Metsäteollisuus ry

Metsäalan koulukampanja tulee taas: metsälähettiläät jakavat nuorille tietoa metsäalan tuotteista ja työmahdollisuuksista1.3.2024 09:00:00 EET | Tiedote

Käytämme puupohjaisia tuotteita päivittäin. Samalla metsäteollisuus kehittää jatkuvasti uusia arjen hyödykkeitä, joilla voidaan korvata fossiilisista raaka-aineista valmistettuja tuotteita. Näistä tuotteista ja alan opiskelu- ja työmahdollisuuksista kertoo metsäalan yhteinen työnantajamielikuvakampanja, joka pyörähtää käyntiin jo 11. kertaa.

Työnantajien selvitys: Perusosaamista sekä panostuksia vientiteollisuuden kriittisiin osaajatarpeisiin on vahvistettava nopeasti26.1.2024 08:00:00 EET | Tiedote

Suomen korkeakoulut pystyvät vastaamaan hyvin vientiteollisuuden osaamistarpeisiin, mutta perusosaamisen taso, kyvykkyys vihreässä siirtymässä ja murrosteknologioissa sekä osaajien saatavuus huolestuttavat tuoreessa selvityksessä yritysjohtajia ja korkeakoulujen johtoa. Vientialojen kriittisten osaamistarpeiden tuleekin näkyä hallituksen koulutuspanostuksissa nopeasti.

Vientiliitot: Poliittiset lakot synkentävät heikentyneitä vientinäkymiä entisestään – Suurin kärsijä on suomalainen työntekijä25.1.2024 12:59:49 EET | Tiedote

Ammattiliittojen ilmoittamat laajat poliittiset lakot synkentävät entisestään Suomen heikentyneitä vientinäkymiä. Uusien tilausten ja tarjouspyyntöjen määrät ovat laskeneet selvästi, ja yritykset ovat joutuneet jo nyt lomauttamaan työntekijöitään. Jos yritysten vaikeaa tilannetta vahvistetaan lakkoilemalla, siitä kärsii eniten suomalainen työntekijä.

Jäsenmaiden kanta veisi EU:n Pakkaus- ja pakkausjäteasetuksella kohti tuntematonta18.12.2023 17:03:35 EET | Tiedote

EU:n jäsenmaat pääsivät sopimukseen Pakkaus- ja pakkausjäteasetuksen kannastaan. Neuvottelutulos on pettymys. Suosimalla uudelleenkäytettäviä pakkauksia kierrätettävien, uusiutuvista raaka-aineista valmistettujen pakkausten kustannuksella neuvoston esitys sitoisi EU:n fossiilisiin raaka-aineisiin ja lisääntyvään veden kulutukseen. Asetuksen keskeisimmät kiistakysymykset siirtyvät nyt kolmikantaneuvotteluihin.

Ennallistamisasetus voi pahimmillaan heikentää kotimaisen puun saatavuutta ja teollisuuden kilpailukykyä10.11.2023 16:38:39 EET | Tiedote

Metsäteollisuus näkee ennallistamisen yhtenä luonnon monimuotoisuutta ja sopeutumiskykyä parantavana toimena. EU:n ennallistamisasetusta koskevien neuvottelujen lopputulos herättää kuitenkin huolen kotimaisen puun saatavuudesta pitkällä aikavälillä ja suomalaisen teollisuuden kilpailukyvystä. Paljon jää sen varaan, mitä ennallistamistoimet lopulta ovat.

SKAL ja Metsäteollisuus budjettiriiheen: Vähäliikenteiset tiet pidettävä kunnossa18.9.2023 12:00:00 EEST | Tiedote

Valtiovarainministeriön talousarvioesityksessä esitetään leikkauksia vähäliikenteisten teiden rahoitukseen. Vaikka hallitusohjelmassa halutaan huomioida yksiselitteisesti alempiasteinen tieverkko, sekä yksityisteille että metsäteille kohdistuvia avustuksia ollaan reippaasti leikkaamassa. Niukkenevan rahoituksen myötä vähäliikenteiselle tieverkolle on jäämässä entistäkin vähemmän varoja inflaation kasvattaessa priorisoitavien pääväylien kustannuksia. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry ja Metsäteollisuus ry peräänkuuluttavat elinkeinoelämälle tärkeiden vähäliikenteisten teiden huomioimista myös Liikenne 12 -suunnitelmaa päivitettäessä.

Metsäteollisuuden maine suomalaisten keskuudessa on parantunut30.8.2023 10:02:29 EEST | Tiedote

Suomalaisen metsäteollisuuden maine kansalaisten mielissä on hyvä ja maine on viime vuosina parantunut entisestään. Tuore tutkimus kertoo, että suomalaiset näkevät metsäteollisuuden tärkeänä työllistäjänä, viennin moottorina, tärkeänä verojen maksajana sekä suomalaisen hyvinvoinnin rakentajana. Lisäksi esimerkiksi näkemykset metsäteollisuuden vastuullisuudesta sekä tavasta kohdella metsiä ja niiden monimuotoisuutta ovat muuttuneet aiempaa myönteisemmiksi.

Elinkeinomyönteinen hallitusohjelma luo hyvän pohjan teollisuuden kilpailukyvyn turvaamiselle16.6.2023 17:49:23 EEST | Tiedote

Tänään julkistettu hallitusohjelma tukee osaltaan vakaampaa talouskehitystä ja luo pohjaa johdonmukaiselle teollisuuspolitiikalle. Ohjelmasta heijastuu pyrkimys siihen, ettei Suomessa toimivan teollisuuden kustannuksia kotimaisin päätöksin nosteta. Ohjelma on todellinen yritys turvata teollisuudelle kilpailijamaihin verrattuna tasapuoliset toimintaedellytykset. Ryhtiliike julkisen talouden kuntoon laittamiseksi on tervetullut.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye