Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde-logo

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut, pelastustoimen palvelut sekä opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut Espoon, Hangon, Inkoon, Karkkilan, Kauniaisten, Kirkkonummen, Lohjan, Raaseporin, Siuntion ja Vihdin asukkaille.

Västra Nylands välfärdsområde ordnar social- och hälsovård, räddningsväsendets tjänster samt elevhälsans psykolog- och kuratorstjänster från för invånarna i Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis.

 • Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde
 • PL 33 / PB 33
 • 02033 Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue / Västra Nylands välfärdsområde
 • https://www.luvn.fi

Välfärdsområdesstyrelsen godkände ekonomiplanen för 2025–2027 och handlingsdirektivet för HUS-sammanslutningens stämma10.6.2024 17:30:25 EEST | Tiedote

Välfärdsområdets planeringsram för 2025–2027 möjliggör balansering av ekonomin fram till slutet av 2026, helt som lagstiftningen förutsätter. Välfärdsområdet måste fortsätta att balansera ekonomin och anpassa verksamheten ännu under 2025. Under 2023 uppstod ett underskott på sammanlagt 122 miljoner euro, och av summan kan sammanlagt ca 92 miljoner euro täckas 2025.

Aluehallitus hyväksyi vuosien 2025–2027 taloussuunnitelman ja HUSin yhtymäkokousohjeen10.6.2024 17:25:50 EEST | Tiedote

Hyvinvointialueen vuosien 2025–2027 suunnittelukehys mahdollistaa talouden tasapainottamisen vuoden 2026 loppuun mennessä, kuten lainsäädäntö edellyttää. Hyvinvointialueen on jatkettava talouden tasapainottamista ja sopeutettava toimintaa vielä vuonna 2025. Alijäämää syntyi vuonna 2023 yhteensä 122 miljoonaa euroa ja tästä saadaan katettua vuonna 2025 yhteensä noin 92 miljoonaa euroa.

Forskningschefen för välfärdsområdet: barn och ungdomars hjärnor behöver vila under sommaren31.5.2024 09:53:15 EEST | Tiedote

Att läsa böcker eller serietidningar, rita med gatukritor eller vara ute i närmiljön. Barn och ungdomar behöver både vila och mångsidiga stimuli för att återhämta sig från skolåret. Forskningschefen för Västra Nylands välfärdsområde, Silja Kosola, uppmuntrar till att minska skärmtiden så att de växande hjärnorna kan återhämta sig från belastningen.

En akutmottagning med utvidgade öppettider i Raseborg27.5.2024 17:27:12 EEST | Tiedote

För att ordna brådskande mottagningsverksamhet inom primärvården i Raseborg beslutade välfärdsområdesstyrelsen att grunda en akutmottagning på allmänläkarnivå med utvidgade öppettider. Styrelsen behandlade även delårsrapporten för det första kvartalet och fastställde kompletterande anpassningar för 2024. Dessutom beslutade styrelsen att utöva sin övertagningsrätt i samband med införandet av verksamhetsföreskriften för tjänster som stöder rörligheten.

Raaseporiin perustetaan laajennetun aukioloajan akuuttivastaanotto27.5.2024 17:23:13 EEST | Tiedote

Aluehallitus päätti perustaa Raaseporin alueen perusterveydenhuollon kiireellistä vastaanottotoimintaa varten yleislääkäritasoisen laajennetun aukioloajan akuuttivastaanoton. Aluehallitus käsitteli hyvinvointialueen ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksen ja linjasi samalla täydentävistä lisäsopeutuksista vuodelle 2024. Aluehallitus käytti lisäksi otto-oikeuttaan liikkumista tukevien palvelujen toimintaohjeen käyttöönoton osalta.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Viimeinen
 • >>

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut, pelastustoimen palvelut sekä opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut Espoon, Hangon, Inkoon, Karkkilan, Kauniaisten, Kirkkonummen, Lohjan, Raaseporin, Siuntion ja Vihdin asukkaille.

Västra Nylands välfärdsområde ordnar social- och hälsovård, räddningsväsendets tjänster samt elevhälsans psykolog- och kuratorstjänster från för invånarna i Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis.

 • Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde
 • PL 33 / PB 33
 • 02033 Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue / Västra Nylands välfärdsområde
 • https://www.luvn.fi
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye