Norrhydro Group Oyj
Norrhydro Group Oyj

Norrhydro on vuonna 1985 perustettu suomalainen liikkeenohjauksen edelläkävijä sekä energiatehokkaiden hydraulisylinterien tarjoaja ja järjestelmätoimittaja, joka on erikoistunut korkealaatuisiin, räätälöityihin ja energiatehokkaisiin hydraulisylintereihin ja vaativiin lineaarisiin liikkeenohjausjärjestelmiin sekä liikkuviin kalustoihin. Yhtiöllä on yli 35 vuoden kokemus asiakkaan tarpeisiin räätälöityjen hydraulisylintereiden ja lineaaristen liikkeenohjausjärjestelmien kehittämisestä ja valmistamisesta kaikkein vaativimpiin olosuhteisiin ja ympäristöihin. Vuoden 2022 liikevaihto oli 29,7 miljoonaa euroa, käyttökate (EBITDA) 1,7 miljoonaa euroa ja liikevoitto 0,8 miljoonaa euroa.

Tiedoteluokka
Näytä Kaikki
Vuosi
Näytä Kaikki

INVITATION TO THE ANNUAL GENERAL MEETING OF NORRHYDRO GROUP PLC23.2.2024 09:00:01 EET | Norrhydro Group Oyj | Company Announcement

Norrhydro Group Plc - Company announcement – Notice to convene annual general meeting 23 February 2024 at 09.00 a.m. The shareholders of Norrhydro Group Plc (hereinafter referred to as “the Company”) are invited to attend the Annual General Meeting to be held on Tuesday, 26 March 2024 at 10:00 a.m. at the Company's headquarters at Ratavartijankatu 2, 96100 Rovaniemi, Finland. Reception of those who have registered for the Meeting will begin at 9:30 a.m. The shareholders of Norrhydro Group Plc representing in total more than 50 per cent of the registered shares of the Company have informed the Company that they support the proposals presented in the Notice of the Annual General Meeting. A. MATTERS TO BE DISCUSSED AT THE ANNUAL GENERAL MEETING The following matters will be discussed at the Annual General Meeting: 1. Opening of the Meeting 2. Organisation of the Meeting 3. Election of the scrutinisers of the minutes and the vote counting officials 4. Verification of the legality of the Me

1 liite

KUTSU NORRHYDRO GROUP OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN23.2.2024 09:00:00 EET | Norrhydro Group Oyj | Yhtiötiedote

Norrhydro Group Oyj - Yhtiötiedote - Yhtiökokouskutsu 23.02.2024 klo 09.00 Norrhydro Group Oyj:n (”Yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan osallistumaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 26.03.2024 klo 10:00 alkaen Yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Ratavartijankatu 2, 96100 Rovaniemi. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen kokouspaikalla aloitetaan klo 9:30. Norrhydro Group Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 prosenttia Yhtiön rekisteröidyistä osakkeista, ovat ilmoittaneet Yhtiölle tukevansa yhtiökokouskutsussa esitettyjä ehdotuksia. A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 6. Vuoden 2023 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen - To

1 liite

Norrhydro Group Plc´s Financial Statement Bulletin 1.1.–31.12.2023: New factory tuned for growth23.2.2024 08:00:03 EET | Norrhydro Group Oyj | Company Announcement

Norrhydro Group Plc - Company Announcement 23 February 2024 at 8:00 AM This announcement is a summary of Norrhydro´s Financial Statement Bulletin, period January-December 2023. Financial Statement Bulletin is attached and also available on company´s website: https://www.norrhydro.com/en/investors-reports-and-presentations Norrhydro is a Finnish pioneer in motion control and one of the leading providers of energy-efficient hydraulic cylinders in the Nordic countries. Topics in Financial Statements Bulletin July-December 2023 in brief Turnover decreased 8.0 % to EUR 12,044 (13,088) thousand EBITDA was EUR -312 (36) thousand EBITDA margin was -2.6 % (0.3 %) Operating profit was EUR -973 (-457) thousand Loss for the period was EUR-1,579 (-735) thousand Earnings per share were EUR -0.145 (-0.07) Diluted earnings per share were EUR -0.137 January-December 2023 in brief Turnover increased 2.2 % to EUR 30,365 (29,705) thousand EBITDA was EUR 1,055 (1,697) thousand EBITDA margin was 3.5 % (5.7

2 liitettä

Norrhydro Group Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2023: Uusi tehdas viritetty kasvuun23.2.2024 08:00:01 EET | Norrhydro Group Oyj | Yhtiötiedote

Norrhydro Group Oyj - Yhtiötiedote 23.2.2024 kello 8.00 Tämä tiedote on tiivistelmä Norrhydron tammi–joulukuu 2023 tilinpäätöstiedotteesta. Tilinpäätöstiedote on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa: https://www.norrhydro.com/fi/sijoittajat-raportit-ja-esitykset Norrhydro on suomalainen liikkeenohjauksen edelläkävijä ja Pohjoismaiden johtava energiatehokkaiden hydraulisylinterien tarjoaja. Tilinpäätöstiedotteen pääkohdat Heinä–joulukuu 2023 lyhyesti Liikevaihto laski 8,0 % ja oli 12 044 (13 088) tuhatta euroa Konsernin käyttökate oli -312 (36) tuhatta euroa Käyttökateprosentti oli -2,6 % (0,3 %) Konsernin katsauskauden liiketulos oli -973 (-457) tuhatta euroa Konsernin katsauskauden tulos oli -1 579 (-735) Osakekohtainen tulos oli -0,145 euroa (-0,07) Laimennettu osakekohtainen tulos oli -0,137 Tammi–joulukuu 2023 lyhyesti Liikevaihto kasvoi 2,2 % ja oli 30 365 (29 705) tuhatta euroa Konsernin käyttökate oli 1 055 (1 697) tuh

2 liitettä

INSIDE INFORMATION: PROFIT WARNING AND PRELIMINARY INFORMATION ON THE RESULT FOR 2023 - NORRHYDRO GROUP PLC WRITES DOWN INVENTORIES OF 872 THOUSAND EUROS MILLION AND EBITDA IS LOWER THAN EARLIER PREDICTED9.2.2024 15:10:02 EET | Norrhydro Group Oyj | Company Announcement

Norrhydro Group Plc | Company announcement | Inside information | 9.2.2024 at 15:10 Norrhydro Group Plc (”Norrhydro” or ”Company”) writes down 872 thousand euros in inventories and annual result of 2023. In connection with the preparation of the financial statements, Company has decided to decrease the value of the work-in-process (WIP) inventory in accordance with Chapter 5, Section 6 of the Accounting Act. Inventories have been decreased by so-called obsolescence reduction. Due to the write-down, the EBITDA for 2023 will be lower than earlier predicted. Based on the unaudited information, Norrhydro’s turnover increased and is 30.365 thousand euros (29.705 thousand euros). EBITDA decreased to 1.055 thousand euros, 3,5 % (1.697 thousand euros, 5,7 %). EBITDA includes the non-cash write-down. ”During 2022 and 2023, Norrhydro has made significant growth investments, which include the construction of the new production facility, including the start of production, as well as the continued

1 liite

SISÄPIIRITIETO: TULOSVAROITUS JA ENNAKKOTIETO VUODEN 2023 TULOKSESTA - NORRHYDRO GROUP OYJ TEKEE 872 TUHANNEN EURON ALASKIRJAUKSEN VAIHTO-OMAISUUDEN ARVOON JA KÄYTTÖKATE ON ENNAKOITUA PIENEMPI9.2.2024 15:10:01 EET | Norrhydro Group Oyj | Yhtiötiedote

Norrhydro Group Oyj | Yhtiötiedote | Sisäpiiritieto | 9.2.2024 klo 15.10 Norrhydro Group Oyj (”Norrhydro” tai ”Yhtiö”) tekee 872 tuhannen euron alaskirjauksen vaihto-omaisuuteen ja koko vuoden 2023 tulokseen. Tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä vaihto-omaisuuden keskeneräisen tuotannon osuuden arvostusta on päätetty laskea kirjanpitolain 5 luvun 6 §:n mukaan. Vaihto-omaisuuteen on tehty ns. epäkuranttiusvähennys. Alaskirjauksesta johtuen Yhtiön vuoden 2023 käyttökate jää ennakoitua alhaisemmaksi. Tilintarkastamattomien tietojen perusteella Norrhydron liikevaihto kasvoi ja oli vuonna 2023 30.365 tuhatta euroa (29.705 tuhatta euroa). Käyttökate (EBITDA) laski 1.055 tuhanteen euroon, 3,5 % (1.697 tuhatta euroa, 5,7 %). Käyttökate sisältää 872 tuhannen euron ei-kassavaikutteisen alaskirjauksen. ”Norrhydro on tehnyt vuosien 2022 ja 2023 aikana merkittävät kasvuinvestoinnit, joita ovat uuden tuotantolaitoksen rakentaminen ja tuotannon aloittaminen uudessa tehtaassa sekä digitaalisen liiketoi

1 liite

NEW SHARES OF NORRHYDRO GROUP PLC REGISTERED WITH THE FINNISH TRADE REGISTER9.2.2024 10:30:00 EET | Norrhydro Group Oyj | Company Announcement

Norrhydro Group Plc | Company Announcement | 9 February 2024 at 10:30 AM On 8 January 2024, Norrhydro Group Plc (”Norrhydro” or the ”Company”) announced that the Board of Directors of the Company resolved on a directed share issue to the shareholders of Motiomax Oy. The 184,481 new shares issued by the Company have been registered with the Finnish trade register today, on 9 February 2024. The total amount of shares in the Company after the registration of the new shares is 11,086,119. The new shares produce the right to possible dividend and other distribution of assets as well as other shareholder rights in the Company when the new shares have been recorded in the Company’s shareholder register maintained by Euroclear Finland Ltd and recorded in the book-entry accounts of the shareholders on or about 9 February 2024. The new shares are expected to be admitted to trading on the First North Growth Market Finland of Nasdaq Helsinki Ltd on or about 9 February 2024. In Rovaniemi on 9 Febru

1 liite

NORRHYDRO GROUP OYJ:N UUDET OSAKKEET ON REKISTERÖITY KAUPPAREKISTERIIN9.2.2024 10:30:00 EET | Norrhydro Group Oyj | Yhtiötiedote

Norrhydro Group Oyj | Yhtiötiedote | 9.2.2024 klo 10:30 Norrhydro Group Oyj (”Norrhydro” tai ”Yhtiö”) tiedotti 8.1.2024 Yhtiön hallituksen päättäneen suunnatusta osakeannista Motiomax Oy:n osakkeenomistajille. Osakeannissa merkityt 184 481 Yhtiön uutta osaketta on rekisteröity kaupparekisteriin tänään 9.2.2024. Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen on 11 086 119 osaketta. Uudet osakkeet oikeuttavat mahdolliseen osinkoon ja muuhun varojenjakoon sekä tuottavat muut osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä siitä alkaen, kun uudet osakkeet on merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon ja kirjattu osakkeenomistajien arvo-osuustileille arviolta 9.2.2024. Kaupankäynnin uusilla osakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Growth Market Finland -markkinapaikalla arviolta 9.2.2024. Rovaniemellä 9.2.2024 NORRDHYDRO GROUP OYJ Lisätietoja: Yrjö Trög, Toimitusjohtaja, Hallituksen puheenjohtaja Norrhydro Group Oyj

1 liite

Muutos Norrhydro Group Oyj:n johtoryhmässä18.1.2024 12:00:01 EET | Norrhydro Group Oyj | Yhtiötiedote

Norrhydro Group Oyj - Yhtiötiedote – 18.1.2024 klo 12:00 Norrhydro Group Oyj:n talousjohtaja ja johtoryhmän jäsen Hanne Sarajärvi on irtisanoutunut siirtyäkseen uuteen tehtävään yhtiön ulkopuolella. Työ Norrhydrolla päättyy maaliskuussa 2024. Uuden talousjohtajan rekrytointi on aloitettu. Talousjohtajan työtehtävien hoitaminen järjestellään talon sisäisin järjestelyin siihen saakka, kunnes uusi Talousjohtaja on valittu ja hän aloittaa tehtävässä. Hanne Sarajärvi on ollut Norrhydron palveluksessa vuodesta 2021 taloushallinnon johtotehtävissä. ”Kiitämme Hannea hänen työpanoksestaan yhtiön talousjohtajana yhtiön listautumisprosessissa ja listayhtiön alkumetreillä”, sanoo Yrjö Trög, Norrhydro Group Oyj:n toimitusjohtaja. Lisätietoja: Yrjö Trög, Toimitusjohtaja, Hallituksen puheenjohtaja Norrhydro Group Oyj Puh. +358 40 029 1229 Sähköposti: yrjo.trog@norrhydro.com Hyväksytty neuvonantaja: Translink Corporate Finance Oy Jari Lauriala, Managing Partner Puh. +358 40 091 8855 Sähköposti: jari.l

1 liite

Change in Norrhydro Group Plc´s Executive Management Team18.1.2024 12:00:01 EET | Norrhydro Group Oyj | Company Announcement

Norrhydro Group Plc – Company announcement - 18 January 2024 at 12:00 Hanne Sarajärvi, CFO and member of the Management Team of Norrhydro Group Plc, has resigned to take up a new position outside the company. The work at Norrhydro will end in March 2024. Recruitment of new CFO has started. CFO´s responsibilities will be shared and organized inside the Company until new CFO has been chosen and started work. Hanne Sarajärvi has been working for Norrhydro since 2021 as CFO. “I would like to thank Hanne for his work as CFO in listing process and first steps as listed company”, says Yrjö Trög, CEO of Norrhydro Group Plc. Further information: Yrjö Trög, CEO, Chairman of the Board Norrhydro Group Plc Tel. +358 40 029 1229 Email: yrjo.trog@norrhydro.com Certified advisor: Translink Corporate Finance Oy Jari Lauriala, Managing Partner Tel. +358 40 091 8855 Email: jari.lauriala@translinkcf.fi Sami Miettinen, Partner Tel. +358 400 735 835 Email: sami.miettinen@translinkcf.fi Distribution: Nasdaq

1 liite

Norrhydro Group Oyj – Johtohenkilöiden liiketoimet - Lehti11.1.2024 14:00:02 EET | Norrhydro Group Oyj | Johtohenkilöiden liiketoimet

Norrhydro Group Oyj – Johtohenkilöiden liiketoimet - 11.1.2024 klo 14:00 Ilmoitusvelvollinen Nimi: Erkki Tapio Lehti Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen Liikkeeseenlaskija: Norrhydro Group Oyj LEI: 743700NBGZTCFMNHFS76 Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS Viitenumero: 49124/4/4 Liiketoimen päivämäärä: 2024-01-11 Kauppapaikka ei sovellu Instrumenttityyppi: VIERAAN PÄÄOMAN EHTOINEN INSTRUMENTTI Instrumentin nimi: Vaihtovelkakirjalaina Liiketoimen luonne: LAINAKSI ANTAMINEN Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot: (1) Volyymi: 1 Yksikköhinta 100 000 EUR Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1) Volyymi: 1 Keskihinta: 100 000 EUR Lisätietoja: Yrjö Trög Toimitusjohtaja, Hallituksen puheenjohtaja Norrhydro Group Oyj Tel. +358 40 029 1229 Email: yrjo.trog@norrhydro.com Hyväksytty neuvonantaja: Translink Corporate Finance Oy Jari Lauriala, Managing Partner puh. +358 40 091 8855 Sähköposti: jari.lauriala@translinkcf.fi Sami Miettinen, Partner puh. +358 400 735 835 Sähköposti: sami.miettinen@translink

1 liite

Norrhydro Group Plc – Managers´ Transactions - Lehti11.1.2024 14:00:00 EET | Norrhydro Group Oyj | Managers' transactions

Norrhydro Group Plc – Managers´ Transactions 11 January 2024 at 14:00 Person subject to the notification requirement Name: Erkki Tapio Lehti Position: Member of the Board/Deputy Member Issuer: Norrhydro Group Oyj LEI: 743700NBGZTCFMNHFS76 Notification type: INITIAL NOTIFICATION Reference number: 49124/4/4 Transaction date: 2024-01-11 Outside a trading venue Instrument type: DEBT INSTRUMENT Name of the instrument: Convertible bond Nature of the transaction: LENDING Transaction details (1): Volume: 1 Unit price: 100 000 EUR Aggregated transactions (1): Volume: 1 Volume weighted average price: 100 000 EUR Further information: Yrjö Trög CEO, Norrhydro Group Plc Tel. +358 40 029 1229 Email: yrjo.trog@norrhydro.com Approved adviser: Translink Corporate Finance Oy Jari Lauriala, Managing Partner Tel. +358 40 091 8855 Email: jari.lauriala@translinkcf.fi Sami Miettinen, Partner Tel. +358 400 735 835 Email: sami.miettinen@translinkcf.fi Distribution: Nasdaq Helsinki Oy Key media https://www.norr

1 liite

NORRHYDRO GROUP PLC COMPLETES THE SECOND PHASE OF THE PURCHASE OF MOTIOMAX OY’S SHARES AND CARRIES OUT A DIRECTED SHARE ISSUE8.1.2024 14:30:01 EET | Norrhydro Group Oyj | Company Announcement

Norrhydro Group Plc - Company Announcement - 8 January 2024 at 14:30 The Board of Directors of Norrhydro Group Plc (“Norrhydro” or the “Company”) has today, on 8 January 2024, decided on a directed share issue in order to carry out the acquisition of the remaining 48.96 per cent of all the shares in Motiomax Oy (“Motiomax”) in the transaction’s second second phase, as previously announced by the Company on 2 December 2021. The share issue is based on the authorisation given by the Annual General Meeting of the Company on 3 April 2023 and on the Board of Directors’ decision on 8 January 2024 to acquire the remaining shares as requested by the selling shareholders (“Sellers”). The purchase price will be paid to the Sellers by directing an issue of new shares of the Company to the Sellers. Transaction and the directed share issue in brief As described in the Company’s company description published on 12 November 2021 and the company release on 2 December 2021, the Company has announced th

1 liite

NORRHYDRO GROUP OYJ TOTEUTTAA MOTIOMAX OY:N OSAKEKAUPAN TOISEN VAIHEEN JA SUUNNATUN OSAKEANNIN8.1.2024 14:30:00 EET | Norrhydro Group Oyj | Yhtiötiedote

Norrhydro Group Oyj – Yhtiötiedote - 8.1.2024 klo 14:30 Norrhydro Group Oyj:n (“Yhtiö”) hallitus on tänään 8.1.2024 päättänyt suunnatusta osakeannista toteuttaakseen 2.12.2021 tiedotetun Motiomax Oy:n (”Motiomax”) osakkeita koskevan yritysjärjestelyn toisen vaiheen hankkimalla loput 48,96 prosenttia Motiomaxin osakkeista. Osakeantipäätös perustuu Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 3.4.2023 hallitukselle antamaan valtuutukseen sekä hallituksen 8.1.2024 tekemään päätökseen hankkia Motiomaxin osakkeenomistajien pyynnöstä loput heidän omistamistaan Motiomaxin osakkeista. Kauppahinta maksetaan suuntaamalla Motiomaxin osakkeenomistajille Yhtiön uusia osakkeita. Järjestely ja suunnattu osakeanti lyhyesti Yhtiö on 12.11.2021 julkaistussa yhtiöesitteessä ja 2.12.2021 julkistetussa yhtiötiedotteessa kuvatulla tavalla tiedottanut hankkineensa 51,04 prosenttia Motiomaxin osakkeita yritysjärjestelyn ensimmäisessä vaiheessa. Osakekauppakirjan ehtojen ja aikaisemmin tiedotetun mukaisesti Yhtiö on sito

1 liite

Norrhydro Group Plc – Managers´ Transactions - Lehti3.1.2024 15:00:01 EET | Norrhydro Group Oyj | Managers' transactions

Norrhydro Group Plc – Managers´ Transactions, 3 January 2024 at 15:00 Person subject to the notification requirement Name: Erkki Tapio Lehti Position: Member of the Board/Deputy Member Issuer: Norrhydro Group Oyj LEI: 743700NBGZTCFMNHFS76 Notification type: INITIAL NOTIFICATION Reference number: 48524/4/4 Transaction date: 2023-12-21 Outside a trading venue Instrument type: DEBT INSTRUMENT Name of the instrument: Convertible bond Nature of the transaction: LENDING Transaction details (1): Volume: 1 Unit price: 100 000 EUR Aggregated transactions (1): Volume: 1 Volume weighted average price: 100 000 EUR Further information: Yrjö Trög CEO, Norrhydro Group Plc Tel. +358 40 029 1229 Email: yrjo.trog@norrhydro.com Approved adviser: Translink Corporate Finance Oy Jari Lauriala, Managing Partner Tel. +358 40 091 8855 Email: jari.lauriala@translinkcf.fi Sami Miettinen, Partner Tel. +358 400 735 835 Email: sami.miettinen@translinkcf.fi Distribution: Nasdaq Helsinki Oy Key media https://www.norr

1 liite

Norrhydro Group Oyj – Johtohenkilöiden liiketoimet - Lehti3.1.2024 15:00:01 EET | Norrhydro Group Oyj | Johtohenkilöiden liiketoimet

Norrhydro Group Oyj – Johtohenkilöiden liiketoimet 3.1.2024 klo 15:00 Ilmoitusvelvollinen Nimi: Erkki Tapio Lehti Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen Liikkeeseenlaskija: Norrhydro Group Oyj LEI: 743700NBGZTCFMNHFS76 Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS Viitenumero: 48524/4/4 Liiketoimen päivämäärä: 2023-12-21 Kauppapaikka ei sovellu Instrumenttityyppi: VIERAAN PÄÄOMAN EHTOINEN INSTRUMENTTI Instrumentin nimi: Vaihtovelkakirjalaina Liiketoimen luonne: LAINAKSI ANTAMINEN Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot: (1) Volyymi: 1 Yksikköhinta 100 000 EUR Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1) Volyymi: 1 Keskihinta: 100 000 EUR Lisätietoja: Yrjö Trög Toimitusjohtaja, Hallituksen puheenjohtaja Norrhydro Group Oyj Tel. +358 40 029 1229 Email: yrjo.trog@norrhydro.com Hyväksytty neuvonantaja: Translink Corporate Finance Oy Jari Lauriala, Managing Partner puh. +358 40 091 8855 Sähköposti: jari.lauriala@translinkcf.fi Sami Miettinen, Partner puh. +358 400 735 835 Sähköposti: sami.miettinen@translinkcf.

1 liite

INSIDE INFORMATION: THE BOARD OF DIRECTORS OF NORRHYDRO GROUP PLC HAS DECIDED TO ISSUE A CONVERTIBLE BOND OF NO MORE THAN EUR 1.5 MILLION THAT HAS BEEN FULLY SUBSCRIBED FOR28.12.2023 12:00:02 EET | Norrhydro Group Oyj | Company Announcement

Norrhydro Group Plc | Company announcement | Inside information | 28 December 2023 at 12:00 Today, 28 December 2023, the Board of Directors of Norrhydro Group Plc (the “Company”) has decided to issue a convertible bond of no more than EUR 1.5 million (“Convertible Bond”) and grant the noteholders special rights regarding the Convertible Bond entitling to shares pursuant to chapter 10, section 1 of the Finnish Companies Act. The Convertible Bond transaction is executed in order to finance the Company’s growth and the commercialisation of new products. The Company has received subscription commitments for the Convertible Bonds totalling EUR 1.5 million. The Company has today accepted the subscriptions made under all of the above mentioned subscription commitments, of which the acceptance of the subscription of EUR 0.1 million has been made conditional upon the payment of the subscription price by 31 January 2024. Convertible Bond The nominal value of a loan share (“Loan Share”) of a note

2 liitettä

SISÄPIIRITIETO: NORRHYDRO GROUP OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT LASKEA LIIKKEESEEN ENINTÄÄN 1,5 MILJOONAN EURON VAIHTOVELKAKIRJALAINAN, JOKA ON MERKITTY KOKONAISUUDESSAAN28.12.2023 12:00:01 EET | Norrhydro Group Oyj | Yhtiötiedote

Norrhydro Group Oyj | Yhtiötiedote | Sisäpiiritieto | 28.12.2023 klo 12:00 Norrhydro Group Oyj:n (“Yhtiö”) hallitus on tänään 28.12.2023 päättänyt laskea liikkeeseen enintään 1,5 miljoonan euron suuruisen vaihtovelkakirjalainan (”Vaihtovelkakirjalaina”) ja antaa Vaihtovelkakirjalainaan liittyen osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia velkakirjojen haltijoille. Vaihtovelkakirjalainajärjestely toteutetaan Yhtiön kasvun ja uusien tuotteiden kaupallistamisen rahoittamiseksi. Yhtiö on saanut Vaihtovelkakirjalainaa koskevia merkintäsitoumuksia, joiden määrä vastaa yhteensä 1,5 miljoonaa euroa. Yhtiö on tänään hyväksynyt kaikkien edellä mainittujen merkintäsitoumusten mukaisesti tehdyt merkinnät, joista 0,1 miljoonan euron suuruisen merkinnän hyväksyminen on annettu ehdollisena merkintähinnan maksamiselle viimeistään 31.1.2024. Vaihtovelkakirjalaina Yhden velkakirjan lainaosuus (”Lainaosuus”) on nimellisarvoltaan 100 000 euroa. Kutakin Lainaosuutta v

2 liitettä

THE BOARD OF DIRECTORS OF NORRHYDRO GROUP PLC HAS DECIDED ON EARNING CRITERIA ON PERIOD 2024-2026 OF SHARE-BASED INCENTIVE SCHEMES21.12.2023 12:00:00 EET | Norrhydro Group Oyj | Company Announcement

Norrhydro Group Plc - Company Announcement, 21 December 2023 at 12:00 Norrhydro Group Plc has decided on earning criteria for earning period of 2024-2026 on share-based incentive schemes. For the 2024–2026 vesting period, the award is based on the primary vesting criteria, i.e., the Group's cumulative revenue in 2024–2026 and average EBITDA in 2024–2026, and the secondary vesting criteria, i.e., the average share of the Group's Digital Solutions business in the Group's revenue in 2024–2026. The total rewards payable for the vesting period 2024–2026 correspond to a maximum value of approximately 130,000 shares in Norrhydro Group Plc, including the cash portion. The target group of the share reward scheme will comprise around 15 key employees in the 2024–2026 vesting period. Norrhydro Group Plc Board of Directors Further information: Yrjö Trög CEO, Chairman of the Board Norrhydro Group Plc Tel. +358 40 029 1229 Email: yrjo.trog@norrhydro.com Approved adviser: Translink Corporate Finance

1 liite

NORRHYDRO GROUP OYJ:N HALLITUS PÄÄTTI OSAKEPOHJAISEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄN ANSAINNASTA VUOSILLE 2024-202621.12.2023 12:00:00 EET | Norrhydro Group Oyj | Yhtiötiedote

Norrhydro Group Oyj – Yhtiötiedote 21.12.2023 klo 12:00 Norrhydro Group Oyj on päättänyt ansaintajakson 2024–2026 ansaintakriteereistä. Ansaintajaksolla 2024—2026 palkkio perustuu ensisijaisiin ansaintakriteereihin, eli konsernin kumulatiiviseen liikevaihtoon vuosina 2024—2026 ja keskimääräiseen käyttökatteeseen (EBITDA) vuosina 2024—2026 sekä toissijaiseen ansaintakriteeriin eli konsernin Digitaalisten ratkaisujen liiketoiminnan keskimääräiseen liikevaihto-osuuteen konsernin liikevaihdosta vuosina 2024–2026 Ansaintajaksolta 2024—2026 maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 130.000 Norrhydro Group Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmän kuuluu ansaintajaksolla 2024—2026 noin 15 avainhenkilöä. Norrhydro Group Oyj Hallitus Lisätietoja: Yrjö Trög Toimitusjohtaja, Hallituksen puheenjohtaja Norrhydro Group Oyj Tel. +358 40 029 1229 Email: yrjo.trog@norrhydro.com Hyväksytty neuvonantaja: Translink Corporate Finance Oy

1 liite
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>

Norrhydro on vuonna 1985 perustettu suomalainen liikkeenohjauksen edelläkävijä sekä energiatehokkaiden hydraulisylinterien tarjoaja ja järjestelmätoimittaja, joka on erikoistunut korkealaatuisiin, räätälöityihin ja energiatehokkaisiin hydraulisylintereihin ja vaativiin lineaarisiin liikkeenohjausjärjestelmiin sekä liikkuviin kalustoihin. Yhtiöllä on yli 35 vuoden kokemus asiakkaan tarpeisiin räätälöityjen hydraulisylintereiden ja lineaaristen liikkeenohjausjärjestelmien kehittämisestä ja valmistamisesta kaikkein vaativimpiin olosuhteisiin ja ympäristöihin. Vuoden 2022 liikevaihto oli 29,7 miljoonaa euroa, käyttökate (EBITDA) 1,7 miljoonaa euroa ja liikevoitto 0,8 miljoonaa euroa.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye