Varsinais-Suomen ELY-keskus
Varsinais-Suomen ELY-keskus

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. Teemme työtämme Varsinais-Suomen lisäksi Satakunnan alueella liikenne- ja ympäristöasioissa.

Somerolla maantiellä 2801 Luukkalan sillan puukannen uusimistyöt käynnistyvät viikko ilmoitettua myöhemmin29.2.2024 10:13:35 EET | Tiedote

Varsinais-Suomen ELY-keskus aloittaa Somerolla maantiellä 2801 (Kaskistontie) sijaitsevan Luukkalan sillan puukannen uusimisen maaliskuussa. Ajoneuvoliikenne työmaan kohdalla joudutaan katkaisemaan töiden ajaksi ja ohjaamaan kiertotielle. Liikenne siltapaikalla oli tarkoitus katkaista 4.3.2024 alkaen. Töiden käynnistyminen viivästyy viikolla ja liikennekatko alkaa viikko myöhemmin eli maanantaina 11.3.2024. Kiertotien pituus on n. 35 km.

Luukkalan sillan puukansi uusitaan Somerolla maantiellä 280126.2.2024 14:00:15 EET | Tiedote

Varsinais-Suomen ELY-keskus aloittaa Somerolla maantiellä 2801 (Kaskistontie) sijaitsevan Luukkalan sillan puukannen uusimisen maaliskuun alussa. Ajoneuvoliikenne työmaan kohdalla joudutaan katkaisemaan töiden ajaksi ja ohjaamaan kiertotielle 4.3.-5.4.2024. Kiertotien pituus on n. 35 km. Kevyelle liikenteelle pystytään järjestämään kulkuyhteys siltapaikan yli korjaustöiden aikana. Pahoittelemme työn aiheuttamaa haittaa tielläliikkujille.

Vesikeleillä päällystevaurioita voi syntyä nopeasti – paikoin jouduttu laskemaan nopeusrajoituksia23.2.2024 13:08:56 EET | Tiedote

Vesisateet ja nollan molemmin puolin vaihtelevat kelit ovat tuhoisa yhdistelmä päällysteille. Päällysteeseen voi syntyä suuriakin reikiä nopeasti, kuten viime aikoina on tapahtunut eri puolilla Varsinais-Suomea ja Satakuntaa. Valtatiellä 2 Tikkulan kohdalla ja valtatiellä 8 Ihodessa on jouduttu laskemaan tien nopeusrajoitusta 50 km:iin/h päällystevaurioiden vuoksi.

Valtatien 2 parantaminen Porin keskustan kohdalla: YVA-ohjelma nähtäville21.2.2024 09:00:00 EET | Tiedote

Ympäristövaikutusten arviointi on käynnistynyt hankkeessa Valtatien 2 parantaminen Porin keskustan kohdalla, YVA. Arvioitavana on kahden valtatien 2 parantamisvaihtoehdon ympäristövaikutukset Porin keskustan kohdalla, Korven ja Tiilimäen eritasoliittymien välillä. Yhteysviranomaiselle toimitettu YVA-ohjelma on suunnitelma siitä, kuinka ympäristövaikutusten arviointi tullaan toteuttamaan. Ohjelma on nähtävillä 21.2–22.3. ja sitä esitellään yleisötilaisuudessa 6.3. Porin Leijonassa.

Siltojen uusimis- ja korjaustöitä Karvialla ja Kankaanpäässä – liikenne kiertoreitille Lauhalan sillan uusimisen ajaksi13.2.2024 08:30:00 EET | Tiedote

Varsinais-Suomen ELY-keskus aloittaa Kankaanpäässä kantatiellä 44 (Pohjanmaantie) sijaitsevan Leppihalmeen sillan peruskorjaustyöt ja maantiellä 13293 (Jyllinkoski) sijaitsevan Lauhalan sillan uusimistyöt helmikuussa. Lisäksi samanaikaisesti aloitetaan sillan uusimistyöt Karvialla maantiellä 13313 (Rantatie) sijaitsevalla Säkkijoen sillalla. Siltakohteiden työnaikaisilla liikennejärjestelyillä pyritään minimoimaan liikennehaittoja. Tienkäyttäjien on kuitenkin syytä varautua kohteesta riippuen pieniin matka-ajan viivästyksiin tai matkan pidennykseen. Liikenteellisesti merkittävin siltatyömaa on kantatiellä 44 Leppihalmeen silta, jossa liikenne ohjataan töiden ajaksi yhdelle kaistalle. Lauhalan siltatyön ajaksi liikenne ohjataan kiertotielle, kun taas Säkkijoen sillan uusimistöiden ajaksi rakennetaan nykyisen sillan viereen varasilta. Kaikki siltatyöt valmistuvat lokakuun 2024 loppuun mennessä.

Kuusistonsalmen sillan työmaan kohdalla jatkuu Airisto-Harvaluoto-Lemlahti -venereitin sulku 15.3.2024 asti9.2.2024 08:33:13 EET | Tiedote

Kuusistonsalmen sillan työmaan kohdalla Airisto-Harvaluoto-Lemlahti -venereitin (väylä nro 3375) sulku jatkuu 15.3.2024 asti sillan rakennustöiden edistämiseksi. Venereitin sulun jatkamisella ei ole vaikutusta sillan valmistumisen kokonaiskestoon. Sulku on aikataulutettu veneilykauden (1.5.-30.9.) ulkopuolelle, jotta siitä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa.

Viime viikkoina on ollut poikkeuksellisen hankalat keliolosuhteet - tienhoitotoimista huolimatta ei aina saada tavoiteltua laatutasoa6.2.2024 08:34:04 EET | Tiedote

Alkutalvi nautittiin ”perinteisistä Lapin talvikeleistä”, mutta tammikuussa kelit vaihtuivat nopeasti tyypilliseen lounaissuomalaiseen talveen, jossa lämpötilat sahaavat nollan molemmin puolin. Vesisade sulatti lumen liukkaiksi tienpinnoiksi. Tienpinnat ovat vuorotellen sulaneet ja jäätyneet uudelleen. Liukkaudentorjuntatoimenpiteiden hyöty on jäänyt lyhytaikaiseksi. Etenkin hiekoitushiekkaa on levitetty tiestölle ennätysmäärä tammikuun aikana. Siitä huolimatta aina ei olla saavutettu tavoiteltavaa laatutasoa ja myös tienkäyttäjiltä on tullut runsaasti palautetta teiden liukkaudesta etenkin vähäliikenteisiltä teiltä.

Turun kaupunkiseudun pääpyöräilyreittien opastus on valmistunut1.2.2024 11:30:15 EET | Tiedote

Varsinais-Suomen ELY-keskus uusi vuonna 2023 Turun kaupunkiseudun pääpyöräilyreittien viitoitusta ja opastusta yhteistyössä seudun kuntien kanssa. Viime vuoden aikana opastettiin viimeiset reitit ja osuudet, jotka olivat jäljellä vuonna 2020 aloitetusta uusimistyöstä. Viimeisimmässä toteutuksessa olivat mukana Turun, Raision, Liedon, Maskun, Kaarinan, Ruskon, Paimion ja Nousiaisten kunnat. Uusittu opastus tukee osaltaan pyöräilyä ja pyörämatkailua sekä tuo samalla esille eri kulkumuotojen liikennöintitarvetta maantieliikenteessä.

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen liikenneturvallisuussuunnitelmassa linjataan parantamistoimia vuosille 2024–203017.1.2024 09:00:00 EET | Tiedote

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen liikenneturvallisuussuunnitelma on valmistunut. Suunnitelma asettaa painotuksia Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakuntien alueella tehtävälle liikenneturvallisuustyölle. Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueen maanteiden onnettomuusriski on valtakunnallisessa vertailussa korkea. Liikenneturvallisuushaasteet vaihtelevat erilaisissa liikenneympäristöissä ja eri ikäryhmissä. Usein onnettomuuksien taustalla on toiminta- ja havainnointivirheitä tai tietoista riskinottoa ja välinpitämättömyyttä. Parannustoimenpiteiden suunnittelussa on keskitytty toimenpiteisiin, jotka ovat alueellisten toimijoiden kautta edistettävissä. Aiempaa enemmän panostetaan mm. yleiseen viestintään, mielipidevaikuttamiseen, asennekasvatukseen ja koulutukseen.

Kirjalansalmen sillan uusien liikennejärjestelyjen käyttöönotto siirtyy maaliskuuhun15.1.2024 08:00:00 EET | Tiedote

Kirjalansalmen sillan kuormituksen vähentämiseksi on rakennettu raskaan liikenteen yksisuuntaisuuteen perustuvaa liikennejärjestelyä. Rakennustyöt alkoivat marraskuussa ja tuolloin arvioitiin, että uudet liikennejärjestelyt saadaan käyttöön helmikuun alussa. Liikennejärjestelyjen käyttöönotto siirtyy maaliskuuhun liikennevalokojeiden pitkän toimitusajan vuoksi. Tällä hetkellä ei ole näköpiirissä, että uudet rajoitukset pitäisi asettaa nopeammalla aikataululla. Sillalla on turvallista liikennöidä.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. Teemme työtämme Varsinais-Suomen lisäksi Satakunnan alueella liikenne- ja ympäristöasioissa.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye