Valtiokonttori
Valtiokonttori

Valtiokonttori on valtion varainhallinnan keskusvirasto, joka on perustettu vuonna 1876. Palvelemme valtionhallintoa, kansalaisia, kuntasektoria, yhteisöjä, yrityksiä ja valtionvelan kansainvälisiä sijoittajia. 

Valtiokonttori vastaa valtion lainanotosta, valtionvelan riskienhallinnasta ja luottoluokitusasioista. Valtiokonttori vastaa myös valtion antolainaustehtävistä, joita ovat valtion myöntämien lainojen, korkotukien ja valtiontakauksien hallinnointi. 

Valtiokonttorin tehtäviä ovat lisäksi valtion konsernilaskenta ja taloushallinnon sekä maksuliikkeen ohjaaminen. Tuemme valtion organisaatioita työelämän murroksessa ja edistämme tiedolla johtamista. Kansalaisille myönnämme muun muassa sotilasvamma- ja rikosvahinkokorvauksia. 

Valtiokonttori vastasi vuosina 2020-2022 kustannustukien ja sulkemiskorvausten käsittelystä ja maksatuksista koronapandemian vuoksi kärsineille yrityksille. 

Valtiokonttorin puitesopimukset Ilveskodin kanssa päättymässä21.12.2023 11:30:43 EET | Tiedote

Valtiokonttorilla on puitesopimukset Kanta-Hämeen Sairaskotisäätiön Ilveskodin kanssa sota- ja sotilasinvalidien hoitopalveluista sekä sotainvalidien, rintamaveteraanien ja erityisryhmien kuntoutuspalveluista. Sopimukset on viimeksi solmittu 1.1.2023 lähtien toistaiseksi voimassa olevalle sopimuskaudelle. Saamiemme tietojen mukaan Sairaskotisäätiön liiketoiminta olisi siirtymässä 1.1.2024 lähtien Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle. Jos liiketoimintasiirto varmistuu, tulevat Valtiokonttorin puitesopimukset Ilveskodin kanssa päättymään 31.12.2023. Tämä johtuu siitä, että puitesopimukset eivät ole siirrettävissä julkiselle toimijalle. Tulkinta perustuu korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätökseen 191/2021. Se, että puitesopimusten siirto julkiselle toimijalle ei ole mahdollinen, on ollut prosessissa tiedossa. Valtiokonttori on tästä ilmoittanut muun muassa säätiön pyynnöstä antamassaan lausunnossa. Asiakkaista pidetään huolta Kanta-Hämeen hyvinvointialue on luvannut pitää huolta sotain

Statskontoret utbetalade 223 miljoner euro retroaktiv elpriskompensation2.12.2023 07:47:00 EET | Press release

Staten har stött hushållen med retroaktivt utbetald elpriskompensation i den av energikrisen orsakade exceptionella situationen. Elbolagen har kompenserat enligt lagen föreskriven summa automatiskt i kundernas elenergifakturor, varefter det varit möjligt för elbolagen att ansöka om återbetalning av de utbetalade kompensationerna från Statskontoret. Elpriskompensationerna utbetalades i tre omgångar under år 2023. Statskontoret har nu behandlat alla de ansökningar som elbolagen lämnade in under den sista omgången där ansökningstiden upphörde den 31 oktober. Statskontoret fick sammanlagt 152 ansökningar under de tre ansökningsomgångarna. För alla tre omgångar har det tillsammans utbetalats elpriskompensation för sammanlagt 223 miljoner euro. Statskontoret publicerar inte mera detaljerad information om hur elpriskompensationen fördelat sig mellan elbolagen. Elpriskompensation kan ansökas från Energimyndigheten av dem som gjort sitt elavtal med FO-nummer Energimyndigheten kan ännu bevilja r

Valtiokonttori maksoi 223 miljoonaa euroa takautuvia sähköhyvityksiä2.12.2023 07:47:00 EET | Tiedote

Valtio on tukenut kotitalouksia energiakriisin aiheuttamassa poikkeuksellisessa tilanteessa takautuvasti maksettavalla sähköhyvityksellä. Sähköyhtiöt ovat hyvittäneet laissa määritetyn summan automaattisesti asiakkaidensa sähkölaskuissa, jonka jälkeen sähköyhtiöt ovat voineet hakea maksamiaan hyvityksiä takaisin Valtiokonttorista. Sähköhyvityksiä maksettiin kolmessa erässä vuoden 2023 aikana. Valtiokonttori on nyt saanut käsiteltyä kaikki viimeisessä 30. lokakuuta päättyneessä erässä sähköyhtiöiltä saadut hyvityshakemukset. Hakemuksia vastaanotettiin kolmessa erässä yhteensä 152 kappaletta. Sähköhyvitystä on maksettu kaikissa kolmessa erässä yhteensä 223 miljoonaa euroa. Valtiokonttori ei julkaise tarkempia tietoja hyvitysten jakautumisesta sähköyhtiöille. Y-tunnuksella sähkösopimuksensa tehneiden hyvitykset haettavissa Energiavirastosta Energiavirasto voi edelleen myöntää takautuvaa sähköhyvitystä sellaisille sähkönkäyttäjille, jotka ovat solmineet sähkösopimuksensa Y-tunnuksella, jos
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>

Valtiokonttori on valtion varainhallinnan keskusvirasto, joka on perustettu vuonna 1876. Palvelemme valtionhallintoa, kansalaisia, kuntasektoria, yhteisöjä, yrityksiä ja valtionvelan kansainvälisiä sijoittajia. 

Valtiokonttori vastaa valtion lainanotosta, valtionvelan riskienhallinnasta ja luottoluokitusasioista. Valtiokonttori vastaa myös valtion antolainaustehtävistä, joita ovat valtion myöntämien lainojen, korkotukien ja valtiontakauksien hallinnointi. 

Valtiokonttorin tehtäviä ovat lisäksi valtion konsernilaskenta ja taloushallinnon sekä maksuliikkeen ohjaaminen. Tuemme valtion organisaatioita työelämän murroksessa ja edistämme tiedolla johtamista. Kansalaisille myönnämme muun muassa sotilasvamma- ja rikosvahinkokorvauksia. 

Valtiokonttori vastasi vuosina 2020-2022 kustannustukien ja sulkemiskorvausten käsittelystä ja maksatuksista koronapandemian vuoksi kärsineille yrityksille. 

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye