Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak)
Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak)

Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) kouluttaa asiantuntijoita sosiaali-, terveys-, kirkon ja tulkkauksen aloille. Se osallistuu koulutusalojensa alueelliseen, valtakunnalliseen ja kansainväliseen kehittämiseen mm. hanketoimintansa kautta.

Korkeakoulujen monikulttuurisuutta ja yhdenvertaisuutta vahvistetaan Itä-Suomessa26.10.2023 08:15:00 EEST | Tiedote

Suomalaisessa korkeakoulutuksessa on haasteena aliedustettujen ryhmien, kuten romanien ja maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden, pääsy korkeakouluihin. Monikulttuuriset opintopolut -hanke poistaa näitä esteitä parantamalla ohjaus- ja neuvontapalveluita, tarjoamalla kohdennettua koulutusta sekä edistämällä opiskelijoiden integroitumista yhteiskuntaan ja työelämään. Tavoitteena on myös vahvistaa monimuotoisuutta ja kielitietoista osaamista sekä tukea alueen vetovoimaa. Hanketta toteutetaan Itä-Suomessa viiden korkeakoulun voimin.

HOP-hanke tuo hyvinvointia, osallisuutta ja pärjäämistä Pohjois-Pohjanmaalle19.9.2023 09:00:00 EEST | Tiedote

HOP-hyvinvointia, osallisuutta ja pärjäämistä -hanke on käynnistynyt 1.5.2023. Diakonia-ammattikorkeakoulun hallinnoimassa ja Oulun ammattikorkeakoulun sekä Vaalan kunnan osatoteuttamassa HOP-hankkeessa vahvistetaan paikallista yhteistyötä ja edistetään heikoimmassa asemassa olevien kuntalaisten hyvinvointia, osallisuutta ja pärjäämistä. Hanke on Euroopan unionin osarahoittama.

Tulevaisuuden tulkkaustaidot -hankkeessa kehitettiin tulkkausalan etäopetuksen ja etätulkkauksen käytäntöjä11.9.2023 07:45:00 EEST | Tiedote

Tulevaisuuden tulkkaustaidot – digitaalisuus tulkkikoulutuksessa ja työelämässä -hankkeessa kehitettiin tulkkausalan etäopetuksen ja -tulkkauksen käytäntöjä. Hankkeessa tarjottiin muun muassa koulutusta alan lehtoreille ja tulkeille sekä luotiin etätulkkauksen suositukset. Myös uusi videokielistudio-ohjelmisto otettiin Diakissa käyttöön hankkeen aikana.

VR-hyötypelistä tukea neurokirjoon kuuluvien nuorten kuntoutukseen6.9.2023 07:45:00 EEST | Tiedote

Digi perheiden voimavarana -hankkeessa testattiin ja kehitettiin virtuaalitodellisuuden mahdollisuuksia sosiaalialan henkilöstön työvälineenä neurokirjoon kuuluvien nuorten tukemisessa. Hankkeessa julkaistiin yhteistyössä peliyhtiö Virtual Dawnin kanssa virtuaalinen syy–seuraussuhde-peli, jota voidaan hyödyntää neurokirjoon kuuluvien nuorten sosiaalisten taitojen vahvistamisessa ja tunteiden säätelyssä. Lisäksi hankkeessa hyödynnettiin kuntoutuksen tukena 360-kameraa ja kehitettiin sosiaalialan ammattilaisten digiosaamista.

Pohjois-Pohjanmaalla edistettiin yli sadan alkutuotannon yrittäjän ja työntekijän uraa ja hyvinvointia4.9.2023 09:15:00 EEST | Tiedote

MUUTOS – Muutoskyvykkyydellä hyvinvointia ja kestävyyttä maaseudun yritystoimintaan -hanke tarjosi tukea Pohjois-Pohjanmaan alkutuotannon parissa työskenteleville henkilöille, jotka kaipasivat apua taloudellisissa tai hyvinvointia koskevissa asioissa. Hankkeessa järjestettiin muun muassa muutosvalmennusta ja elintapaohjausta sekä laadittiin työkalupakki kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>

Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) kouluttaa asiantuntijoita sosiaali-, terveys-, kirkon ja tulkkauksen aloille. Se osallistuu koulutusalojensa alueelliseen, valtakunnalliseen ja kansainväliseen kehittämiseen mm. hanketoimintansa kautta.