Pirkanmaan hyvinvointialue

Pirkanmaan hyvinvointialue on Suomen suurin hyvinvointialue. Hyvinvointialueelle siirtyi 1.1.2023 Pirkanmaan kuntien sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastuslaitoksen ja sairaanhoitopiirin palvelut. Lisätietoja pirha.fi.

Ikäihmisten palveluista ja erityisryhmien asumispalveluista vuorossa keskustelukierros – laitoshoidon muutosten taustalla lainsäädännön vaatimukset18.9.2023 14:12:39 EEST | Tiedote

Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallitus päätti maanantaina lähettää ikäihmisten palvelujen kehittämisen ohjelmaluonnoksen sekä vammaisten ja mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden asumispalvelujen kehittämisehdotukset laajalle kuulemiskierrokselle yhteistyötoimikuntaan, vaikuttamistoimielimille, valiokunnille ja aluehallituksen jaostoille. Aluehallitus käsittelee kehittämisehdotuksia ja saatuja palautteita lokakuussa 2023.

Laitoshoidosta kevyempiin asumis- ja hoitomuotoihin ja yhdenvertaisuuteen - ikäihmisten palveluihin ja erityisryhmien asumispalveluihin esitetään rakenteellisia muutoksia13.9.2023 15:52:50 EEST | Tiedote

Aluehallitukselle esitetään kehittämisehdotuksia ikäihmisten palveluihin sekä vammaisten ja päihde- ja mielenterveysasiakkaiden asumispalveluihin osana palvelujen verkoston uudistamista. Ehdotusten mukaan Pirkanmaalla tulisi vähentää laitoshoitoa ja lisätä ikäihmisten yhteisöllistä asumista ja perhehoitoa, myös omaishoidon roolia vahvistettaisiin. Myös mielenterveys- ja päihdepalveluissa suunta on laitoshoidosta yhteisölliseen asumiseen ja yhdenvertaisuuden lisäämiseen. Kehittämisehdotuksista esitetään järjestettäväksi laaja kuulemis- ja keskustelukierros muun muassa hyvinvointialueen eri toimielimissä.

Aluehallitus päätti sopeuttamistoimien ja yt-neuvottelujen käynnistämisestä - palvelujen verkoston uudelleenorganisointi keskeinen osa rakenteellisia sopeuttamistoimia11.9.2023 14:15:00 EEST | Tiedote

Pirkanmaan aluehallitus päätti maanantaina käynnistää talouden sopeuttamistoimet sekä koko henkilöstöön kohdistuvat yhteistoimintaneuvottelut. Sopeutustoimet tähtäävät kestäviin rakenteellisiin muutoksiin mutta ensivaiheessa 42 miljoonan euron alijäämän kattamiseen ensi vuonna. Yhteistoimintaneuvotteluja tarvitaan myös palvelujen verkoston uudelleenorganisointiin, joka on keskeinen osa sopeuttamistoimia. Aluehallitus merkitsi tänään tiedoksi ensimmäisen koonnin palvelujen verkon palautteista ja totesi muun muassa, että korvaavien ja täydentävien palvelujen toteutus tulee varmistaa ennen toimeenpanoa.

Aluehallitukselle esitetään sopeutustoimia sekä yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämistä toiminnan ja talouden yhteensovittamiseksi6.9.2023 14:49:48 EEST | Tiedote

Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallitukselle esitetään, että hyvinvointialueella käynnistetään talouden ja toiminnan sopeutustoimet. Niihin sisältyvät yhteistoimintaneuvottelut henkilöstön kanssa. Sopeutustoimien tavoitteena on vähentää kuluja kaikkiaan 42 miljoonan euroa jo vuonna 2024. Tavoitteena on toiminnallisesti ja taloudellisesti kestävä palvelujärjestelmä. Lainsäädäntö turvaa palvelut asukkaille, mutta palveluja on kuitenkin välttämätöntä kehittää monimuotoisemmiksi.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>

Pirkanmaan hyvinvointialue on Suomen suurin hyvinvointialue. Hyvinvointialueelle siirtyi 1.1.2023 Pirkanmaan kuntien sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastuslaitoksen ja sairaanhoitopiirin palvelut. Lisätietoja pirha.fi.