Kuluttajaliitto
Kuluttajaliitto

Suomen ainoa yleinen kuluttajien, potilaiden ja sote-asiakkaiden edunvalvonta-, koulutus- ja neuvontajärjestö.

Finlands enda allmänna organisation för intressebevakning, utbildning och rådgivning för konsumenter, patienter och social- och hälsovård klienter.

The only general consumer organisation in Finland safeguarding the interests of consumers, patients and clients of social services and health care.

Suomen ainoa yleinen kuluttajien, potilaiden ja sote-asiakkaiden edunvalvonta-, koulutus- ja neuvontajärjestö.

Finlands enda allmänna organisation för intressebevakning, utbildning och rådgivning för konsumenter, patienter och social- och hälsovård klienter.

The only general consumer organisation in Finland safeguarding the interests of consumers, patients and clients of social services and health care.