Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kautta kanavoitiin noin 350 miljoonaa euroa alueellemme7.2.2024 08:00:00 EET | Tiedote

Vuoden 2023 aikana Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kautta rahoitettiin muun muassa elinkeinotoimintaa, liikenneverkkoa ja erilaisia ympäristötehtäviä noin 350 miljoonalla eurolla kolmen pohjalaismaakunnan eli Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueella. Etelä-Pohjanmaan maakuntaan myönnettiin rahoitusta elinkeinojen, työvoiman ja osaamisen kehittämiseen yhteensä noin 270 miljoonaa euroa, joista suurin osa oli maaseudun ja maatalouden rahoitusta. Kaikkien kolmen pohjalaismaakunnan alueelle jakaantuvat liikenteeseen ja ympäristötehtäviin käytettävä rahoitus. Liikenneverkon ja liikenteen rahoitus oli reilut 64 miljoonaa euroa. Ympäristö- ja luonnonvaratehtäviin panostettiin lähes 16 miljoonaa euroa. ELY-keskukselle on keskitetty myös valtakunnallisia tehtäviä, joiden rahoitus ohjautuu koko Suomeen.

I Alavo pågår Finlands största restaurering av fågelvatten (Södra Österbotten, Österbotten)5.2.2024 15:19:12 EET | Press release

En restaurering av fågelvatten pågår i den eutrofierade sjön Pikkuselkä som ligger i Natura 2000-området Kuivasjärvi i Alavo. Projektet genomförs med stöd av Fonden för en rättvis omställning (FRO, på engelska Just Transition Fund JTF) som är en del av Europeiska unionens regional- och strukturpolitik. Den totala budgeten för projektet är ungefär en halv miljon euro, vilket innebär att det är frågan om Finlands största restaurering av fågelvatten hittills.

Maakunnan työ- ja koulutusmahdollisuudet isosti esillä Seinäjoki Areenassa10.1.2024 13:00:00 EET | Tiedote

Meirän Rekry järjestetään keskiviikkona 17.1.2024 klo 14–18 Seinäjoki Areenan A-hallissa. Luvassa on jälleen kohtaamisia, verkostoitumista, oheisohjelmaa sekä vinkkejä ja erilaisia palveluita työnhaun tueksi. Opinlakeus-messut järjestetään keskiviikko 17.– torstai 18.1.2024 Seinäjoki Areenan B-hallissa. Messuilla katse on kohti tulevaisuutta ja teemanakin tällä kertaa Tulevaisuus ei tapahdu, se tehdään.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut YVA-yhteysviranomaisen perustellun päätelmän Perhon Ahvenlammen tuulivoimapuiston YVA-selostuksesta (Keski-Pohjanmaa)20.12.2023 13:22:39 EET | Tiedote

Pohjan Voima Oy suunnittelee enintään 13 tuulivoimalan puistoa Perhon kuntaan Ahvenlammen alueelle. Vireillä olevassa ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan kokonaiskorkeudeltaan enintään 300 metrin tuulivoimaloita, joiden yksikköteho on enintään 10 MW. Sähkönsiirron osalta arvioinnissa tarkastellaan neljää eri sähkönsiirtovaihtoehtoa.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye