päättää asioistaan itse: Edunvalvontavaltuutuksia vahvistetaan enemmän kuin koskaan10.10.2023 12:59:05 EEST | Tiedote

Viime vuonna edunvalvontavaltuutuksia vahvistettiin ensimmäistä kertaa enemmän kuin perinteisiä edunvalvontoja määrättiin. Tämä käy ilmi Digi- ja väestötietoviraston vahvistamien valtuutusten määrästä. Virasto tekee edunvalvontavaltuutusta tunnetuksi Omissa käsissä -kampanjalla ja kannustaa jokaista täysi-ikäistä tekemään edunvalvontavaltakirjan.

Forskning: Endast 15 % av finländarna litar på AI-tjänster – "Utbildning i digital säkerhet intresserar allt fler”21.9.2023 06:00:00 EEST | Press release

Enligt Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas färska Barometer för digital säkerhet har finländarnas känsla av säkerhet i den digitala miljön hållits på en utmärkt nivå. Upp till 85 procent upplever den digitala miljön som åtminstone ganska säker. Upp till 28 procent uppger dock att förtroendet för den digitala säkerheten har försämrats under det senaste halvåret. Bakom förändringen syns en betydande ökning av nätbrottslighet och till exempel färska tjänster inom artificiell intelligens, som man förhåller sig intresserat men skeptiskt till. I resultaten framhävs dessutom det växande intresset för utbildning i digital säkerhet.

Tutkimus: Suomalaisista vain 15 % luottaa tekoälypalveluihin – “Digiturvakoulutus kiinnostaa yhä useampia”21.9.2023 06:00:00 EEST | Tiedote

Digi- ja väestötietoviraston tuoreen Digiturvabarometrin mukaan suomalaisten turvallisuuden tunne digitaalisessa ympäristössä on pysynyt erinomaisella tasolla. Jopa 85 prosenttia kokee digiympäristön vähintään melko turvalliseksi. Kuitenkin jopa 28 prosenttia kertoo luottamuksen digitaaliseen turvallisuuteen heikentyneen viimeisen puolen vuoden aikana. Muutoksen taustalla näkyy verkkorikollisuuden merkittävä kasvu ja esimerkiksi tuoreet tekoälypalvelut, joihin suhtaudutaan kiinnostuneesti, mutta skeptisesti. Lisäksi tuloksissa korostuu kasvava kiinnostus digiturvakoulutukseen.

Helsingin vihki-illassa Rakkausviraston ovet avautuvat virka-ajan jälkeen19.9.2023 08:00:00 EEST | Tiedote

Digi- ja väestötietoviraston eli Rakkausviraston vihki-illassa Helsingissä vihitään kymmeniä pareja avioliittoon poikkeuksellisesti arki-iltana. Loppuunvarattu tapahtuma vastaa kesän patoutuneeseen kysyntään ja tuo vaihtoehdon viraston ulkopuolella tehtävälle vihkimiselle. Suosittuja vihkipäiviä ovat myös erikoiset päivämäärät, ja viraston ajanvarauksessa huomataankin jo ensi vuoden karkauspäivän suosio vihkipäivänä.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>

Digi- ja väestötietovirasto

Digi- ja väestötietovirasto edistää yhteiskunnan digitalisaatiota, turvaa tietojen saatavuutta ja tarjoaa palveluja asiakkaiden elämäntapahtumiin.

Digi- ja väestötietovirasto huolehtii yhteiskunnan perustana olevan väestötietojärjestelmän ylläpidosta ja yhteiskunnan digitalisaatiosta. Viraston tehtäviä ovat mm. siviilivihkimiset, nimen- ja osoitteenmuutokset,  edunvalvonta-asiat, väestötietojärjestelmän ylläpito, sähköisen identiteetin ratkaisujen kehittäminen sekä keskitettyjen sähköisen asioinnin tukipalvelujen kehittäminen ja ylläpito. Tällaisia sähköisen asioinnin tukipalveluja ovat mm. Suomi.fi-verkkopalvelu, sähköiset viranomaisviestit (Suomi.fi-viestit) sekä valtuuttaminen toisen puolesta asiointiin (Suomi.fi-valtuudet). Virasto myös vastaa kansallisen palveluarkkitehtuurin toteutuksesta.

Vuonna 2020 perustettu Digi- ja väestötietovirasto toimii valtiovarainministeriön hallinnonalalla.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye