Kainuun ELY-keskus
Kainuun ELY-keskus

Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. Liikenteeseen ja infrastruktuuriin liittyvät palvelut Kainuun alueelle tarjoaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Pk-yritysbarometri: Kainuun yritysten epävarmuus jatkuu - arviot tulevaisuudesta ovat synkkiä ja kasvuhalukkuus ennätysalhaista13.2.2024 09:05:00 EET | Tiedote

Pk-yritysbarometri 1/2024 on julkaistu. Suomen Yrittäjät, Finnvera ja työ- ja elinkeinoministeriö tekevät kaksi kertaa vuodessa Pk-yritysbarometrin, joka kuvaa pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä. Raportissa tarkastellaan pk-yritysten suhdanneodotuksia ja kehitystä, kasvua ja uusiutumista, kansainvälistymistä, kehittymistä sekä investointeja ja rahoitustilannetta.

Maidontuotannon vähenemä hidastui Kainuussa viime vuonna22.1.2024 14:23:02 EET | Tiedote

Vuonna 2023 Kainuussa lähetettiin maitoa meijeriin 134 tilalta yhteensä lähes 62 miljoonaa litraa. Lähetetty maitomäärä väheni 1,1 milj. litraa ja alle 2 prosenttia verran verrattuna edelliseen vuoteen. Maidonlähettäjien määrä väheni vähän yli 6 %. Vuonna 2016 on maidontuotanto ollut lähes samalla tasolla, mutta maitoa lähetettiin meijeriin 225 tilalta eli 91 tilalta enemmän kuin vuonna 2023.

Majasaaren jätekeskuksen toiminta on edelleen ympäristöluvan vastaista jäte- ja suotovesien käsittelyn osalta - Kainuun ELY-keskus korottaa uhkasakon määrää19.1.2024 13:54:31 EET | Tiedote

Kainuun jätehuollon kuntayhtymän Majasaaren jätekeskuksen jäte- ja suotovesien käsittely ei ole viime vuosina täyttänyt ympäristöluvan lupaehtoja. Kainuun ELY-keskus on antanut uuden hallintopakkopäätöksen, koska aiempi päätös ei ole johtanut purkuvesien käsittelyn puutteiden korjaantumiseen. Uudessa päätöksessä uhkasakkoa on korotettu. Kuntayhtymälle oli asetettu ELY-keskuksen hallintopakkopäätöksellä uhkasakko vuonna 2019. Sen oli tarkoitus toimia ympäristöluvan valvonnan tehosteena, jotta jätekeskuksen jäte- ja suotovesien käsittely saataisiin ympäristöluvan mukaiseksi.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>

Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. Liikenteeseen ja infrastruktuuriin liittyvät palvelut Kainuun alueelle tarjoaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye