Hyvinvointiala HALI ry

Hyvinvointiala HALI ry edistää yksityisten sosiaali- ja terveysalan sekä varhaiskasvatuksen palveluja tuottavien yritysten ja järjestöjen toimintaedellytyksiä ja neuvottelee alan yleissitovat työehtosopimukset. HALI valvoo jäsentensä yhteisiä etuja ja neuvoo työoikeudellisissa ja elinkeinopolitiikan kysymyksissä. Sen 1560 jäsentä työllistävät 100 000 sosiaali- ja terveysalan sekä varhaiskasvatuksen ammattilaista. HALI on Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n jäsen. HALIn jäsenet tuottavat mm. vanhuspalveluita, lasten ja nuorten palveluita, lääkäripalveluita, kuntoutusta, suun terveydenhuoltoa, päihde- ja mielenterveyspalveluita sekä toimivat alan järjestötyössä. www.hyvinvointiala.fi

 

Yritykset mukaan erikoissairaanhoidon jonojen purkuun – STM:n selvitys vaatii jatkotyötä11.1.2024 16:47:58 EET | Tiedote

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama virkatyöryhmä julkaisi tänään ehdotuksensa sairaaloiden ja ympärivuorokautisten päivystysten porrastamisesta, työnjaosta ja yhteistyöstä. Hyvinvointiala HALI ry pitää tärkeänä terveydenhuollon työnjaon kehittämistä. Se on tärkeää erityisesti siksi, että sote-ammattilaisten saatavuus on lähivuosina yhä kriittisemmässä roolissa palvelujen varmistamisessa koko Suomessa.

Tutkimus: Suun terveydenhuollon leikkaukset Kela-korvauksiin lisäsivät julkisen sektorin painetta21.12.2023 06:01:00 EET | Tiedote

Tuore tutkimus osoittaa, että vuosien 2015 ja 2016 merkittävät leikkaukset yksityisen hammashoidon Kela-korvauksiin johtivat julkisen sektorin asiakasmäärän kasvuun ja yksityisten palveluntuottajien hintojen nousuun. Julkisen sektorin kustannukset myös todennäköisesti kasvoivat, koska yksityisellä Kela-korvauksen tukemana hoidettu potilas on julkiselle taloudelle merkittävästi edullisempi.

Ikäihmisten hoiva julkisella yli kolmanneksen kalliimpaa13.12.2023 06:00:00 EET | Tiedote

Hyvinvointialueiden talousahdingosta on uutisoitu laajasti. Useat hyvinvointialueet ovat esittäneet ratkaisuksi ostopalveluista leikkaamista. Tuoreen Hyvinvointiala HALI ry:n selvityksen mukaan tämä on kuitenkin lyhytnäköistä. HALI vertaili kaupunkien ja kuntien ikäihmisten hoivakotien kuluja siihen kustannukseen, joka kaupungille tai kunnalle tuli, kun se osti saman palvelun yritykseltä tai järjestöltä.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>

Hyvinvointiala HALI ry edistää yksityisten sosiaali- ja terveysalan sekä varhaiskasvatuksen palveluja tuottavien yritysten ja järjestöjen toimintaedellytyksiä ja neuvottelee alan yleissitovat työehtosopimukset. HALI valvoo jäsentensä yhteisiä etuja ja neuvoo työoikeudellisissa ja elinkeinopolitiikan kysymyksissä. Sen 1560 jäsentä työllistävät 100 000 sosiaali- ja terveysalan sekä varhaiskasvatuksen ammattilaista. HALI on Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n jäsen. HALIn jäsenet tuottavat mm. vanhuspalveluita, lasten ja nuorten palveluita, lääkäripalveluita, kuntoutusta, suun terveydenhuoltoa, päihde- ja mielenterveyspalveluita sekä toimivat alan järjestötyössä. www.hyvinvointiala.fi

 

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye