Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala-logo

Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala huolehtii kaupungin varhaiskasvatuksesta, esiopetuksesta, perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta, suomenkielisestä ammatillisesta koulutuksesta sekä vapaasta sivistystyöstä.
Toimialalla on neljä palvelukokonaisuutta ja hallinto.

- varhaiskasvatus ja esiopetus
- perusopetus
- lukio- ja ammatillinen koulutus ja vapaa sivistystyö
- ruotsinkieliset palvelut
- hallinto

Toimintaa ja hallintoa johtaa toimialajohtaja Satu Järvenkallas. Koko toimiala toimii kasvatus- ja koulutuslautakunnan alaisuudessa. Lautakunnassa on suomenkielinen ja ruotsinkielinen jaosto.

Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 11.6.20247.6.2024 12:21:58 EEST | Tiedote

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan seuraava kokous pidetään tiistaina 11. kesäkuuta klo 16.15. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Esityslistalla on muun muassa päätös Alppilassa osoitteessa Sturenkatu 6 sijaitsevaan Åshöjdens grundskola -koulurakennukseen sijoittuvien erityisopetustilojen tarveselvityksestä. Lautakunnan kokouksen päätöstiedote julkaistaan kokouksen päätyttyä toimialan verkkosivuilla.

Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto kokoontuu tiistaina 28.5.202424.5.2024 09:32:35 EEST | Tiedote

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto kokoontuu tiistaina 28. toukokuuta klo 16.30. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Jaoston esityslistalla on muun muassa työväenopiston opetuksen suuntaviivat lukuvuonna 2024–2025, Helsingin varhaiskasvatussuunnitelman hyväksyminen vuonna 2024 sekä päätös Stadin ammatti- ja aikuisopiston jatkuvan haun hakuajoista ja -menettelytavoista sekä valintaperusteista. Esityslistalla on myös päätös Helsingin kaupungin suomenkielisen nuorten lukiokoulutuksen jatkuvan haun ajankohdista 5.8.2024 alkaen. Jaoston kokouksen päätöstiedote julkaistaan kokouksen päätyttyä toimialan verkkosivuilla.

Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 21.5.202417.5.2024 11:05:44 EEST | Tiedote

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan seuraava kokous pidetään tiistaina 21. toukokuuta klo 16.30. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Esityslistalla on muun muassa perusopetuslain mukaisen iltapäivätoiminnan avustusperusteiden mukaiset euromäärät lukuvuodelle 2024–2025. Tilahankkeista esityslistalla on seuraavat tilat: päätös Etu-Töölön lukion Etu-Töölössä osoitteessa Runeberginkatu 14-16 sijaitsevien väliaikaisten lisätilojen tarveselvityksestä päätös Punavuoressa osoitteessa Iso Roobertinkatu 21-25 sijaitsevien Ressun IB-lukion väliaikaisten lisätilojen tarveselvityksestä päätös Pitäjänmäellä osoitteessa Sylvesterintie 10 sijaitsevan Sophie Mannerheimin koulun lisätilan tarveselvityksestä lausunto osoitteessa Runonlaulajantie 40 sijaitsevan Kannelmäen peruskoulun toimipisteen korvaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelmasta Lautakunnan kokouksen päätöstiedote julkaistaan kokouksen päätyttyä toimialan verkkosivuilla.

Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 14.5.202410.5.2024 08:43:33 EEST | Tiedote

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan seuraava kokous pidetään tiistaina 14. toukokuuta klo 16.15. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Esityslistalla on muun muassa talousarvion vuoden 2024 ensimmäinen toteutumisennuste ja lausunto vuoden 2023 arviointikertomuksesta. Tilahankkeista esityslistalla on päätös Maunulassa osoitteessa Maunulanmäki 5 sijaitsevien suomen- ja ruotsinkielisten ala-aste- ja esiopetustilojen perusparannuksen ja laajennuksen tarveselvityksestä lausunto kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle Kruununhakaan osoitteeseen Maurinkatu 1 toteutettavien päiväkotitilojen hankesuunnitelmasta lausunto kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle Käpylässä osoitteessa Louhentie 3 sijaitsevan Yhtenäiskoulun perusparannuksen ja laajennuksen hankesuunnitelmasta lausunto kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle Taka-Töölössä osoitteessa Stenbäcki

Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 23.4.202419.4.2024 08:00:00 EEST | Tiedote

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan seuraava kokous pidetään tiistaina 23. huhtikuuta klo 16.15. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Esityslistalla on muun muassa seuraavat tilahankkeet: päätös päiväkodin perustamisesta Pitäjänmäen peruspiiriin osoitteeseen Kutomokuja 3 päätös leikkipuisto Nuolen korvaavan uudisrakennuksen tarveselvityksestä Pitäjänmäkeen osoitteeseen Nuolitie 5 päätös leikkipuisto Munkin korvaavan uudisrakennuksen tarveselvityksestä Munkkiniemeen osoitteeseen Perustie 38 päätös Töölön ala-asteen perusparannuksen ja laajennuksen tarveselvityksestä lausunto Jätkäsaareen Melkinlaiturin alueelle toteutettavan peruskoulun ja päiväkodin uudisrakennuksen hankesuunnitelmasta, päätös päiväkodin perustamisesta lausunto kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle Mellunkylään osoitteeseen Sakara 3 varhaiskasvatukselle toteutettavan väistö- ja lisätilapaviljongin hankesuunnitelmasta lausunto kaupunkiympä
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala huolehtii kaupungin varhaiskasvatuksesta, esiopetuksesta, perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta, suomenkielisestä ammatillisesta koulutuksesta sekä vapaasta sivistystyöstä.
Toimialalla on neljä palvelukokonaisuutta ja hallinto.

- varhaiskasvatus ja esiopetus
- perusopetus
- lukio- ja ammatillinen koulutus ja vapaa sivistystyö
- ruotsinkieliset palvelut
- hallinto

Toimintaa ja hallintoa johtaa toimialajohtaja Satu Järvenkallas. Koko toimiala toimii kasvatus- ja koulutuslautakunnan alaisuudessa. Lautakunnassa on suomenkielinen ja ruotsinkielinen jaosto.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye