Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry-logo

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry

Akavalainen 26 000 jäsenen Talentia edustaa laillistettuja sosiaalihuollon ammattihenkilöitä, joita ovat yliopistotutkinnon suorittaneet sosiaalityöntekijät sekä ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet sosionomit, geronomit ja kuntoutuksen ohjaajat. Talentian jäsenet työskentelevät kunta-alalla (68 %) ja yksityisellä sosiaalipalvelualalla (30 %) sekä valtiolla (2 %).

Lastensuojeluun suunnitteilla rajut heikennykset: 2600 sosiaalialan ammattilaista vaatii hallitukselta tekoja lastensuojelun puolesta18.6.2024 10:12:20 EEST | Tiedote

Petteri Orpon hallituksen toteuttamien uudistusten listalla on sosiaalihuollon palveluvalikoimaa rajaavat 100 miljoonan euron säästöt, lastensuojelun jälkihuollon ikärajan lasku sekä suunnitellut lastensuojelun kelpoisuuksien ja lastensuojelun asiakasmitoituksen heikennykset. Nämä muodostavat sellaisen yhtälön, että voidaan puhua lastensuojeluvastaisesta hallituksesta.

Talentian hallitus: kuraattoripalveluiden palauttaminen kuntiin haittaisi oppilaiden avunsaantia19.4.2024 11:35:31 EEST | Tiedote

Kuraattorit ovat työskennelleet kouluissa ennen hyvinvointialueiden aloitusta sekä sen jälkeen. Uudistus ei vaikuttanut kuraattorien työpaikkojen fyysiseen sijaintiin millään tavalla. Koulujen kuraattorien hallinnollinen pompottelu hyvinvointialueilta takaisin kuntien palvelukseen ei paranna koulujen ja oppilaitosten hyvinvointipalveluiden laatua, varoittaa Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian hallitus.

Hallitus romutti lastensuojelun: Jatkossa huostaanottoja saisi tehdä avoimen yliopiston opintojen pohjalta17.4.2024 12:16:33 EEST | Tiedote

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian saamien tietojen mukaan hallitus aikoo joustavoittaa lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden kelpoisuusvaatimuksia. Sosiaalityöntekijöinä voisivat toimia myös sellaiset henkilöt, jotka ovat opiskelleet sosiaalityötä sivuaineena yliopistossa tai opinnot on suoritettu avoimessa yliopistossa. Tähän asti sosiaalityöntekijältä on edellytetty yliopistossa suoritettua ylempää, sosiaalityön pääaineopinnot sisältävää yhteiskunta- tai valtiotieteiden maisterin tutkintoa.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>

Akavalainen 26 000 jäsenen Talentia edustaa laillistettuja sosiaalihuollon ammattihenkilöitä, joita ovat yliopistotutkinnon suorittaneet sosiaalityöntekijät sekä ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet sosionomit, geronomit ja kuntoutuksen ohjaajat. Talentian jäsenet työskentelevät kunta-alalla (68 %) ja yksityisellä sosiaalipalvelualalla (30 %) sekä valtiolla (2 %).

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye