HSY-logo

HSY

HSY

Tuotamme HSY:ssä kunnallisia vesihuollon ja jätehuollon palveluja sekä tietoa pääkaupunkiseudusta ja ympäristöstä. Teemme kanssasi maailman kestävimmän kaupunkiseudun.                         

HSY – Puhtaasti parempaa arkea

Tieliikenteen kasvihuonekaasupäästöt lievässä laskussa pääkaupunkiseudulla – linja-autojen päästöt vähenivät eniten14.6.2024 11:00:52 EEST | Tiedote

Tieliikenteen aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt ovat kääntyneet laskuun pääkaupunkiseudulla, samoin kuin seudun muut ilmastopäästöt. HSY:n päästöseurannan mukaan tieliikenteen päästöt vähenivät noin kolme prosenttia vuonna 2023. Päästöjen lasku johtuu muun muassa kuorma-autoliikenteen vähenemisestä, polttoaineiden jakeluvelvoitteen hienoisesta kasvusta sekä liikenteen sähköistymisestä. Henkilöautoliikenteen päästöt eivät vähentyneet.

HSY:n hallituksen päätökset 14.6.202414.6.2024 10:23:51 EEST | Tiedote

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän hallitus päätti muun muassa pyytää lausunnot Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungeilta koskien HSY:n alustavaa toiminta- ja taloussuunnitelmaa vuosille 2025–2027. Hallitus päätti myös asettaa kuultavaksi HSY:n jätehuollon alustavan jätetaksan. Hallintolain mukainen kuulutus varmistaa kuntalaisille vaikuttamismahdollisuudet jätetaksan valmisteluvaiheessa. Jätemaksuilla katetaan esimerkiksi jätteiden kuljetus, käsittely ja hyötykäyttö, neuvonta, tiedotus ja valistus sekä jätehuollon kehittäminen ja investoinnit. Hallitus päätti seuraavista hankesuunnitelmista ja hankinnoista: - HSY:n yhtymäkokoukselle esitetään Länsi-Helsingin raitiotien hankesuunnitelman hyväksymistä - hyväksyttiin Ilmala 2 vesitornin julkisivusaneerauksen ja sisätilojen purun hankesuunnitelma - Kivistö–Koillis-Espoon vesihuoltoverkoston rakentamisen urakan toteuttajaksi valittiin YIT Infra Oy - myyntilaskujen ja dokumenttien tulostus- ja välityspalvelut hank

Ennakkotiedote HSY:n hallituksen kokouksesta 14.6.202411.6.2024 15:29:45 EEST | Tiedote

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän hallituksen kokous pidetään perjantaina 14.6.2024 Kokouksen esityslista on nähtävissä osoitteessa https://hsy10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_frames Hallitus päättää muun muassa lausuntojen pyytämisestä Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungeilta koskien HSY:n alustavaa toiminta- ja taloussuunnitelmaa vuosille 2025–2027. Hallitus päättää myös HSY:n jätehuollon alustavan jätetaksan asettamisesta kuultavaksi. Hallintolain mukainen kuulutus varmistaa kuntalaisille vaikuttamismahdollisuudet jätetaksan valmisteluvaiheessa. Jätemaksuilla katetaan esimerkiksi jätteiden kuljetus, käsittely ja hyötykäyttö, neuvonta, tiedotus ja valistus sekä jätehuollon kehittäminen ja investoinnit. Hallitus päättää seuraavista hankesuunnitelmista ja hankinnoista: - Länsi-Helsingin raitiotien hankesuunnitelman hyväksymisen esittäminen HSY:n yhtymäkokoukselle - Ilmala 2 vesitornin julkisivusaneerauksen ja sisätilojen purun hankesuunnitelma

HSY kurkisti entisen kaatopaikan sisään – Muovipussit säilyneet vuosikymmenen lähes entisellään4.6.2024 08:01:00 EEST | Tiedote

HSY tutki kaatopaikalle viedyn sekajätteen koostumusta uusien kaasukaivojen porausten yhteydessä viime kesänä. Näytteitä otettiin kolmesta eri syvyydestä. Biojäte oli maatunut, mutta osa jätteestä on säilynyt hapettomissa olosuhteissa tunnistettavana. Jotkut sanomalehdet olivat luettavissa, ja muovipusseista näkyi edelleen selväsi tuotetiedot. Myös jäätelötikut olivat säilyneet hyvin ja osa tekstiileistä oli säilyttänyt värinsä.

HSY:n hallituksen ja yhtymäkokouksen päätökset 31.5.202431.5.2024 10:58:31 EEST | Tiedote

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän hallitus päätti muun muassa hyväksyä vesihuollon ja jätehuollon investointiohjelmat vuosille 2025–2044. Investointiohjelmia käytetään vuosittain erikseen vahvistettavan toiminta- ja taloussuunnitelman laatimisen perustaksi. Hallitus päätti seuraavista hankinnoista: - Suomenojan jätevedenpuhdistamon purun ja alueen ennallistamisen urakoitsijaksi valittiin Fortum Waste Solutions Oy - Blominmäen itäisen valuma-alueen kahden osan rakentamisurakan toteuttajaksi valittiin Marttilan Maanrakennus Oy - valurautaiset vesijohtoputket ja putkiyhteet hankitaan Saint-Gobain PAM Finland Oy:ltä ja Ulefos Oy:ltä - polyelektrolyytit Viikinmäen jätevedenpuhdistamolle hankintaa SNF Finland Oy:ltä. Hallitus sai tiedoksi seurantakatsauksen Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimuksesta kaudelta 2020–2023 sekä ennakkotiedon pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöistä vuodelta 2023. Hallitus sai tiedoksi myös HSY:n osavuosikatsauksen tammi

Pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöt voimakkaassa laskussa energiasektorilla – kivihiilen käyttö väheni yli 40 prosenttia31.5.2024 10:34:45 EEST | Tiedote

Pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöt vähenivät vuonna 2023 lähes viidenneksen edellisvuoteen verrattuna, ilmenee HSY:n tekemästä alustavasta päästöseurannasta. Päästöjä pienensi erityisesti se, että kivihiilen käyttö väheni ja biopolttoaineiden osuus kasvoi lämmöntuotannossa. Tieliikenteen päästötiedot valmistuvat kesäkuussa.

Ennakkotiedote HSY:n hallituksen kokouksesta 31.5.202429.5.2024 07:37:30 EEST | Tiedote

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän hallituksen kokous pidetään perjantaina 31.5.2024. Kokouksen esityslista on nähtävissä osoitteessa https://hsy10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_frames Hallitus päättää muun muassa vesihuollon ja jätehuollon investointiohjelmien hyväksymisestä vuosille 2025–2044. Investointiohjelmia käytetään vuosittain erikseen vahvistettavan toiminta- ja taloussuunnitelman laatimisen perustana. Hallitus päättä seuraavista hankinnoista: - urakoitsijan valinta Suomenojan jätevedenpuhdistamon purkuun ja alueen ennallistamiseen - Blominmäen itäisen valuma-alueen urakan toteuttajan valinta kahden osan rakentamiseen - valurautaisten vesijohtoputkien ja putkiyhteiden hankinta - polyelektrolyyttien hankinta Viikinmäen jätevedenpuhdistamolle. Hallitus saa tiedoksi seurantakatsauksen Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimuksesta kaudelta 2020–2023 ja ennakkotiedon pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöistä vuodelta 2023. Halli

Julkisilla hankinnoilla on suuri vaikutus luonnonvarojen käyttöön – Uusi HSY:n hanke edistää kiertotaloutta julkisissa hankinnoissa7.5.2024 09:10:05 EEST | Tiedote

Kun julkisissa hankinnoissa otetaan huomioon kiertotalousnäkökulma, voidaan vähentää julkisen sektorin ilmastopäästöjä ja vaikuttaa luonnonvarojen kestävään käyttöön. Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY on mukana uudessa kansainvälisessä Circular Minds -hankkeessa, jossa edistetään kiertotaloutta julkisissa hankinnoissa kahdeksassa eri maassa.

HSY:n Ämmässuon ekoteollisuuskeskukseen rakennetaan 32 hehtaaria niittyjä pölyttäjien elinympäristöksi6.5.2024 08:46:00 EEST | Tiedote

HSY edistää luonnon monimuotoisuutta perustamalla niittyjä Ämmässuon ekoteollisuuskeskukseen vanhan kaatopaikan päälle. Tavoitteena on rakentaa noin 35 hehtaaria niittyjä seuraavien vuosien aikana. Niityillä luodaan sopivia elinympäristöjä erilaisille pölyttäjille. Niittyjen perustamisen vaikutusta alueen pölyttäjiin, kasvillisuuteen ja lintuihin seurataan säännöllisesti.

HSY:n hallituksen päätökset 26.4.202426.4.2024 10:24:32 EEST | Tiedote

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän hallitus päätti muun muassa hyväksyä Espoon kaupungin kanssa tehtävän sopimuksen, joka koskee Finnoon jätevedenpuhdistamon purkua ja alueen ennallistamista vuokrasuhteen päätyttyä. Hallitus pitää tärkeänä, että vanhoja rakenteita purettaessa toimitaan varoen, jotta kansainvälisesti arvokkaan Finnoon lintukosteikon vedenkorkeus ja vedenlaatu eivät häiriinny purkutyöstä. Hallitus päätti myös hyväksyä HSY:n osallistumisen Vantaan ratikan alliansseihin. Vantaan ratikan raitiolinjan rakentamisen yhteydessä rakennetaan merkittävä määrä vesihuoltoa. Hallitus päätti hyväksyä seuraavat hankesuunnitelmat ja hankinnat: - Espoon Tapiolan urheilupuiston vesihuollon hankesuunnitelma - Helsingin Länsi-Pakilan vesihuollon saneerauksen ensimmäisen vaiheen hankesuunnitelma - Vantaan Myyrmäen vesitornin ja Kivistön paineenkorotusaseman välisen yhdysvesijohdon rakentamisen hankesuunnitelma - Espoon Sinimäentie – Kalevalantie vesihuoltoverkoston rakentamisen
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>

Tuotamme HSY:ssä kunnallisia vesihuollon ja jätehuollon palveluja sekä tietoa pääkaupunkiseudusta ja ympäristöstä. Teemme kanssasi maailman kestävimmän kaupunkiseudun.                         

HSY – Puhtaasti parempaa arkea

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye