Nordic Healthcare Group Oy
 • Nordic Healthcare Group Oy
 • Vattuniemenranta 2
 • 00210 Helsinki
 • https://nhg.fi

Nordic Healthcare Group köper svenska Precuris20.3.2023 15:00:00 EET | Tiedote

En av Nordens största expertrådgivare inom life science och hälso- och sjukvårdssektorn, Nordic Healthcare Group köper svenska Precuris. Uppköpet innebär ökad kapacitet för att implementera, stödja och projektleda införandet av ny teknik och nya arbetssätt i vården. I veckan signerades avtalet mellan Nordic Healthcare Group (NHG) och Precuris, båda expertrådgivningsföretag, med vården och life science-sektorn som primära kunder.

NHG kasvaa Pohjoismaissa – ostaa ruotsalaisen Precuriksen20.3.2023 15:00:00 EET | Tiedote

Nordic Healthcare Group ostaa ruotsalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijayrityksen Precuris AB:n, joka täydentää osaamisellaan NHG:n tarjontaa Ruotsissa ja Pohjoismaissa uusien teknologioiden ja toimintatapojen implementoinnissa sekä projektinjohtamisessa. Nordic Healthcare Group (NHG) ja Precuris ovat molemmat asiantuntijayrityksiä, jotka ovat keskittyneet sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Yrityskauppa allekirjoitettiin viime viikolla.

NHG is growing in the Nordics – acquires Precuris in Sweden20.3.2023 15:00:00 EET | Press release

Nordic Healthcare Group acquires Sweden-based company Precuris. Their expertise in implementing, supporting and project management of new technologies and ways of working in healthcare will complement NHG’s offering in Sweden and the Nordics. Nordic Healthcare Group (NHG) and Precuris are both advisory companies focusing on clients in healthcare and life sciences. The acquisition was signed last week.

NHG investoi innovatiiviseen ratkaisuun, joka parantaa hoidon saatavuutta ja potilasvirtaa – ostaa brittiläisen QFI Consulting Ltd:n21.6.2022 14:23:19 EEST | Tiedote

Nordic Healthcare Group (NHG) ostaa pienen brittiläisen ohjelmistoyrityksen QFI Consulting Ltd:n, jonka ainutlaatuinen lähestymistapa ja ohjelmisto tarjoaa terveydenhuollon toimijoille mahdollisuuden saavuttaa edistysaskelia hoidon saatavuudessa, laadussa ja taloudellisuudessa verrattain lyhyessä ajassa. Yrityskaupan myötä NHG vahvistaa kansainvälistymisstrategiaansa ja laajentaa toimintaansa ja toimistoverkostoaan Isoon-Britanniaan – NHG:llä on lisäksi toimipisteitä Suomessa, Tanskassa ja Ruotsissa.

NHG invests in innovative solution that improves accessibility of care and patient flow– acquires UK-based QFI Consulting Ltd.21.6.2022 14:23:18 EEST | Press release

Nordic Healthcare Group (NHG) acquires small UK-based software company QFI Consulting Ltd. –Their unique approach and software enable healthcare providers to achieve breakthroughs in the access, quality, and affordability of care. With the acquisition, NHG enforces its internationalization strategy and expands its operations and office network to the UK – NHG has further offices in Finland, Denmark, and Sweden.

NHG acquires health and social care digitalisation specialist Salivirta & Partners1.12.2021 16:00:00 EET | Tiedote

Fast-growing company Nordic Healthcare Group (NHG) expands its operations by acquiring Finland-based Salivirta & Partners (formally Salivirta Oy), a well-known advisory organisation specialising in digital transformations in the health and social care sector. Salivirta’s solid expertise and experience in health and social care service design, information management, enterprise architecture and digitalisation of health and social care processes further strengthens NHG’s expertise and, thus, enables NHG to offer even more extensive services and solutions to its clients in the field of health and social care in Finland and the Nordics. After the acquisition, NHG employs around 200 people.

NHG ostaa sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisoinnin asiantuntijan Salivirta & Partnersin1.12.2021 16:00:00 EET | Tiedote

Kasvuyhtiö Nordic Healthcare Group (NHG) laajentaa toimintaansa ostamalla arvostetun sosiaali- ja terveysalan digitalisoinnin asiantuntijayrityksen Salivirta & Partnersin (Salivirta Oy). Salivirran asiantuntemus ja kokemus sosiaali- ja terveyspalvelujen muotoilusta ja digitalisoinnista vahvistavat NHG:n tarjontaa, mikä mahdollistaa entistä kattavammat palvelut ja ratkaisut NHG:n asiakkaille Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Kaupan myötä NHG:n henkilöstön määrä nousee noin kahteensataan.

Terve! NHG:n odotettu podcast vaikuttavuudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa starttaa21.4.2021 13:30:00 EEST | Tiedote

Oletko aina halunnut tietää, mitä vaikuttavuudella tarkoitetaan ja miten sitä voisi hyödyntää sosiaali- ja terveydenhuollossa? Tule kanssamme matkalle vaikuttavuuden maailmaan ja laita Nordic Healthcare Groupin (NHG) Terve! -podcast kuunteluun. Podcastin ensimmäisellä tuotantokaudella host Mika Kaartisen vieraina ovat vaikuttavuuden huippuasiantuntijat Suomessa: Kari Hakari, Paulus Torkki, Antti Malmivaara, Kaisla Lahdensuo, Seppo Ranta ja Pirjo Mustonen. Ensimmäinen jakso on kuunneltavissa keskiviikkona 28.4. ja siitä eteenpäin uusi jakso on saatavilla viikoittain keskiviikkona.

New Nordic offering of strategic advice within healthcare, pharmaceuticals and healthcare technology27.8.2020 08:00:00 EEST | Press release

Nordic Healthcare Group (NHG) and Lumell Associates AB enter a strategic partnership to establish a Nordic offering of strategic advice specialized in healthcare, pharma and healthcare technology. Together the two companies offer a network of more than 180 experienced professionals with deep local knowledge and sector understanding from Denmark, Finland, Norway and Sweden.

Uusi pohjoismainen partnership palvelemaan terveydenhuoltoa, lääketeollisuutta ja terveysteknologiaa27.8.2020 08:00:00 EEST | Tiedote

Nordic Healthcare Group (NHG) ja Lumell Associates AB ovat sopineet strategisesta kumppanuudesta, joka luo laajan tarjoaman strategista neuvonantoa terveydenhuollolle, lääketeollisuudelle ja terveysteknologiayhtiöille Pohjoismaissa. Yhdessä yritykset muodostavat yli 180 kokeneen asiantuntijan verkoston, jolla on vahva paikallinen osaaminen ja toimialaymmärrys Tanskassa, Norjassa, Suomessa ja Ruotsissa.

NHG vahvistaa asemaansa Pohjoismaissa ostamalla tanskalaisen Health Innovation Instituten23.6.2020 09:22:43 EEST | Tiedote

Nordic Healthcare Group (NHG) jatkaa kasvustrategiansa toteuttamista Pohjoismaissa ostamalla nopeasti kasvavan tanskalaisen terveydenhuoltoalan asiantuntijayrityksen Health Innovation Instituten (H2I). Vaikuttavuusperusteisen sosiaali- ja terveydenhuollon mahdollistaminen Pohjoismaissa on molempien yritysten vahva tahtotila. Yritykset pääsevät jatkossa hyödyntämään toistensa vahvuuksia esimerkiksi terveydenhuollon vertaiskehittämisessä ja digiosaamisessa, ja tarjoamaan siten entistä laajemmin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita Pohjoismaissa.

NHG strengthens its position in the Nordics by acquiring Health Innovation Institute in Denmark23.6.2020 09:22:43 EEST | Press release

Nordic Healthcare Group (NHG) continues its growth strategy in the Nordics by acquiring rapidly growing Denmark-based Health Innovation Institute (H2I), a company specialised in healthcare. Both companies share the vision to implement predictive and value-based social and healthcare in the Nordics. By combining their strengths in healthcare data benchmarking and expertise in digital services, an even broader range of social and healthcare services will be available in the Nordics.
 • 1
 • 2
 • Viimeinen
 • >>
 • Nordic Healthcare Group Oy
 • Vattuniemenranta 2
 • 00210 Helsinki
 • https://nhg.fi