Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Helsinki on elämyksellinen ja vetovoimainen kaupunki täynnä tekemistä ja osallistumisen mahdollisuuksia. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala tarjoaa kaupungin asukkaille ja vierailijoille vuodessa yli 20 miljoonaa kokemusta – taidetta, tapahtumia, kursseja, harrastuksia, tiloja, ulkoilualueita ja palveluja liikkumiseen sekä tukea kulttuurille ja kansalaistoiminnalle.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala muodostuu neljästä palvelukokonaisuudesta, kirjasto, kulttuuri, liikunta, nuoriso sekä hallinnosta. Toimialan 1 800 työntekijää ylläpitää ja parantaa helsinkiläisten mahdollisuuksia hyvään elämään ja aktiiviseen kansalaisuuteen. Helsingissä on helppoa ja houkuttelevaa lähteä liikkeelle. Joka päivä.

Savoy JAZZFest teki kaikkien aikojen yleisöennätyksensä12.3.2024 16:18:46 EET | Tiedote

Kuudetta kertaa järjestetty Savoy JAZZFest ylsi huippulukemiin: Savoy-teatterin konsertit ja muut tapahtumat vetivät yhteensä 3112 kävijää. Timo Lassyn ja Jukka Eskolan Nordic Stew -konsertti 6.3., saksofonisti Kenny Garrettin konsertti 9.3. sekä 4 päivän festivaalipassit myytiin loppuun ennakkoon. Muihin yleisö- ja arvostelumenestyksiin lukeutui mm. laulaja Gretchen Parlaton ja UMO Helsingin konsertti 8.3.

The renovation of Stoa is progressing – Helsinki residents now have the opportunity to give their opinion on the new services12.3.2024 15:10:16 EET | Press release

A major renovation and expansion project will begin at Cultural Centre Stoa in 2028. In this connection, Stoa’s services and facilities will also be renewed. City residents have participated in brainstorming and designing the new Stoa. Based on residents’ wishes and ideas as well as demographic forecast data, an initial vision and service concept for 2030 was created for Stoa this spring.

Stoas förnyelse framskrider – stadsborna får nu möjlighet att yttra sig om de nya tjänsterna12.3.2024 15:05:28 EET | Press release

Enligt aktuell information kommer ett omfattande renovations- och utvidgningsprojekt att inledas i kulturcentret Stoa år 2028. Projektet syftar till att förnya både tjänster och lokaler. Stadsborna har spelat en aktiv roll i idégenereringen och planeringen av det nya Stoa. Med utgångspunkt i deras önskemål och tankar samt prognosuppgifter om befolkningsstrukturen har en preliminär vision och ett preliminärt servicekoncept för Stoa, som sträcker sig till 2030, skapats under våren.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>

Helsinki on elämyksellinen ja vetovoimainen kaupunki täynnä tekemistä ja osallistumisen mahdollisuuksia. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala tarjoaa kaupungin asukkaille ja vierailijoille vuodessa yli 20 miljoonaa kokemusta – taidetta, tapahtumia, kursseja, harrastuksia, tiloja, ulkoilualueita ja palveluja liikkumiseen sekä tukea kulttuurille ja kansalaistoiminnalle.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala muodostuu neljästä palvelukokonaisuudesta, kirjasto, kulttuuri, liikunta, nuoriso sekä hallinnosta. Toimialan 1 800 työntekijää ylläpitää ja parantaa helsinkiläisten mahdollisuuksia hyvään elämään ja aktiiviseen kansalaisuuteen. Helsingissä on helppoa ja houkuttelevaa lähteä liikkeelle. Joka päivä.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye