NYAB Oyj

NYAB mahdollistaa yhteiskunnan kehittymisen tuleville sukupolville, ja sillä on vuosikymmenien kokemus monimutkaisista ja vaativista hankkeista. Olemme mahdollistamassa Pohjoismaiden vihreää siirtymää tarjoamalla uusiutuvaa energiaa ja kestävää infrastruktuuria koskevia suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon palveluita julkisen ja yksityisen sektorin asiakkaille. NYABin pääkonttori sijaitsee Oulussa ja sillä on yli 400 työntekijää eri toimipisteissä Suomessa ja Ruotsissa.

NYAB aiesopimukseen vedenalaisen rakentamisen yhtiön hankinnasta1.3.2024 08:00:00 EET | Tiedote

NYAB on allekirjoittanut aiesopimuksen koskien Dyk & Anläggning Stockholm AB:n hankintaa. Yhtiö on erikoistunut vedenalaiseen ja merellä tapahtuvaan rakentamiseen eri puolilla Ruotsia. Yhtiön hankintahinta on 26 miljoonaa Ruotsin kruunua, josta 13 miljoonaa kruunua maksetaan käteisvastikkeena ja loppuosa järjestämällä suunnattu osakeanti Dyk & Anläggning Stockholm AB:n osakkeenomistajille. Aiesopimus allekirjoitettiin 29. helmikuuta, ja hankinta on ehdollinen Due Diligence -tarkastukselle. Yrityskaupan odotetaan toteutuvan huhtikuussa 2024.

NYABille avaimet käteen -sopimus Duroc Rail AB:n uudesta teollisuusrakennuksesta Luulajan teollisuuspuistossa22.2.2024 08:00:00 EET | Tiedote

NYAB rakentaa uuden teollisuusrakennuksen Duroc Railille ja LKAB:lle. Teollisuusrakennusta tullaan käyttämään Duroc Railin toiminnassa vetureiden ja vaunujen pyörien huollossa, minkä tavoitteena on parantaa Pohjois-Ruotsin rautatiekuljetusten tehokkuutta ja ennustettavuutta. Tilaus on avaimet käteen -sopimus. Projekti alkaa maaliskuussa 2024 ja sen odotetaan valmistuvan vuonna 2025. NYAB on aiemmin toteuttanut teollisuuskiinteistöjen suunnittelu- ja maanvalmistelutöitä. LKAB omistaa teollisuuskiinteistön, joka vuokrataan Duroc Railille. Rakennus on osa LKAB:n panostuksia vastata kasvavaan kysyntään, joka seuraa Norrbottenin alueen teollisista investoinneista ja on riippuvainen liikennöinnistä Malmiradalla. Projektin alkuvaiheessa NYAB ja Duroc Rail ovat yhteistyössä mukauttaneet kiinteistön vuokralaisen tarpeisiin ja toiveisiin toiminnallisuuden suhteen. Kehitystyötä on projektin ensimmäisessä vaiheessa tehty tiiviissä yhteistyössä. "Nopeasti kasvava Luulajan teollisuuspuisto on tärkeä

NYABille lisätilaus LKAB:lta kaupungin siirtoa koskevassa hankkeessa20.2.2024 08:00:00 EET | Tiedote

NYAB jatkaa yhteistyötään Ruotsin valtion omistaman LKAB:n kanssa suuressa kaupunkimuutoshankkeessa Malmivaarassa, Jällivaarassa ja Koskullskullessa. Rakennusten siirtäminen on välttämätöntä tulevan kaivostoiminnan ylläpitämiseksi, sillä alkuperäinen yhteisö sijaitsee liian lähellä rautamalmialueita. Vuoden 2022 aikana NYAB siirsi 12 kulttuuriperintörakennusta varastorakennuksineen Jällivaaraan Nuolajärven uudelle asuinalueelle. NYAB on suorittanut myös maanparannustöitä. Uusi sopimus koskee siirrettyjen kulttuurirakennusten peruskorjausta. Osapuolet ovat sopineet, että sopimuksen arvoa ei julkisteta. "Tässä hankkeessa ruotsalaiset ja suomalaiset organisaatiomme tekevät yhteistyötä. Asiakkaamme hyötyvät siitä, sillä voimme käyttää resurssejamme joustavasti työskennellessämme yli rajojen ja segmenttien. Tämä rakentaa pitkällä aikavälillä myös vahvempaa ja yhteistyötä tekevää NYABia. Meille on arvokasta olla osa tätä muutosprojektia. Tarkoituksenamme on osaamisemme ja paikallistuntemukse

NYABille sopimus Ruotsin liikenneviraston kanssa Opto 2.0:n lisähankkeista20.2.2024 08:00:00 EET | Tiedote

NYABille on myönnetty Järna–Nyköping–Åby-rataosuus osana Ruotsin liikenneviraston laajennusohjelmaa Opto 2.0, jossa rakennetaan uusi kuituverkko Euroopan rautatieliikenteen hallintajärjestelmän (ERTMS) merkinantojärjestelmän toteuttamiseksi Ruotsissa. Sopimuksen arvo on 47 miljoonaa Ruotsin kruunua ja se tuo mukanaan mahdollisuuden lisätilauksille, sillä liikennevirasto voi antaa NYABille muita osia ohjelmasta ilman uusia hankintamenettelyitä.

NYAB ska på uppdrag av Trafikverket installera multidukt för det nya europeiska signalsystemet ERTMS8.12.2023 14:25:44 EET | Press release

Trafikverket har sedan ett par år tillbaka etappvis installerat multidukt i Trafikverkets utbyggnadsprogram Opto 2.0 för att möjliggöra införandet av signalsystemet European Rail Traffic Management System (ERTMS) i Sverige. NYAB har nu skrivit sitt fjärde Opto 2.0-kontrakt i ordningen. Detta för installationen på sträckan Hässleholm - Malmö. Kontraktsvärdet är ca 60 miljoner kronor.

Skarta Energy on tehnyt yli 70 miljoonan euron investointipäätöksen Utajärven aurinkopuiston toteuttamiseksi7.12.2023 09:06:17 EET | Tiedote

Skarta Energy on tehnyt yli 70 miljoonaan euron investointipäätöksen koskien Utajärven kuntaan Pohjois-Pohjanmaalle rakennettavaa aurinkopuistoa. Käytöstä poistetuille turvesuoalueille rakennettavan aurinkopuiston kapasiteetti on 102,5 MWp ja odotettu vuotuinen energiantuotanto 97 GWh. Suunnittelun, hankintojen ja rakentamisen sopimuskumppanina toimii NYAB. Projektin ensimmäinen vaihe, joka sisältää hankintoja ja valmistavia töitä, aloitetaan viipymättä. Puisto on tarkoitus ottaa käyttöön vaiheittain, siten että kokonaisuus on valmis vuoden 2026 ensimmäisen puoliskon aikana.

Skarta Energy suunnittelee aurinkovoimapuistoa Lieksaan8.11.2023 09:13:27 EET | Tiedote

Skarta Energy suunnittelee aurinkovoimapuiston toteuttamista Lieksaan. Teollisen mittakaavan aurinkovoimalaitoksen sijoituspaikaksi on suunniteltu Lieksan kaupungin omistuksessa olevaa, entistä Lieksa-Nurmeksen lentokenttää lähialueineen. Toteutuessaan aurinkovoimapuiston arvioitu paneeliteho olisi noin 80 MW, kokonaispinta-ala olisi noin 160 hehtaaria ja investoinnin suuruus 60 Milj. €. Ensimmäinen selvitysvaihe on tarkoitus toteuttaa vuoden 2024 aikana. Tämänhetkisen arvion mukaan energiantuotanto Lieksassa käynnistyisi vuoden 2026 aikana.

NYAB rakentaa Fingridille 110kV sähköaseman Loimaalle13.10.2023 14:43:36 EEST | Tiedote

NYAB on sopinut kantaverkkoyhtiö Fingridin kanssa Metsämaan uuden 110 kV sähköaseman rakennusurakasta. Urakkaan kuuluu uusi viisikenttäinen 110kV kytkinlaitos ja valvomorakennus apujärjestelmineen. Hanke liittyy Varsinais-Suomen alueen vanhojen sähköasemien uusintaan ja kantaverkon perusparannukseen. Suunnittelutyöt on tarkoitus aloittaa tämän vuoden lopussa ja maanrakennustyöt keväällä 2024. Koko urakka valmistuu vuoden 2025 lopussa.

NYAB förbereder byte av domicil till Sverige – Jan Öhman utses till styrelseordförande27.9.2023 17:24:14 EEST | Press release

NYAB går vidare med förberedelserna inför byte av bolagets domicil från Finland till Sverige och siktar mot samtidig notering på Nasdaq First North Premier Growth Market i Sverige. Genomförandet av planerna skulle även innebära en avnotering från Nasdaq First North Growth Market Finland där bolaget är noterat idag. Till följd av domicil- och listbytet förväntas NYAB att öka sin tillgång till kapitalmarknaderna, förbättra likviditeten i bolagets aktier, stärka medvetenheten om bolaget och skaffa sig kommersiella fördelar. NYAB förväntar sig att offentliggöra en formell ombildningsplan innan slutet av 2023.

Sitemalle historiansa suurin suunnittelutoimeksianto - Sitema suunnittelee Fingridin voimajohdon Kalajoen Jylkästä Ullavaan29.6.2023 09:30:45 EEST | Tiedote

Sitema on voittanut historiansa suurimman noin 1 miljoonan euron suunnittelutoimeksiannon Fingridille. Kyseessä on Fingridin kahden rinnakkaisen 400+110 kilovoltin voimajohdon yleissuunnittelukokonaisuus välillä Jylkkä-Ullava. Voimajohdon pituus on 70 km. Suunniteltavat voimajohdot sijoittuvat Kalajoen, Merijärven, Alavieskan, Kannuksen ja Toholammen kuntien alueelle. Projekti alkaa heti ja kestää maaliskuulle 2025.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>

NYAB mahdollistaa yhteiskunnan kehittymisen tuleville sukupolville, ja sillä on vuosikymmenien kokemus monimutkaisista ja vaativista hankkeista. Olemme mahdollistamassa Pohjoismaiden vihreää siirtymää tarjoamalla uusiutuvaa energiaa ja kestävää infrastruktuuria koskevia suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon palveluita julkisen ja yksityisen sektorin asiakkaille. NYABin pääkonttori sijaitsee Oulussa ja sillä on yli 400 työntekijää eri toimipisteissä Suomessa ja Ruotsissa.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye