Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä.

Kasviplanktonin kevätkukinta värjäsi vettä Oulun edustalla merialueella12.4.2024 15:57:19 EEST | Tiedote

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus selvitti Oulun edustan merialueelta Kuivasmereltä Taskisenrannasta tehtyä vesistöhaittailmoitusta. Ilmoituksen mukainen ruskea vesi, haju ja verkkojen limoittuminen johtui todennäköisesti kasviplanktonin kevätkukinnasta. Kasviplanktonlevät voivat lisääntyä massoittain jään alla, kun valon määrä lisääntyy ja ravinteita on riittävästi. Kevätkukinta voi värjätä veden ruskeaksi tai punertavaksi ja sotkea verkkoja. Maalis- ja huhtikuun alun näytteissä vedenlaatu oli talviajalle tyypillinen. Pitkästä jäätalvesta huolimatta happitilanne oli syvemmillä alueilla hyvä. Matalaa ranta-aluetta on kuitenkin paljon ja vedenvaihtuvuudeltaan rajoitetuilla alueilla happitilanne on voinut heikentyä, mikä on voinut aiheuttaa hajuja ja kuplimista avannosta. Voimakkain kasviplanktonin kevätkukinta lienee ajoittunut maalis- ja huhtikuun näytteenottojen väliin. Vesinäytteiden ja vedenlaatutulosten osalta täytyy huomioida, että ne kertovat aina näytteenottohetken tilanteen. Vesist

ELY-keskus selvittää mahdollista vesistöhaittaa Taskisenrannassa Oulussa5.4.2024 13:25:04 EEST | Tiedote

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus selvittää mahdollista vesistöhaittaa Taskisenrannassa Oulussa. ELY-keskukselle on tehty vesistöhaittailmoitus 22.3. Taskisenrannan ja Kuivasmeren alueelta. Alueella on tehty havaintoja ruskeasta vedestä sekä kalaverkkojen mukana tulevasta ruskeasta ja pahanhajuisesta aineksesta. Ilmoituksen jälkeen ELY-keskukselle on myös tullut muita yhteydenottoja vesistöhaitasta.

Pohjois-Pohjanmaalla helmikuussa 23 300 työtöntä työnhakijaa26.3.2024 08:01:22 EET | Tiedote

Pohjois-Pohjanmaalla oli helmikuun lopussa 23 300 työtöntä työnhakijaa, mikä on 2 600 työtöntä enemmän kuin vuosi sitten (+12 %). Tammikuusta työttömien määrä laski 150 henkilöllä. Lomautettujen määrä on maa- kunnassa edelleen korkea ja helmikuussa kokoaikaisesti lomautettuja oli lähes 3 300. Helmikuussa lomautukset kohdistuivat erityisesti rakennusalalle kirvesmiehiin ja rakennuspuuseppiin sekä talonrakentajiin.

Valtatien 20 parantaminen Korvenkylän ja Kiimingin välillä: yleisötilaisuus YVA-ohjelmasta 4.4.202421.3.2024 10:00:00 EET | Tiedote

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue on aloittanut ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettely) valtatien 20:n parantamisesta Korvenkylän ja Kiimingin välillä. YVA-menettelyn aikana tarkastellaan neljää eri vaihtoehtoa tien parantamiseksi. Menettelyn aikana arvioidaan, millaisia vaikutuksia kullakin vaihtoehdolla on esimerkiksi asutukselle, luontoarvoille sekä liikenteen sujuvuudelle ja liikenneturvallisuudelle.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ehdottaa kolmen alueen nimeämistä merkittäväksi tulvariskialueeksi15.3.2024 10:15:00 EET | Tiedote

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on arvioinut vesistöjen tulvimisesta sekä merenpinnan noususta aiheutuvat tulvariskit Pohjois- Pohjanmaan alueella. ELY-keskus ehdottaa kolmen alueen nimeämistä merkittäväksi tulvariskialueeksi. Ehdotuksessa on mukana Pyhäjoen alaosa (Pyhäjoen taajama – Oulainen), Alavieska – Ylivieska ja Pudasjärven keskusta.

ELY-keskus on asettanut nähtäville Pyhäjärven Itämäen tuulivoimahankkeen YVA-selostuksen sähkönsiirtoa koskevan täydennyksen28.2.2024 08:03:56 EET | Tiedote

Neoen Renewables Finland Oy suunnittelee uuden Itämäki-Pysäysperä 400 kilovoltin voimajohdon rakentamista Itämäen tuulivoimapuiston sähkönsiirron tarpeisiin. Ympäristövaikutusten arviointiselostus on laadittu aiemman Itämäen tuulivoimapuistohankkeen (Pyhäjärvi) ympäristövaikutusten arviointimenettelyn täydennykseksi voimajohdon reittisuunnitelmien muututtua. Voimajohto sijoittuisi Pyhäjärven ja Haapajärven kaupunkien alueille.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on asettanut nähtäville Sievin Malakakankaan tuuli- ja aurinkovoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiselostuksen21.2.2024 12:51:23 EET | Tiedote

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukainen ympäristövaikutusten arviointiselostusta koskeva kuulutus on nähtävillä 21.2. – 21.4.2024 Sievin kunnan sekä Kannuksen ja Kalajoen kaupunkien internet-sivujen virallisissa ilmoituksissa. YVA-aineisto on nähtävillä osoitteessa www.ymparisto.fi/malakakankaantuulivoimaYVA. Paperimuodossa YVA-selostukseen voi tutustua Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa (Veteraanikatu 1, Oulu), Sievin kunnanvirastossa, Kannuksen ja Kalajoen kaupungintaloilla sekä Sievin, Kannuksen ja Kalajoen pääkirjastoissa.

ELY-keskuksen kautta aluetalouteen yli 384 miljoonaa euroa vuonna 20237.2.2024 09:30:05 EET | Tiedote

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus toimii alueen kehittäjäviranomaisena ja merkittävänä aluetaloudellisena rahoittajana. ELY-keskuksen hallinnonalan kautta kanavoitui sen toiminta-alueelle vuonna 2023 yli 384 miljoonaa euroa. Rahoituksella edistetään alueen elinkeinojen, maaseudun, liikenteen ja työmarkkinoiden kehitystä ja turvataan ympäristön ja ihmisten hyvinvointia. ELY-keskuksen myöntämään rahoitukseen liittyy usein yksityisten ja muun julkisen hallinnon rahoitusta, joten ELY-keskuksen rahoitus on generoinut aluetaloutta moninkertaisesti käytettyyn rahoitukseen verrattuna.

Työttömien määrä selkeästi vuoden takaista korkeampi Pohjois- Pohjanmaalla25.1.2024 08:00:42 EET | Tiedote

Talouden matalasuhdanne on heijastunut Pohjois-Pohjanmaan työmarkkinoihin jo pidempään. Viime kuukausina työttömien ja avointen työpaikkojen määrissä ei ole tapahtunut ennakoimattomia muutoksia. Työpaikoilla joudutaan reagoimaan heikentyneeseen kysyntään. Vuoden vaihteessa maakunnassa oli 24 000 työtöntä työnhakijaa, mikä on 3 400 työtöntä enemmän kuin vuosi sitten (+16 %). Marraskuusta työttömien määrä nousi 2 900 henkilöllä. Työttömistä työnhakijoista kokoaikaisesti lomautettuja oli 3 900. Marraskuun lopusta lomautettujen määrä nousi 1 300 hengellä. Erityisesti miesten tilanne heikentyi loppuvuoden aikana.

Työttömien määrässä kasvua Pohjois-Pohjanmaalla22.12.2023 08:05:43 EET | Tiedote

Heikentyvä talous näkyy Pohjois-Pohjanmaalla työttömyyden lisäyksenä ja avointen työpaikkojen määrän laskuna. Marraskuun lopussa maakunnassa oli 21 100 työtöntä työnhakijaa, mikä on 3 200 työtöntä enemmän kuin vuosi sitten (+18 %). Lokakuusta työttömien määrä nousi noin 500 henkilöllä. Työttömistä työnhakijoista kokoaikaisesti lomautettuja oli 2 600. Lokakuun lopusta lomautettujen määrä nousi 450 hengellä. Erityisesti miesten tilanne on heikentynyt syksyn aikana. Kausityöttömyys lisää työttömien määrää talvikuukausina – monilla miesvaltaisilla aloilla työttömien ja lomautettujen määrissä odotetaan kasvua lähiaikoina.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye