Rakennusliitto ry
Rakennusliitto ry

Rakennusliitto on 66 000 rakentajan muodostama ammattiliitto. Liitto pyrkii turvaamaan ja parantamaan jäsentensä työoloja ja palkkausta. Liitto solmii rakennusalojen yleissitovat työehtosopimukset.

Rakennusliiton jäsenet työskentelevät

- uudis- ja korjausrakennuskohteissa
  (talonrakennus-, maalaus- ja
   lattianpäällystysalojen ammatit)
- rakennustuoteteollisuudessa
- talotekniikka-alalla
- maa- ja vesirakennusalalla
- asfalttialalla ja
- vedeneristysalalla.

Rakennusliitolla on oma työnvälitys, jonka kautta liitto välittää jäsenilleen työpaikkoja, koulutussopimuspaikkoja ja oppisopimuspaikkoja. Rakennusliitto on perustanut myös vakuutuskassan turvaamaan rakentajien terveyttä. 

Rakennusliitto on 66 000 rakentajan muodostama ammattiliitto. Liitto pyrkii turvaamaan ja parantamaan jäsentensä työoloja ja palkkausta. Liitto solmii rakennusalojen yleissitovat työehtosopimukset.

Rakennusliiton jäsenet työskentelevät

- uudis- ja korjausrakennuskohteissa
  (talonrakennus-, maalaus- ja
   lattianpäällystysalojen ammatit)
- rakennustuoteteollisuudessa
- talotekniikka-alalla
- maa- ja vesirakennusalalla
- asfalttialalla ja
- vedeneristysalalla.

Rakennusliitolla on oma työnvälitys, jonka kautta liitto välittää jäsenilleen työpaikkoja, koulutussopimuspaikkoja ja oppisopimuspaikkoja. Rakennusliitto on perustanut myös vakuutuskassan turvaamaan rakentajien terveyttä.