Tampereen yliopisto-logo

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto kytkee yhteen tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan tutkimuksen ja koulutuksen. Teemme kumppaniemme kanssa yhteistyötä, joka perustuu vahvuusalueillemme sekä uudenlaisille tieteenalojen yhdistelmille ja niiden soveltamisosaamiselle. Luomme ratkaisuja ilmastonmuutokseen, luontoympäristön turvaamiseen sekä yhteiskuntien hyvinvoinnin ja kestävyyden rakentamiseen. Yliopistossa on 22 000 opiskelijaa ja henkilöstöä yli 4 000. Rakennamme yhdessä kestävää maailmaa.

Väitös: Pohjoishämäläisen maalaisyhteisön sisäisen valtakamppailun voittivat sisällissodan hävinneet punaiset11.6.2024 15:58:25 EEST | Tiedote

Sisällissodan jälkeen ruoveteläiset joutuivat parsimaan elämäänsä kokoon monelta kantilta. Sodan seurauksena pitäjä menetti yli kolmesataa miestä ja Ruovedelle jäi lähes yhtä monta punaorpoa. Väitöstutkimuksessaan FM Anna Warsell tutki sodan keskelle joutuneen ja kriisistä vakavasti kärsineen pohjoishämäläisen maalaispitäjän selviytymistä ja yhteisöllisyyden kehittymistä 1920-luvulla. Paikallistason näkökulma täydentää mielenkiintoisella tavalla koko maata koskevaa tutkimusperinnettä.

Oppimistulokset eriarvoistuvat – jättihanke etsii vastauksia eurooppalaisista tutkimusaineistoista11.6.2024 09:00:00 EEST | Tiedote

Oppimistuloksia on tutkittu vuosien varrella ympäri Eurooppaa kymmenissä laajoja oppilasjoukkoja koskevissa tutkimuksissa. Tampereen yliopiston johtama tutkimushanke on ensimmäinen, joka kokonaisvaltaisesti kokoaa yhteen ja analysoi erilaisia pitkittäisaineistoja. Rakentuva metatietokanta auttaa tunnistamaan hyviä käytäntöjä ja malleja, joiden avulla koululaisten oppimistulosten eroja voisi kaventaa.

Väitös: Tasa-arvon edistämisessä yliopistoissa on puutteita5.6.2024 16:40:35 EEST | Tiedote

Yliopistot ovat sitoutuneet huomioimaan sukupuolinäkökulman kaikessa toiminnassaan, mutta tasa-arvo-ohjelmien toteuttamisessa on monia ongelmia. Asia käy ilmi KM Johanna Lätin kasvatustieteiden alan väitöskirjasta, joka tarkasteli kansainvälisten tasa-arvosuositusten soveltamista ja työntekijöiden kokemuksia eriarvoisuudesta. Lätti tutki sukupuolten tasa-arvon edistämistä viimeisimmän yliopistouudistuksen aikana.

Väitös: Ymmärrys kantasolujen erilaistumisesta auttaa kehittämään rasva- ja luukudoksen sairauksien hoitoa5.6.2024 08:40:00 EEST | Tiedote

Kantasolut ovat monikykyisiä soluja, jotka pystyvät erilaistumaan eri kudosten soluiksi. Väitöstutkimuksessaan FM Laura Hyväri tutki solunsisäisiä mekanismeja, jotka ohjaavat kantasolujen erilaistumista. Tutkimus antoi lisätietoa ihmisen kantasolujen erilaistumisesta luu- ja rasvakudoksen suuntiin. Tuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi osteoporoosin ja liikalihavuuden hoitojen kehittämiseen.

Väitös: Yhdistelmämateriaalit avaavat uusia mahdollisuuksia kehoon liukeneville implanteille4.6.2024 08:50:00 EEST | Tiedote

Väestön ikääntyessä tarvitaan yhä enemmän synteettisiä biomateriaaleja korvaamaan kudossiirteiden vajetta. Diplomi-insinööri Inari Lyyra tutki väitöskirjassaan biohajoavia komposiitteja eli yhdistelmämateriaaleja, jotka koostuivat bioaktiivisista laseista ja biohajoavista polymeereistä. Väitöskirjan päätavoite oli ymmärtää paremmin komposiittien koostumusten vaikutusta niiden ominaisuuksiin.

Väitös: Elämäntilanne ja sosiaalinen ympäristö vaikuttavat siihen, kuinka eturauhassyöpähoitojen sivuvaikutukset koetaan30.5.2024 08:40:00 EEST | Tiedote

Eturauhassyöpähoidot voivat aiheuttaa merkittäviä sivuvaikutuksia, kuten erektio-ongelmia, virtsankarkailua ja hormonaalisia oireita. Osa miehistä, joilla on vaikeita sivuvaikutuksia, kokee silti elämänlaatunsa hyväksi, kun toisilla lievätkin oireet heikentävät tyytyväisyyttä omaan elämään. Anna-Maija Talvitie selvitti väitöstutkimuksessaan sosiaalisten suhteiden ja elämäntilanteen yhteyttä kyselyllä saatuihin elämänlaatutuloksiin.

Julkinen hankinta jättää toimittajamarkkinan kehittämisen hyödyntämättä29.5.2024 15:05:45 EEST | Tiedote

Julkisten hankintojen arvo Suomessa oli vuonna 2023 noin 45 miljardia euroa. Julkisen sektorin tavoitteena on edistää yhteiskunnan toimintaa rakentamalla toimivaa infrastruktuuria ja tarjoamalla palveluja kansalaisille. LUT-yliopiston ja Tampereen yliopiston tutkijat korostavat, että hankinnan tulisi tuottaa hyötyä kaikille julkisen hankinnan osapuolille – tuotteiden ja palvelujen toimittajille, niiden käyttäjille ja ostaville organisaatioille – ei vain yksiulotteisesti alhaisen hinnan näkökulmasta ostajalle.

Väitös: Suuntima-palvelu sopii tyypin 2 diabetesta sairastavien ryhmittelyyn perusterveydenhuollossa29.5.2024 08:50:00 EEST | Tiedote

Potilaiden erilaisten palvelutarpeiden tunnistaminen auttaa terveydenhuollon resurssien oikeudenmukaisessa kohdentamisessa. Suuntima on potilaiden segmentoinnin eli ryhmittelyn väline, jonka avulla muodostuu neljä erilaista asiakkuusryhmää tarpeenmukaisen palvelupolun suunnittelun tueksi. LL Riikka Riihimies selvitti väitöstutkimuksessaan Suuntiman toimintaa, pätevyyttä ja luotettavuutta tyypin 2 diabetesta sairastavien segmentoinnissa perusterveydenhuollossa.

Lisää tutkimustietoa työkoneiden sähköistymisen vaikutuksista ilmakehäpäästöihin28.5.2024 08:00:00 EEST | Tiedote

Tampereen yliopiston aerosolifysiikan laboratorion ja AGCO Power Oy:n yhteisessä, vuoden alussa alkaneessa tutkimushankkeessa tuotetaan maailmanlaajuisesti ainutlaatuista tutkimustietoa aerosoleista sekä työkoneiden sähköistymisen vaikutuksista niihin. Aerosolien vaikutus ilmaston lämpenemiseen on yksi ilmastotutkimuksen suurimmista epävarmuustekijöistä, mutta siitä on saatu vain rajallisesti tutkimustietoa.

Väitös: Opioidien käyttö on yleistä iäkkäillä kotihoidon asiakkailla23.5.2024 08:45:00 EEST | Tiedote

Tutkimusten mukaan opioidit eivät tehoa pitkäaikaiseen, ei-syöpäperäiseen kipuun paremmin kuin muut kipulääkkeet. Lisäksi opioideihin liittyy merkittäviä haittavaikutuksia. Lääketieteen lisensiaatti Heidi Mörttinen-Vallius havaitsi väitöstutkimuksessaan, että Tampereella kotihoidon iäkkäistä asiakkaista kuitenkin noin joka kymmenes käytti säännöllisesti opioideja, pääosin tuki- ja liikuntaelimistön kipuun.

Väitös: Lonkkanivelen kehityksellisen dysplasian riskitekijät vaikuttavat myös kehityshäiriön vaikeusasteeseen22.5.2024 08:20:00 EEST | Tiedote

Lonkkanivelen kehityksellinen dysplasia (DDH) on lonkan kehityshäiriö, jonka vakavuus vaihtelee lonkan lievästä löysyydestä sen täydelliseen sijoiltaanmenoon. Lääketieteen lisensiaatti Vilma Lankinen selvitti väitöstutkimuksessaan, että monilla DDH:n tunnetuilla riskitekijöillä on vaikutusta DDH:n vaikeusasteeseen, paranemisnopeuteen ja hoidon epäonnistumiseen.

Väitös: Alkoholista päihtyneiden potilaiden hoitotyö päivystyksessä vaatii riittävästi koulutusta21.5.2024 15:44:27 EEST | Tiedote

Merkittävä osa päivystyspoliklinikalla hoidettavista potilaista on alkoholista päihtyneitä. Alkoholista päihtyneen potilaan hoitamisessa edellytetään erityisosaamista, johon tarvitaan riittävästi päihdehoitotyön koulutusta. Terveystieteiden maisteri Kaisu-Leena Mäkelä tutki väitöskirjassaan päivystyksessä työskentelevän hoitohenkilökunnan alkoholista päihtyneen potilaan hoitotyössä tarvittavaa osaamista ja sen kehittämistä verkkokoulutusintervention keinoin.

Väitös: Matkapuhelinten signaalivaimennukseen kerrostaloissa voidaan vaikuttaa ikkunoiden selektiivikalvojen muokkauksella ja betonin kosteudella20.5.2024 11:38:29 EEST | Tiedote

Yleiseksi käynyt lausuma ”sisällä kännykkä pätkii jatkuvasti, mutta ulkona se toimii moitteetta” on ollut melko tavallinen toteamus uusien kerrostaloasukkaiden kertoessa kokemuksiaan matkapuhelinverkkojen yleisestä toiminnasta. Diplomi-insinööri Ari Asp tutki väitöskirjassaan, onko uusien ja vanhempien kerrostalojen ulkokuoren radiosignaalien läpäisevyydessä oikeasti eroja, ja jos on, niin mistä ne johtuvat.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>

Tampereen yliopisto kytkee yhteen tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan tutkimuksen ja koulutuksen. Teemme kumppaniemme kanssa yhteistyötä, joka perustuu vahvuusalueillemme sekä uudenlaisille tieteenalojen yhdistelmille ja niiden soveltamisosaamiselle. Luomme ratkaisuja ilmastonmuutokseen, luontoympäristön turvaamiseen sekä yhteiskuntien hyvinvoinnin ja kestävyyden rakentamiseen. Yliopistossa on 22 000 opiskelijaa ja henkilöstöä yli 4 000. Rakennamme yhdessä kestävää maailmaa.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye