Hämeen ELY-keskus
Hämeen ELY-keskus

Hämeen ELY-keskus on yksi 15:sta alueellisesti toimivasta ELY-keskuksesta. Toimialueenamme on Päijät- ja Kanta-Häme. Osaavien asiantuntijoidemme ja tiiviin kumppanuusverkostomme avulla teemme töitä alueemme elinvoimaisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Hämeessä suojeltiin luontoa satoja hehtaareita vuonna 20238.2.2024 09:06:39 EET | Tiedote

Kanta- ja Päijät-Hämeeseen perustettiin vuonna 2023 uusia luonnonsuojelualueita yhteensä 587 hehtaaria. Näistä maanomistajien omistukseen jäi 502 hehtaaria ja valtiolle ostettiin 85 hehtaaria. Luonnonsuojelualueen perustamispäätökseen tai kiinteistökauppaan johtaneilla kohteilla oli kaikkiaan 60 eri maanomistajaa. Eteläsuomalaisittain isohkoja yli 30 hehtaarin kohteita rauhoitettiin luonnonsuojelualueina neljä aluetta.

Hämeen maakunnat saivat ELY-keskukselta 85 miljoonaa euroa yritys- ja kehittämisrahoitusta vuonna 20237.2.2024 09:00:00 EET | Tiedote

Hämeen ELY-keskus jakoi rahoitusta Kanta- ja Päijät-Hämeen maakuntien työllisyyden, yritystoiminnan ja ympäristön kehittämiseen tammi−joulukuussa 2023 yhteensä 85,3 miljoonaa euroa. Rahoituksesta 38,2 miljoonaa euroa kohdistui työvoima- ja yrityspalveluiden edistämiseen. Rakennerahastojen osuus oli 18,7 miljoonaa euroa. Maaseudun ja maatalouden rahoituksen osuuden määrä oli 12,6 miljoonaa euroa. Tiedot ilmenevät Hämeen ELY-keskuksen vuoden 2023 rahoituskatsauksesta.

Lomautukset lisäsivät työttömien määrää Hämeessä lokakuussa21.11.2023 08:06:54 EET | Tiedote

Kanta- ja Päijät-Hämeessä oli lokakuun lopussa 17 900 työtöntä työnhakijaa, joista 1900 oli kokoaikaisesti lomautettuja. Työttömien määrä nousi seitsemän prosenttia viime vuodesta, mikä johtui lähes kokonaan lomautettujen määrän kasvusta. Sekä lomautettujen että muiden työttömien määrä kasvoi syyskuusta lokakuuhun. Tiedot tulevat esiin Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsauksesta.

Lomautukset käänsivät työttömyyden kasvuun24.10.2023 08:03:51 EEST | Tiedote

Hämeen ELY-keskuksen alueella eli Kanta- ja Päijät-Hämeessä oli syyskuun lopussa 17 104 työtöntä työnhakijaa, joista 1314 oli kokoaikaisesti lomautettuja. Tämä on 229 enemmän (1 %) kuin vuosi sitten. Kasvu johtui lomautettujen määrän lisääntymisestä. Myös elokuusta syyskuuhun työttömien työnhakijoiden määrä TE-toimistossa ja kuntakokeiluissa kasvoi johtuen lomautettujen määrän kasvusta. Tiedot ilmenevät Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsauksesta.

Hämeen ELY-keskus on lausunut Nordic Ren-Gas Oy:n Lahden Power-to-Gas-tuotantolaitoksen ympäristövaikutuksista20.10.2023 07:21:32 EEST | Tiedote

Nordic Ren-Gas Oy suunnittelee puhtaiden kaasupolttoaineiden ja CO₂-vapaan kaukolämmön yhteistuotantolaitosta Lahteen. Hankkeessa on ollut käynnissä ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA), jonka aikana on selvitetty tuotantolaitoshankkeen ympäristövaikutuksia. Hämeen ELY-keskus katsoo, ettei hankkeella ole toteutuessaan todennäköisesti merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>

Hämeen ELY-keskus on yksi 15:sta alueellisesti toimivasta ELY-keskuksesta. Toimialueenamme on Päijät- ja Kanta-Häme. Osaavien asiantuntijoidemme ja tiiviin kumppanuusverkostomme avulla teemme töitä alueemme elinvoimaisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye