Tesi
Tesi

Tesi haluaa nostaa Suomen uudistavan talouskasvun eturiviin. Kehitämme markkinaa ja toimimme aktiivisesti kasvavien suomalaisyritysten onnistumisen puolesta. Sijoitamme pääomasijoitusrahastoihin ja suoraan kasvuyrityksiin. Meiltä saat pitkäjänteistä apua, perusteltua näkemystä, kärsivällistä rahaa ja osaavaa omistamista. tesi.fi | Twitter | LinkedIn | Uutiskirje

  • Tesi
  • Porkkalankatu 1
  • 00180 Helsinki
Tiedotteet
38
Valikko

Tuore vaikuttavuuskatsaus: Kolme vuosikymmentä markkinaehtoista sijoittamista on rakentanut kasvua, työtä ja hyvinvointia Suomeen31.8.2023 00:00:00 EEST | Tiedote

Tesin (Suomen Teollisuussijoitus) taloudellinen kädenjälki näkyy vuosittain noin 450 suomalaisessa yrityksessä, joissa Tesi on omistajana joko suorien sijoitustensa tai välillisesti rahastosijoitustensa kautta. Nämä yritykset tuovat vuositasolla 12 miljardia euroa liikevaihtoa ja 64 000 työpaikkaa. Vuonna 2022 näiden yritysten verokertymä Suomeen oli 1,1 miljardia euroa.

Suomalaisten meriteollisuusyritysten näkymät melko positiivisia, Turun telakan merkitys erityisen suuri5.7.2023 06:22:52 EEST | Tiedote

Tesin (Suomen Teollisuussijoitus) uuden selvityksen mukaan kotimaisen meriteollisuuden ympärille on rakentunut elinvoimainen ekosysteemi: meriteollisuusyrityksiä on Suomessa yli tuhat, ja alan yritykset suuntaavat vahvasti kansainvälisille markkinoille. Turun telakan merkitys suomalaiselle meriteollisuudelle on suuri: yli puolet alan yrityksistä käy suoraa kauppaa sen kanssa.

Finland joins NATO Innovation Fund – Tesi invests EUR 35 million in the fund17.5.2023 02:00:00 EEST | Press release

Finland’s accession to NATO opens up new opportunities for Finnish early-stage startups. Finland’s application to NATO's Innovation Fund has been approved, and Tesi will make a EUR 35 million investment in the fund. This also provides a new gateway to cooperation and financing opportunities for Finnish startups developing nascent technologies and for venture capital and private equity funds investing in them.

Hanne Stenman appointed the General Counsel of Tesi and a member of the Management Team20.4.2023 08:15:00 EEST | Press release

LL.M. Hanne Stenman has been appointed the General Counsel of Tesi (Finnish Industry Investment Ltd), a member of the Management Team and the Secretary of Tesi’s Board of Directors. She will report to the CEO Pia Santavirta. Hanne will head Tesi’s Legal & Compliance team, wherein she has worked for the past three years supporting the investment teams in legal matters. ”I’m excited to have been offered the position of General Counsel and I am eager to collaborate with the talented professionals at Tesi. Given my background in transactions and corporate law, I believe it serves as a valuable foundation for this role. I’m grateful for all the support and the confidence I have received,” comments Hanne Stenman. “I have received lots of superb feedback about Hanne’s contributions for Tesi. That is why I’m delighted that we can appoint a new member of Management Team from within the house when an opportunity to do so arose. I congratulate Hanne for her new role, and I’m excited to continue w

Hanne Stenman Tesin lakiasiainjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi20.4.2023 08:15:00 EEST | Tiedote

OTM Hanne Stenman on nimitetty Tesin (Suomen Teollisuussijoitus Oy) lakiasiainjohtajaksi, johtoryhmän jäseneksi ja Tesin hallituksen sihteeriksi 19.4.2023. Hän raportoi toimitusjohtaja Pia Santavirralle. Hanne ryhtyy vetämään Tesin laki- ja compliance-tiimiä, jossa hän on työskennellyt viimeiset noin kolme vuotta pääsääntöisesti sijoitustiimien juridisena tukena. ”Otan lakiasiainjohtajan roolin innolla vastaan, sillä saan jatkossakin tehdä töitä rautaisiksi ammattilaisiksi todettujen tesiläisten kanssa. Uskon, että taustani transaktioiden sekä yhtiöoikeuden parissa luo hyvän pohjan myös uuteen rooliini. Olen kiitollinen kaikesta saamastani tuesta ja luottamuksesta,” Hanne Stenman kommentoi. “Olen saanut valtavan paljon loistavaa palautetta Hannen työstä Tesillä. Siksi olen todella iloinen siitä, että saamme tilaisuuden tullen nostaa talon sisältä uuden osaajan johtoryhmään. Onneksi olkoon Hannelle uudesta roolista, ja odotan innolla yhteistyötämme erittäin mielenkiintoisessa pääomasijo

Tesi’s fiscal year 2022: The economic framework changed22.3.2023 14:00:00 EET | Press release

In 2022, the venture capital and private equity industry experienced a decline in the valuations of startups and growth companies, complications in funds’ fundraising, and a slowdown in the IPO market. Despite the challenging year, international investors stayed in Finland, and preliminary estimates show Finnish startups and growth companies likely succeeded in raising record volumes of growth financing compared to previous years. Startups are now looking more at improving profitability, however, rather than being strongly focused on growth. Tesi’s investment volume totalled almost EUR 300 million.

Tesin vuosi 2022: Talouden perusasetukset muuttuivat22.3.2023 14:00:00 EET | Tiedote

Pääomasijoitusalalla vuosi 2022 näkyi startup- ja kasvuyritysten arvostustasojen laskuna, pääomasijoitusrahastojen varainkeruun vaikeutumisena ja listautumismarkkinan hiljentymisenä. Haastavasta vuodesta huolimatta ulkomaiset sijoittajat pysyivät Suomessa, ja suomalaiset startup- ja kasvuyritykset onnistuivat keräämään kasvurahoitusta alustavien ennusteiden mukaan aikaisempien vuosien ennätystahdissa. Startup-yrityksissä katse on nyt voimakkaan kasvun tavoittelun sijaan kuitenkin entistä enemmän kannattavuudessa. Tesin sijoitusvolyymi oli lähes 300 miljoonaa euroa.

Tesi’s Diversity Review: Number of women doubled in VC & PE investment teams, yet progress remains to be made17.3.2023 07:45:00 EET | Press release

Tesi’s Diversity Review of venture capital & private equity investment teams shows progress has been made over the years, but still much needs to be done to improve diversity. The number of women in investment teams has doubled in four years while the number of young people has grown steadily. The teams come from similar backgrounds, however, and only one in five investment team members is a woman.

Tesin monimuotoisuuskatsaus: Naisten määrä tuplaantunut pääomasijoitusalan sijoitustiimeissä, työnsarkaa vielä jäljellä17.3.2023 07:45:00 EET | Tiedote

Tesin monimuotoisuuskatsaus pääomasijoitusalan sijoitustiimeistä osoittaa, että edistystä on vuosien aikana tapahtunut, mutta työtä monimuotoisuuden eteen on yhä jatkettava. Naisten määrä sijoitustiimeissä on kaksinkertaistunut neljässä vuodessa ja nuorten määrä kasvanut tasaisesti. Sijoitustiimeihin tullaan kuitenkin yhä hyvin samanlaisista taustoista, ja vain joka viides tiimin jäsen on nainen.

Tesi’s review of sustainability in venture capital and private equity investment – Sustainability is a cornerstone of VC & PE investment, so more will be required of startups and growth financing applicants26.1.2023 08:00:00 EET | Press release

Tesi’s review shows that startups and growth companies seeking growth financing need to address the sustainability of their operations, because all VC & PE investors evaluate the responsibility of the target companies when making investments. There is growing openness and transparency regarding sustainability, and its evaluation will become more systematic during ownership, as well.

Tesin selvitys pääomasijoittamisen kestävyydestä – Kestävyys on pääomasijoittamisessa peruslähtökohta, jatkossa startupeilta ja kasvurahoituksen hakijoilta vaaditaan enemmän26.1.2023 08:00:00 EET | Tiedote

Tesin selvityksen mukaan kasvurahoitusta etsivien startup- ja kasvuyritysten kannattaa ottaa toimintansa kestävyys tosissaan, sillä kaikki pääomasijoittajat arvioivat sijoituksia tehdessään sijoituskohteidensa vastuullisuutta. Kestävyysasioiden avoimuus ja läpinäkyvyys lisääntyvät, ja kestävyyden arviointi tulee systematisoitumaan myös omistuksen aikana.

Tesi’s study: Finnish deep tech companies raise record volumes of growth capital in 202216.12.2022 08:00:00 EET | Press release

Tesi´s study shows that Finnish deep tech companies are growing and raised a record amount of growth capital in 2022. Although the number of players investing in the sector has risen, funding rounds have proved challenging, especially for later growth stages. The number of deep tech companies is also declining. What is now needed is multi-player cooperation to create more deep tech companies and enable them to scale and grow.

Tesin selvitys: Suomalaisille syväteknologiayrityksille ennätysmäärä kasvupääomaa vuonna 202216.12.2022 08:00:00 EET | Tiedote

Tesin selvityksen mukaan suomalaiset syväteknologian (deep tech) yritykset kasvavat ja ovat keränneet ennätysmäärän kasvupääomaa vuonna 2022. Vaikka alaan investoivien toimijoiden määrä on kasvanut, varsinkin myöhemmän kasvuvaiheen rahoituskierrosten kokoaminen on haastavaa. Lisäksi uusien syväteknologiayritysten määrä on laskussa. Tarvitaankin monen toimijan yhteistyötä, jotta syväteknologiayrityksiä syntyisi enemmän ja ne pääsisivät skaalautumaan ja kasvamaan.

Tesin Kasvuyrityspulssi: Yritykset ennakoivat yhä kasvua – työvoimapula hidasteena1.12.2022 08:00:00 EET | Tiedote

Tesin Kasvuyrityspulssin mukaan listaamattomilta yrityksiltä löytyy tulevaisuudenuskoa ja kasvuhalua haastavista ajoista huolimatta. Yritykset arvioivat sekä kuluvalle että tulevalle vuodelle kasvua. Tutkimuksen, tuotekehityksen ja investointien taso on vakaa. Voimakkaasti itsensä kasvuhakuisiksi arvioivat ja pääomasijoitetut yritykset erottuvat muiden joukosta erityisen positiivisesti. Työvoimapula koskee nyt entistä tasaisemmin eri aloja, ja on paitsi kasvun myös normaalitoiminnan este.
  • 1
  • 2
  • Viimeinen
  • >>

Tesi haluaa nostaa Suomen uudistavan talouskasvun eturiviin. Kehitämme markkinaa ja toimimme aktiivisesti kasvavien suomalaisyritysten onnistumisen puolesta. Sijoitamme pääomasijoitusrahastoihin ja suoraan kasvuyrityksiin. Meiltä saat pitkäjänteistä apua, perusteltua näkemystä, kärsivällistä rahaa ja osaavaa omistamista. tesi.fi | Twitter | LinkedIn | Uutiskirje

  • Tesi
  • Porkkalankatu 1
  • 00180 Helsinki