Finnboat
Finnboat

Finnish Marine Industries Federation Finnboat is the umbrella organisation for Finland's marine industry and trade. Finnboat membership represents close to one hundred percent of both the nation's domestic marine industry turnover and the value of boat exports. 

Finnish Marine Industries Federation Finnboat

Proudly Made in Finland – Export Directory of the Finnish Boat Industry

Suomiveneilee.fi

Veneilyn hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi tarvitaan monia keinoja21.11.2023 12:00:00 EET | Tiedote

Vapaa-ajan veneilyn hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi on etsittävä ratkaisuja teknologianeutraalisti, korostaa venealan kansainvälinen kattojärjestö ICOMIA laajassa raportissaan. Perinteisillä polttomoottoreilla varustettujen veneiden lisäksi tulevaisuudessa nähdään sekä täyssähköisiä että vedyllä ja erilaisilla kestäviä polttoaineilla liikkuvia aluksia. Hybridiratkaisuissa yhdistyvät polttomoottorit ja akut.

Finlands båtbransch tillbaka på tillväxtkurvan som föregick pandemin10.2.2023 10:00:00 EET | Tiedote

I båtbranschen återgick man från pandemiårens högkonjunktur till den normala nivån. De sålda båtarnas antal minskade enligt registrerings- och partileverandsstatistikerna med cirka tio procent från toppåret 2021, men försäljningen av utrustning och motorer blev livligare. Båtbranschen sysselsätter i Finland cirka 3500 personer och Finnboats medlemsföretags omsättning översteg 800 miljoner euro.

The Finnish boating industry returned to the pre-pandemic growth curve10.2.2023 10:00:00 EET | Press release

The boating industry returned to a normal level from the boom of the pandemic years. According to boat registration and wholesale delivery statistics, the number of new boats sold decreased by ten percent from the peak year of 2021, but sales of equipment and engines picked up. The boating industry employs around 3,500 people in Finland, and the turnover of Finnboat's member companies exceeded 800 million euros.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>

Finnish Marine Industries Federation Finnboat is the umbrella organisation for Finland's marine industry and trade. Finnboat membership represents close to one hundred percent of both the nation's domestic marine industry turnover and the value of boat exports. 

Finnish Marine Industries Federation Finnboat

Proudly Made in Finland – Export Directory of the Finnish Boat Industry

Suomiveneilee.fi