Etelä-Savon ELY-keskus
Etelä-Savon ELY-keskus

Etelä-Savon ELY-keskus tuottaa valtion aluehallinnon palveluja ja osallistuu maakunnan kehittämiseen Etelä-Savon maakunnan alueella. Palvelumme kohdistuvat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen, maaseutuun sekä ympäristöön ja luonnonvaroihin. Omaa toimialuetta laajemmin hoidamme rakennerahastotehtäviä Itä-Suomen alueella, koordinoimme vesienhoitoa Vuoksen vesistöalueella. Vastaamme valtakunnallisen TE-hallinnon asiakaspalvelukeskuksen toiminnasta sekä ELY-keskusten vesihuoltotehtävistä keskitetysti koko Suomen alueella. Viraston toimipaikka sijaitsee Mikkelissä.

Luukkuongelmia Voikosken voimalaitoksen padolla – vedenpinta noussut Juolasvedellä ja Sarkavedellä, Mäntyharjun ja Kouvolan alueilla30.11.2023 15:20:03 EET | Tiedote

Juolasvettä ja Sarkavettä säännöstelevän Voikosken voimalaitoksen padolla on havaittu vaurioita tulvaluukuissa. Tämän vuoksi Juolas-Sarkaveden vedenpinta on noussut suunnittelemattomasti. Maanantaina jälkeen nousua on ollut noin 20 senttimetriä ja vedenpinta on tällä hetkellä viisi senttiä säännöstelyn ylärajan yläpuolella.

Luomukorvausten maksu alkaa Etelä-Savossa – luomutilojen määrä vähentynyt22.11.2023 08:13:25 EET | Tiedote

Ruokavirasto avasi ELY-keskusten luomusitoumusten käsittelyn tukisovelluksessa 4. lokakuuta. Etelä-Savon ELY-keskuksessa korvauksia päästään maksamaan vielä tämän kuun aikana. Luomusitoumuksen hakijoita on Etelä-Savossa 170 tilaa, joten kaikki eivät välttämättä saa maksuja samaan aikaan, vaan odotukseen kannattaa varautua. – Ensimmäisessä vaiheessa luomukorvaus maksetaan sen mukaan, mitä päätukihaussa on ilmoitettu. Jos luomukorvauksen määrään vaikuttavia muutoksia on tehty päätukihaun päättymisen jälkeen, ne huomioidaan toisen erän maksatuksessa. Toinen erä on suunniteltu toukokuulle 2024, kertoo Anne Manninen Etelä-Savon ELY-keskuksen luomutiimistä. Hallinto pääsee tallentamaan sitoumukseen tulevia muutoksia joulukuussa, kun tukisovellus päivitetään. Kaikki sitoumukseen maksuun vaikuttavat muutokset, esimerkiksi päättymisvuosi ja lohkomuutokset, korjataan sitoumukseen päivityksen jälkeen. Etelä-Savon luomutilat monipuolisia Etelä-Savossa luomupinta-ala on noin 12 000 hehtaaria, joist

Itäsuomalaiset yritykset voivat hakea Yritysten kehittämispalveluja marraskuun 2023 loppuun saakka30.10.2023 08:18:32 EET | Tiedote

ELY-keskuksella on vielä käytettävissä määrärahaa Yritysten kehittämispalveluihin itäsuomalaisille yrityksille. Yritykset voivat hakea Analyysi- ja Konsultointi-palveluja 30.11.2023 saakka. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä ja palveluja myönnetään niin kauan kuin määrärahoja riittää. Nyt näitä palveluja kannattaa hakea, sillä vuoden 2024 alusta ELY-keskusten Yritysten kehittämispalvelut lakkautetaan hallitusohjelman mukaisesti.

Veneet kannattaa nostaa turvaan - vedenpinnat korkealla Etelä-Savossa27.10.2023 09:55:18 EEST | Tiedote

Erittäin runsassateinen syksy on nostanut vedenpintoja Etelä-Savossa. Veneet ja irtotavarat kannattaa nostaa reilusti vesirajan yläpuolelle. Liian alas jätetty vene voi rikkoutua vedennousun ja jäiden seurauksena. Pienempien järvien vedenkorkeus on voinut sään viilenemisen myötä jo kääntyä laskuun. Suuret keskusjärvet pysyvät korkealla vielä kuukausia ja vedenpinnat niissä saattavat nousta vielä loppuvuoden aikana, mikä rannan- ja veneenomistajien on nyt syytä huomioida.

ELY-keskuksen rakennusperinnön hoitoavustukset ja avustukset saariston ympäristönhoitoon haettavissa 30.11.2023 saakka Etelä-Savossa19.10.2023 15:35:45 EEST | Tiedote

Ympäristöministeriö osoittaa ELY-keskuksille vuosittain harkinnanvaraista määrärahaa jaettavaksi avustuksina rakennusperinnön hoitoon sekä saariston ympäristönhoitoon. Rakennusperinnön hoitoavustuksella tuetaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten säilyttävää korjaamista perinteisillä työtavoilla ja materiaaleilla. Saariston ympäristöhoitoon tarkoitetulla avustuksella tuetaan hankkeita, joilla säilytetään ja/tai parannetaan saariston maisemakuvaa, rakennuksia ja rakennelmia tai suojellaan saaristoluontoa.

Etelä-Savon ELY-keskus etsii kunnostettavia pienvesikohteita16.10.2023 13:46:30 EEST | Tiedote

Etelä-Savon ELY-keskus etsii maakunnan alueelta Helmi-ohjelmaan sopivia, kunnostuksen tarpeessa olevia pienvesikohteita. Pienvesiä ovat esimerkiksi purot, lammet, norot, ojat, tihkupinnat ja lähteet. Monet pienvedet ovat herkkiä ja uhanalaisia elinympäristöjä, joten pienetkin häiriöt niiden läheisyydessä voivat helposti heikentää niiden tilaa. Nykyään enää harva pienvesi on luonnontilainen.

Rahaa tarjolla maaseudun kylien laajakaistaverkkojen rakentamiseen - laajakaistainvestointien ja muiden kehittämishankkeiden syksyn rahoitushaku on auki27.9.2023 08:01:20 EEST | Tiedote

Kehittämishankkeiden syksyn rahoitushaku on auennut Etelä-Savon ELY-keskuksessa. Kehittämishankkeilla luodaan mahdollisuuksia maaseudun elinkeinotoiminnan kehittämiselle sekä vahvistetaan yhteisöjen toimintaa. Rahoitusta voi hakea esimerkiksi kyläyhteisön laajakaistahankkeeseen. EU:n maaseuturahoituksella tuetaan kyläverkkojen rakentamista sellaisille alueille, joille huippunopeita tietoliikenneyhteyksiä ei markkinaehtoisesti rakennu.

ELY-keskus myönsi touko-elokuussa noin 25 miljoonaa euroa avustusta itäsuomalaisille yrityksille ja 17 miljoonaa euroa työllistymiseen ja osaamiseen21.9.2023 08:10:09 EEST | Tiedote

Etelä-Savon ELY-keskus myönsi touko-elokuun aikana lähes 25 miljoonaa euroa yrityksen kehittämisavustusta 53 itäsuomalaisen yrityksen hankkeeseen, joilla yritykset kehittävät kilpailukykyään sekä hakevat kasvua. Myönnetty rahoitus on osa Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 ohjelman Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta ja oikeudenmukaisen siirtymän (JTF) rahoitusta. Elokuun loppuun mennessä tänä vuonna yrityksille myönnetty avustusmäärä on jo lähes 45 miljoonaa euroa. Kesän aikana rahoitusta on myönnetty Itä-Suomessa osaamista ja työllisyyttä lisääville yleisille kehittämishankkeille noin 17 miljoonaa euroa.

Avustusta haettavana vesihuollon toimintavarmuuden ja kyberturvallisuuden parantamiseen20.9.2023 15:36:27 EEST | Tiedote

Etelä-Savon ELY-keskukselta voi hakea avustusta vesihuollon toimintavarmuuden ja kyberturvallisuuden parantamiseen 02.10–30.11.2023 välisenä aikana. Hankkeiden toteuttamiseksi maa- ja metsätalousministeriö on osoittanut Etelä-Savon ELY-keskukselle käytettäväksi 2,5 miljoonan euron määrärahan. Haku on valtakunnallinen ja avustusta voivat hakea kunnat, kuntayhtymät ja näiden omistamat yhtiöt ja muut kuntaomisteiset toimijat, yhdistykset, yritykset sekä muut yhteisöt lukuun ottamatta valtion virastoja ja laitoksia. Avustusta ei voida myöntää yksityishenkilölle.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>

Etelä-Savon ELY-keskus tuottaa valtion aluehallinnon palveluja ja osallistuu maakunnan kehittämiseen Etelä-Savon maakunnan alueella. Palvelumme kohdistuvat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen, maaseutuun sekä ympäristöön ja luonnonvaroihin. Omaa toimialuetta laajemmin hoidamme rakennerahastotehtäviä Itä-Suomen alueella, koordinoimme vesienhoitoa Vuoksen vesistöalueella. Vastaamme valtakunnallisen TE-hallinnon asiakaspalvelukeskuksen toiminnasta sekä ELY-keskusten vesihuoltotehtävistä keskitetysti koko Suomen alueella. Viraston toimipaikka sijaitsee Mikkelissä.