Työterveyslaitos
Työterveyslaitos

Juha Hietanenmediaviestinnän erityisasiantuntija
Työterveyslaitos | Finnish Institute of Occupational Health | Arbetshälsoinstitutet

Puh:+358504773267juha.hietanen@ttl.fi

Työterveyslaitos on työterveyden, työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin huippuasiantuntija, joka tutkii, palvelee ja vaikuttaa. 

Arbetshälsoinstitutet är en finländsk forsknings-, utvecklings- och expertinstans inom området för arbetsvälbefinnande. Vi är experter på företagshälsovård, arbetarskydd och arbetsvälbefinnande.

The Finnish Institute of Occupational Health (FIOH) researches, develops and specializes in well-being at work. We are top experts in​ occupational health,​ occupational safety and​ well-being at work.​

Tietoa meistä  | Om oss | About us


Asiantuntijamme medialle
Aineistopankki (logot, asiantuntijoiden kuvat)
Aiemmat tiedotteemme

Twitter: @tyoterveys (fi), @FIOH (en)

Keskeytykset ja liian suuri työn määrä ovat nousseet entisestään kuormitustekijöinä8.2.2024 08:30:00 EET | Tiedote

Työn jatkuvat keskeytykset, liiallinen työn määrä ja kova työtahti aiheuttavat merkittävää psykososiaalista kuormitusta työpaikoilla. Työsuojeluhenkilöstölle suunnatun tuoreimman Työsuojelupaneelin mukaan joka kolmas arvioi keskeytyksiä esiintyvän omalla työpaikalla jatkuvasti, kun vuonna 2016 näin arvioi joka neljäs. Kuormitusta lisäävät myös liiallinen tiedon määrä ja jatkuva tavoitettavuus.

Uusi työaikalaki puolitti sote-alan liian lyhyiden vuorovälien määrän19.12.2023 08:30:00 EET | Tiedote

Kuormitusta aiheuttavat lyhyet vuorotyövälit vähenivät uuden työaikalain myötä alle puoleen sosiaali- ja terveysalalla. Työaikalain muutoksen kanssa samaan aikaan sijoittunut koronapandemia puolestaan ei aiheuttanut suuria muutoksia sote-alan työajoissa. Sairauspoissaolot erityisesti vuorotyössä ovat kuitenkin kasvaneet. Kattava aineisto sote-alan työaikojen ja sairauspoissaolojen muutoksista 2008–2022 on nyt tarjolla Työterveyslaitoksen Työelämätieto-palvelussa.

Työn turhakkeet saavat työntekijät sekä tylsistymään että väsymään15.12.2023 02:00:00 EET | Tiedote

Kansainvälisen tutkimuksen mukaan työssä tylsistymistä kokee lähes joka toinen työntekijä, ja moni heistä on samanaikaisesti kroonisesti väsynyt. Työterveyslaitoksen ja Emlyon Business Schoolin tutkimus kumoaa yleisiä harhaluuloja työpahoinvoinnin syistä. Pelkän työmäärän sijaan olennaista on keskittyä siihen, että ihmiset tekevät työnkuvansa kannalta olennaisia asioita.

Työelämän ulkopuolella olevista osatyökykyisistä henkilöistä tunnistettiin neljä erilaista ryhmää27.11.2023 08:30:00 EET | Tiedote

Osatyökykyiset työttömät muodostavat monimuotoisen väestöryhmän. Työterveyslaitoksen tutkimusryhmä tunnisti neljä ryhmää, joiden työhistoriapolut, terveys sekä työ- ja toimintakyky poikkesivat toisistaan. Erityispiirteiden tunnistaminen antaa suuntaa sille, millaiset toimenpiteet voisivat olla hyödyllisiä kullekin ryhmälle. Lisäksi saatiin lisää näyttöä Kykyviisari-itsearviointityökalun luotettavuudesta työ- ja toimintakyvyn arvioinnissa.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>

Työterveyslaitos on työterveyden, työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin huippuasiantuntija, joka tutkii, palvelee ja vaikuttaa. 

Arbetshälsoinstitutet är en finländsk forsknings-, utvecklings- och expertinstans inom området för arbetsvälbefinnande. Vi är experter på företagshälsovård, arbetarskydd och arbetsvälbefinnande.

The Finnish Institute of Occupational Health (FIOH) researches, develops and specializes in well-being at work. We are top experts in​ occupational health,​ occupational safety and​ well-being at work.​

Tietoa meistä  | Om oss | About us


Asiantuntijamme medialle
Aineistopankki (logot, asiantuntijoiden kuvat)
Aiemmat tiedotteemme

Twitter: @tyoterveys (fi), @FIOH (en)

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye