Uudenmaan ELY-keskus
Uudenmaan ELY-keskus

ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.

Kanta-Hämeen logistiikkaselvityksestä selviää alueen merkittävyys tavaraliikenteen välittäjämaakuntana4.4.2024 10:44:00 EEST | Tiedote

Kanta-Hämeen logistiikkaselvityksestä selviää alueen merkittävä rooli tavaraliikenteen välittäjämaakuntana Etelä-Suomessa. Selvitys osoittaa maakunnan erinomaisen logistisen sijainnin ja hyvän saavutettavuuden tarjoavan houkuttelevia sijaintimahdollisuuksia elinkeinoelämälle ja logistiikka-alueille. Kanta-Hämeen kolme seutukuntaa (Forssa, Hämeenlinna ja Riihimäki) sijoittuvat strategisesti Suomen tärkeimpien vienti- ja tuontisatamien sekä väestön ja elinkeinoelämän painopistealueiden läheisyyteen.

Kelirikkokausi koittaa tavanomaisissa merkeissä22.3.2024 13:22:00 EET | Tiedote

Teiden kelirikkokausi on alkamaisillaan Uudellamaalla sekä Kanta- ja Päijät-Hämeessä. Koska talvi alkoi aikaisin ja routaantumisaika oli pitkä, tierakenteet ja tieympäristö ovat syvästi jäässä. Vaikka Etelä-Suomessa talvi oli kylmä ja runsasluminen, kelirikkokeväästä odotetaan melko tavanomaista. Tulevien viikkojen sää ja paikalliset olosuhteet vaikuttavat lopulta siihen, kuinka vaikea kelirikosta tulee.

Länsisataman laajennuksen ja satamatunnelin ympäristövaikutukset on arvioitu – jatkosuunnittelussa tärkeä varmistaa haittojen ehkäisy ja lieventäminen11.3.2024 15:20:00 EET | Tiedote

Helsingin Satama Oy:n Länsisataman laajentaminen ja satamatunnelin ympäristövaikutukset on arvioitu ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA-menettely). YVA tuottaa tietoja hankkeen jatkosuunnitteluun ja kaavoitukseen, ja sen tulokset on otettava huomioon hankkeen suunnittelussa ja lupaharkinnassa. ELY-keskus katsoo, että hankkeen merkittävät ympäristövaikutukset aiheutuvat etupäässä satamatunnelin rakentamisesta. Vähäisimmät ympäristövaikutukset on hankevaihtoehdolla D.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>

ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye