Pohjolan Voima Oyj
Pohjolan Voima Oyj

Pohjolan Voima on 80-vuotias suomalainen energiayhtiö. Olemme yksi Suomen suurimmista energiantuottajista – osuutemme maan sähköntuotannosta on noin viidennes. Tuotamme energiaa omakustannushintaan osakkaidemme, kotimaisten teollisuus- ja energiayhtiöiden tarpeisiin vesivoimalla, lämpövoimalla ja ydinvoimalla. Teemme työtä hiilineutraalin Suomen puolesta ja olemme sitoutuneet vahvistamaan luonnon monimuotoisuutta. Tuottamastamme sähköstä hiilineutraalia on jo nyt 97 prosenttia ja suunta jatkuu. Päämäärämme on luoda ratkaisevaa voimaa kilpailukyvyn vahvistamiseksi ja huomisen parhaaksi. www.pohjolanvoima.fi

Tiedoteluokka
Näytä Kaikki
Vuosi
Näytä Kaikki

Pohjolan Voima Oyj:n puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 202325.8.2023 13:24:00 EEST | Pohjolan Voima Oyj | Puolivuosikatsaus

POHJOLAN VOIMA OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.8.2023 Pohjolan Voima Oyj:n puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2023 Pohjolan Voima Oyj:n yhteisyrityksen Teollisuuden Voiman Olkiluoto 3 EPR -laitosyksikön säännöllinen sähköntuotanto ja kaupallinen käyttö alkoivat katsauskautena. Tämä ja alkuvuoden koekäyttö nostivat konsernin sähköntuotantoa ja liikevaihtoa edelliseen vuoteen verrattuna. Tytäryhtiö Porin Prosessivoimassa tehtiin päätös savukaasujen lämmöntalteenottolaitoksen investoinnista, joka käynnistyy syksyllä 2023 ja parantaa energiatehokkuutta sekä vähentää polttoaineen tarvetta ja päästöjä Porin Prosessivoiman voimalaitoksella. Jakelu: Nasdaq Helsinki www.pohjolanvoima.fi Lisätietoja: Talousjohtaja Minna Laakso, Pohjolan Voima Oyj, puh. 040 5060 802, minna.laakso@pvo.fi

6 liitettä

Pohjolan Voima Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous päätti Porin Prosessivoi-ma Oy:n investoinnista ja siihen liittyvästä osakeannista30.6.2023 13:21:45 EEST | Pohjolan Voima Oyj | Yhtiökokouksen päätökset

Pohjolan Voima Oyj:n pörssitiedote 30.6.2023 Pohjolan Voima Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous päätti Porin Prosessivoima Oy:n investoinnista ja siihen liittyvästä osakeannista Pohjolan Voima Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous 30.6.2023 päätti hyväksyä tytäryhtiö Porin Prosessivoima Oy:n savukaasujen lämmöntalteenottolaitoksen investoinnin sekä siihen liittyvän osakeannin. Porin Prosessivoima on käynnistänyt suunnitteluprojektin savukaasujen lämmön talteenottolaitoksen investoinniksi. Tavoite investoinnin aloittamiselle on heinäkuu 2023 ja investoinnin arvioitu hinta on 16,5 miljoonaa euroa. Investoinnin toteuttamiseksi Porin Prosessivoimaan perustetaan kaksi osakesarjaa, V-osakesarja ja L-osakesarja. Porin Prosessivoiman nykyiset, Pohjolan Voima Oyj:n 100-prosenttisesti omistamat osakkeet muunnetaan V-osakesarjan osakkeiksi, jolloin V-osakesarjan osakkeenomistajilla on oikeus saada Porin Prosessivoiman voimalaitoksessaan tuottamaa lämpöä ja sähköä. Porin Prosessivoiman osakepääomaa korotetaan

2 liitettä

Pohjolan Voiman yhteisyritys Teollisuuden Voima Oyj tiedottaa: Teollisuuden Voima vahvisti Olkiluoto 3 EPR:n vastaanotetuksi takuuajalle20.4.2023 10:45:20 EEST | Pohjolan Voima Oyj | Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Pohjolan Voima Oyj pörssitiedote 20.4.2023 Pohjolan Voiman yhteisyritys Teollisuuden Voima Oyj tiedottaa: Teollisuuden Voima vahvisti Olkiluoto 3 EPR:n vastaanotetuksi takuuajalle Teollisuuden Voima Oyj (TVO) luovutti torstaina 20. huhtikuuta 2023 Olkiluoto 3 (OL3) -laitostoimittajalle vastaanottotodistuksen. Lisäksi TVO vahvisti laitosyksikön kaupallisen käytön alkavaksi 1. toukokuuta 2023, joka tarkoittaa muun muassa sitä, että projektikustannusten aktivointi lopetetaan ja poistojen kirjaaminen alkaa. Osakkaiden oikeus OL3:n tuottamaan sähköön ja velvollisuus vastata sähköntuotannosta aiheutuvista vuosikustannuksista määräytyy TVO:n yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Lopullinen laitosyksikön vastaanotto tapahtuu kahden vuoden takuuajan päättymisen jälkeen. Jakelu: Nasdaq Helsinki www.pohjolanvoima.fi Lisätietoja: Johtaja, yhteiskuntasuhteet ja vastuullisuus, Riitta Larnimaa, Pohjolan Voima Oyj, puh. 050 438 2466, riitta.larnimaa@pvo.fi

4 liitettä

Pohjolan Voima Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset23.3.2023 14:34:07 EET | Pohjolan Voima Oyj | Yhtiökokouksen päätökset

POHJOLAN VOIMA OYJ PÖRSSITIEDOTE 23.3.2023 Pohjolan Voima Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset Pohjolan Voima Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 23.3.2023 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2022 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti yhtiön vuosituloksen, 11 498 553,92 euroa siirtämisestä edellisten tilikausien tulostilille ja että osinkoa ei jaeta. Yhtiökokous valitsi Pohjolan Voima Oyj:n hallituksen toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen jäseniksi valittiin Tapio Korpeinen, Seppo Parvi, Anders Renvall, Jukka Hakkila, Tomi Sederholm, Esa Kaikkonen, Rami Vuola, Roger Holm ja Antti Vilkuna. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on nimennyt päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Niina Vilskeen. Jakelu: Nasdaq Helsinki www.pohjolanvoima.fi Lisätietoja: Talousjohtaja Minna Laakso, Pohjolan Voima

2 liitettä

Pohjolan Voiman vuosikertomus 2022 on julkaistu17.3.2023 11:35:41 EET | Pohjolan Voima Oyj | Tilinpäätös ja toimintakertomus

POHJOLAN VOIMA OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.3.2023 Pohjolan Voiman vuosikertomus 2022 on julkaistu Pohjolan Voima on julkaissut vuoden 2022 vuosikertomuksen yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.pohjolanvoima.fi. Vuosikertomus sisältää katsauksen yhtiön toimintaan, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2022. Tilinpäätös ja toimintakertomus on julkaistu myös European Single Electronic Format (ESEF) -raportointivaatimusten mukaisesti XHTML-tiedostona. Konsernitilinpäätöksen päälaskelmat ja liitetiedot on merkitty XBRL-merkeillä. Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy on varmentanut XHTML-tiedoston ja sen sisältämät XBRL-merkinnät. Jakelu: Nasdaq Helsinki www.pohjolanvoima.fi Lisätietoja: Talousjohtaja Minna Laakso, Pohjolan Voima Oyj, puh. 040 506 0802, minna.laakso@pvo.fi Yhteiskuntasuhde- ja vastuullisuusjohtaja Riitta Larnimaa, Pohjolan Voima Oyj, puh. 050 438 2466, riitta.larnimaa@pvo.fi

9 liitettä

POHJOLAN VOIMA OYJ PÖRSSITIEDOTE 16.2.202316.2.2023 12:12:47 EET | Pohjolan Voima Oyj | Tilinpäätöstiedote

Pohjolan Voima Oyj:n tilinpäätöstiedote 2022 Pohjolan Voiman sähkön- ja lämmöntuotanto jatkui normaalilla tasolla. Vuonna 2022 Pohjolan Voiman sähkön kokonaishankinta oli 12,9 (12,4) TWh. Sähkön hankintaa kasvatti Teollisuuden Voima Oyj:n Olkiluoto 3-laitosyksikön koekäyttöaikana tuottama sähkö. Lämmöntoimitukset olivat 3,1 (3,5) TWh. Pohjolan Voiman tuottamasta sähköstä hiilineutraalia oli 97 prosenttia ja lämmöntuotannosta 80 prosenttia Jakelu: Nasdaq Helsinki www.pohjolanvoima.fi Lisätietoja: Talousjohtaja Minna Laakso, Pohjolan Voima Oyj, 040 506 0802, minna.laakso@pvo.fi

6 liitettä

POHJOLAN VOIMA OYJ PÖRSSITIEDOTE 21.12.202221.12.2022 20:47:05 EET | Pohjolan Voima Oyj | Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Pohjolan Voima Oyj:n yhteisyritys Teollisuuden Voima Oyj tiedottaa: Olkiluoto 3 EPR:n koekäyttö jatkuu Olkiluoto 3:n sähköntuotantoa jatketaan tiistaina 27. joulukuuta 2022. Koekäytön aikana sähköä tuotetaan arviolta 1,3 terawattituntia. Jäljellä on vielä noin kymmenen merkittävää testiä. Säännöllinen sähköntuotanto alkaa 8. maaliskuuta 2023. Olkiluoto 3:n syöttövesipumppujen vaurioiden selvitystyöt ovat pääosin valmistuneet. Pumppujen juoksupyörien säröt ovat todennäköisesti aiheutuneet koekäytössä, jossa pumppuja ajetaan poikkeuksellisissa olosuhteissa. Syöttövesipumppuja on ajettu käyttöönottokokeissa normaalien käyttöalueiden ulkopuolella, jolloin pumppuihin on kohdistunut tavanomaista suurempaa kuormitusta. Uudelleen rikkoutuminen voidaan välttää pumppujen optimaalisella ajotavalla sekä käyttämällä mitoitukseltaan kestävämpiä juoksupyöriä. Koekäyttö jatkuu tiistaina 27. joulukuuta arviolta 11 päivää kestävällä testijaksolla, jonka aikana tuotantoteho vaihtelee voimakkaasti. Täyden

4 liitettä

Pohjolan Voima Oyj:n taloudellinen raportointi vuonna 202329.11.2022 13:55:02 EET | Pohjolan Voima Oyj | Tulosjulkistamisajankohdat

POHJOLAN VOIMA OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.11.2022 Pohjolan Voima Oyj:n taloudellinen raportointi vuonna 2023 Pohjolan Voiman taloudellisten katsausten julkistamisajankohdat vuonna 2023 ovat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2022: 16.2.2023 Puolivuosikatsaus tammi - kesäkuu 2023: 25.8.2023 Vuosikertomus 2022, joka sisältää tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, julkaistaan yhtiön verkkosivuilla viikon 11 aikana. Jakelu: Nasdaq Helsinki www.pohjolanvoima.fi Lisätietoja: Talousjohtaja Minna Laakso, Pohjolan Voima Oyj, 040 506 0802, minna.laakso@pvo.fi

4 liitettä

Pohjolan Voima Oyj:n yhteisyritys Teollisuuden Voima Oyj tiedottaa: Olkiluoto 3 EPR:n syöttövesipumppujen selvitystyöt valmistuvat joulukuussa21.11.2022 21:16:01 EET | Pohjolan Voima Oyj | Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

POHJOLAN VOIMA OYJ PÖRSSITIEDOTE 21.11.2022​ Pohjolan Voima Oyj:n yhteisyritys Teollisuuden Voima Oyj tiedottaa: Olkiluoto 3 EPR:n syöttövesipumppujen selvitystyöt valmistuvat joulukuussa Pohjolan Voima Oyj:n yhteisyritys Teollisuuden Voima Oyj (TVO) on tiedottanut, että Olkiluoto 3:n syöttövesipumppujen vaurioiden selvitystyöt kestävät vielä viikkoja ja niiden vaikutusta aikatauluun ei pystytä arvioimaan. Laitostoimittaja Areva-Siemens-konsortiolta saadun tiedon mukaan sähköntuotanto jatkuu aikaisintaan 11. joulukuuta 2022 ja säännöllinen sähköntuotanto näin ollen aikaisintaan tammikuun lopussa 2023. Olkiluoto 3:n turbiinilaitoksen syöttövesipumppujen juoksupyörien säröjen tarkemmat tutkimukset ja perussyyselvitykset jatkuvat. Laitostoimittaja on ilmoittanut, että lopulliset tulokset saataisiin viimeistään joulukuussa. Tulosten mahdollisista vaikutuksista aikatauluun tiedotetaan heti selvitysten valmistuttua. Selvitystöiden jatkuessa laitosyksiköllä tehdään turbiinipuolen huoltotöitä.

2 liitettä

Pohjolan Voima Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous päätti oman pääoman ehtoisten osakaslainasitoumusten ja optio-oikeuksien ehtojen muutoksista15.11.2022 12:29:13 EET | Pohjolan Voima Oyj | Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

POHJOLAN VOIMA OYJ PÖRSSITIEDOTE 15.11.2022 Pohjolan Voima Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous päätti oman pääoman ehtoisten osakaslainasitoumusten ja optio-oikeuksien ehtojen muutoksista Pohjolan Voima Oyj:n (”Yhtiö”) ylimääräinen yhtiökokous 15.11.2022 hyväksyi Yhtiön ja B2-osakesarjan osakkeenomistajien välisen osakaslainajärjestelyn ehtojen muutoksen siten, että määräaika, jonka kuluessa osakaslainan noston tulee tapahtua, pidennetään päättymään 31.12.2023. Lisäksi ylimääräinen yhtiökokous päätti myöhentää Yhtiön optioehtojen 1B/2020 mukaisen osakkeiden merkintäajan alkamaan 1.1.2024. Yhtiöllä on vuonna 2020 osakkailta saatuja osakaslainasitoumuksia yhteensä 238 miljoonaa euroa. Näiden sitoumusten voimassaoloaikaa pidennettiin. Osakaslainasitoumukset ovat tällä hetkellä kokonaisuudessaan nostamattomia. Osakaslainasitoumuksiin liittyy kaksi optio-oikeussarjaa, jotka oikeuttavat merkitsemään enintään 7 198 950 kappaletta uusia B2-sarjan osakkeita. Optiosarjan 1B/2020 merkintäaikaa myöhenn

4 liitettä

Pohjolan Voima Oyj:n yhteisyritys Teollisuuden Voima Oyj tiedottaa: Olkiluoto 3 EPR:n turbiinilaitoksen syöttövesipumppujen sisäosissa on havaittu vaurioita19.10.2022 00:03:22 EEST | Pohjolan Voima Oyj | Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

POHJOLAN VOIMA OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.10.2022 Pohjolan Voima Oyj:n yhteisyritys Teollisuuden Voima Oyj tiedottaa: Olkiluoto 3 EPR:n turbiinilaitoksen syöttövesipumppujen sisäosissa on havaittu vaurioita Pohjolan Voima Oyj:n yhteisyritys Teollisuuden Voima Oyj (TVO) on tiedottanut, että Olkiluoto 3:n turbiinilaitoksen syöttövesipumppujen sisäosissa on huolto- ja tarkastustöiden yhteydessä havaittu vaurioita. Asialla on todennäköisesti vaikutusta Olkiluoto 3:n koekäytön etenemiseen ja säännöllisen sähköntuotannon aloittamiseen. Aikatauluarvio valmistunee lähipäivinä. Laitostoimittajakonsortioon kuuluvan Siemensin mukaan syöttövesipumppujen vaurioiden vaikutusta aikatauluun ei vielä tiedetä. TVO osallistuu aktiivisesti yhdessä laitostoimittajan kanssa selvitystyön edistämiseen. Ydinvoimalan turbiinilaitoksella sijaitsevilla syöttövesipumpuilla pumpataan vesi syöttövesitankista höyrystimiin. Pumppujen vaurioilla ei ole vaikutusta ydinturvallisuuteen. Laitostoimittaja on velvollinen viimeiste

2 liitettä

Pohjolan Voima Oyj:n puolivuosikatsaus tammikuu−kesäkuu 202226.8.2022 11:49:31 EEST | Pohjolan Voima Oyj | Puolivuosikatsaus

POHJOLAN VOIMA OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.8.2022 Pohjolan Voima Oyj:n puolivuosikatsaus tammikuu−kesäkuu 2022 Pohjolan Voiman sähkön ja lämmön tuotanto jatkui normaalilla tasolla. Tammi−kesäkuussa 2022 Pohjolan Voiman sähkön kokonaishankinta oli 6,3 (5,9) TWh. Lämmön toimitukset olivat 1,6 (2,0) TWh. Teollisuuden Voima Oyj:n Olkiluoto 3 EPR -laitosyksikön koekäyttö alkoi katsauskauden aikana. Tulevaisuuden näkymät Sähkön ja lämmön tuotannon odotetaan jatkuvan normaalisti vuonna 2022. OL3 EPR -laitosyksikön koekäyttö sekä kaupallisen käytön alkaminen tulevat nostamaan Pohjolan Voiman sähkönhankintaa. Jakelu: Nasdaq Helsinki www.pohjolanvoima.fi Lisätietoja: Talousjohtaja Minna Laakso, Pohjolan Voima Oyj, 040 506 0802, minna.laakso@pvo.fi

6 liitettä

Pohjolan Voima Oyj:n yhteisyritys Teollisuuden Voima Oyj tiedottaa: Olkiluoto 3 EPR:n koekäyttö jatkuu heinäkuun lopulla15.6.2022 19:17:05 EEST | Pohjolan Voima Oyj | Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

POHJOLAN VOIMA OYJ PÖRSSITIEDOTE 15.6.2022 Pohjolan Voima Oyj:n yhteisyritys Teollisuuden Voima Oyj tiedottaa: Olkiluoto 3 EPR:n koekäyttö jatkuu heinäkuun lopulla Pohjolan Voima Oyj:n yhteisyritys Teollisuuden Voima Oyj (TVO) on tiedottanut, että OL3-laitosyksikön koekäyttö keskeytyy vielä reilun kuukauden ajaksi turbiinin välitulistimella ilmenneiden irto-osaongelmien vuoksi. OL3 EPR:n säännöllinen sähköntuotanto alkaa laitostoimittajalta saadun tiedon mukaan joulukuussa 2022 aiemmin tiedotetun syyskuun 2022 sijaan. Turbiinipuolen välitulistimesta löytyi toukokuussa 2022 höyryn ohjauslevyistä irronneita irto-osia, jotka vaativat tarkastus- ja korjaustoimenpiteitä. Laitostoimittajalta saatujen selvitysten mukaan korjaustyöt kestävät heinäkuun lopulle. Laitosyksikön koekäyttöohjelmaa ja sähköntuotantoa päästään jatkamaan vasta näiden korjaustöiden jälkeen. Lisäksi aikatauluun on varattu lisäaikaa tuleviin laitoskokonaisuutta koskeviin testeihin ja niiden analysointiin aiemman koekäyttö

4 liitettä

Pohjolan Voiman Oyj:n yhteisyritys Teollisuuden Voima Oyj tiedottaa: Olkiluoto 3 EPR:n säännöllinen sähköntuotanto siirtyy syyskuulle29.4.2022 08:10:00 EEST | Pohjolan Voima Oyj | Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

POHJOLAN VOIMA OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.4.2022 Pohjolan Voiman Oyj:n yhteisyritys Teollisuuden Voima Oyj tiedottaa: Olkiluoto 3 EPR:n säännöllinen sähköntuotanto siirtyy syyskuulle Pohjolan Voima Oyj:n yhteisyritys Teollisuuden Voima Oyj (TVO) on tiedottanut, että OL3 EPR -laitosyksikön säännöllinen sähköntuotanto alkaa laitostoimittajalta saadun tiedon mukaan syyskuussa 2022 aiemmin tiedotetun heinäkuun lopun sijaan. OL3:n generaattorin jäähdytysjärjestelmässä on havaittu tarkastus- ja korjaustarpeita, jotka kestävät noin kolme viikkoa. Laitosyksikön koekäyttöohjelmaa ja sähköntuotantoa jatketaan korjaustöiden jälkeen. Lisäksi aikatauluun on varattu lisäaikaa tuleviin laitoskokonaisuutta koskeviin testeihin ja niiden analysointiin aiemman koekäyttövaiheen kokemusten pohjalta. Generaattorin jäähdytysjärjestelmän tarkastus ja sen mahdolliset korjaustarpeet eivät liity aiemmin viikolla tiedotettuun booripumppujen odottamattomaan käynnistymiseen ja siihen liittyviin automaation muutostöihin.

2 liitettä

Pohjolan Voiman vuosikertomus 2021 on julkaistu10.3.2022 10:42:00 EET | Pohjolan Voima Oyj | Tilinpäätös ja toimintakertomus

POHJOLAN VOIMA OYJ:N PÖRSSITIEDOTE 10.3.2022 Pohjolan Voiman vuosikertomus 2021 on julkaistu Pohjolan Voima on julkaissut vuoden 2021 vuosikertomuksen yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.pohjolanvoima.fi. Vuosikertomus sisältää katsauksen yhtiön toimintaan, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2021. Tilinpäätös julkaistaan ensimmäistä kertaa myös European Single Electronic Format (ESEF) -raportointivaatimusten mukaisesti. Konsernitilinpäätöksen päälaskelmat on merkitty XBRL-merkeillä. Jakelu: Nasdaq Helsinki www.pohjolanvoima.fi Lisätietoja: Talousjohtaja Minna Laakso, Pohjolan Voima Oyj, 040 506 0802, minna.laakso@pvo.fi

3 liitettä

Pohjolan Voima Oyj:n tilinpäätöstiedote 202121.2.2022 13:19:00 EET | Pohjolan Voima Oyj | Tilinpäätöstiedote

POHJOLAN VOIMA OYJ:N PÖRSSITIEDOTE 21.2.2022 Pohjolan Voima Oyj:n tilinpäätöstiedote 2021 Pohjolan Voiman sähkön- ja lämmöntuotanto jatkui normaalilla tasolla. Vuonna 2021 Pohjolan Voiman sähkön kokonaishankinta oli 12,4 (12,3) TWh. Lämmöntoimitukset olivat 3,5 (3,6) TWh. Pohjolan Voiman tuottamasta sähköstä hiilineutraalia oli 96 prosenttia ja lämmöntuotannosta 81 prosenttia. Jakelu: Nasdaq Helsinki www.pohjolanvoima.fi Lisätietoja: Talousjohtaja Minna Laakso, Pohjolan Voima Oyj, 040 506 0802, minna.laakso@pvo.fi

2 liitettä

Pohjolan Voima Oyj siirtää tilinpäätöstiedotteen 2021 julkaisupäivää10.2.2022 14:45:00 EET | Pohjolan Voima Oyj | Tulosjulkistamisajankohdat

POHJOLAN VOIMA OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.2.2022 Pohjolan Voima Oyj siirtää tilinpäätöstiedotteen 2021 julkaisupäivää Pohjolan Voima Oyj julkaisee tilinpäätöstiedotteensa vuodelta 2021 maanantaina 21.2.2022 aiemmin tiedotetun 18.2.2022 sijaan. Vuosikertomus 2021 julkaistaan suunnitellusti yhtiön verkkosivuilla viikon 10 aikana. Jakelu: Nasdaq Helsinki www.pohjolanvoima.fi Lisätietoja: Talousjohtaja Minna Laakso, Pohjolan Voima Oyj, 040 506 0802, minna.laakso@pvo.fi

2 liitettä

Pohjolan Voiman Oyj:n yhteisyritys Teollisuuden Voima Oyj tiedottaa: OL3 EPR:n sähköntuotanto alkaa helmikuun lopulla3.2.2022 22:18:00 EET | Pohjolan Voima Oyj | Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

POHJOLAN VOIMA OYJ PÖRSSITIEDOTE 3.2.2022 Pohjolan Voiman Oyj:n yhteisyritys Teollisuuden Voima Oyj tiedottaa: OL3 EPR:n sähköntuotanto alkaa helmikuun lopulla Pohjolan Voima Oyj:n yhteisyritys Teollisuuden Voima Oyj (TVO) on tiedottanut, että OL3 EPR -laitosyksikön sähköntuotanto alkaa helmikuun lopulla ja säännöllinen sähköntuotanto heinäkuussa 2022.Sähköntuotannon aloitus siirtyy koekäyttövaiheen aikana havaittujen muutostarpeiden vuoksi. Ydinvoimalaitoksen koekäytön ja siihen liittyvien testien yhteydessä laitosyksikköä ja sen turvajärjestelmiä testataan ja laitoksen suunnittelun mukaista käyttäytymistä varmistetaan. OL3-laitosyksikön koekäyttövaiheessa huomattiin tarvetta muuttaa muun muassa laitosyksikön säätötoimintoihin liittyvää automaatiota ja tehdä muutoksiin liittyviä lisätestauksia. Korjaavat toimenpiteet ovat meneillään, mutta ne aiheuttavat viivettä koekäyttöohjelmaan. TVO tiedottaa koekäyttöjakson sähköntuotannosta tarkemmin verkkosivuillaan osoitteessa www.tvo.fi/ol3en

2 liitettä

Pohjolan Voiman Oyj:n yhteisyritys Teollisuuden Voima Oyj tiedottaa: Olkiluoto 3 -laitosyksikölle on myönnetty käynnistyslupa16.12.2021 12:41:00 EET | Pohjolan Voima Oyj | Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

POHJOLAN VOIMA OYJ PÖRSSITIEDOTE 16.12.2021 Pohjolan Voiman Oyj:n yhteisyritys Teollisuuden Voima Oyj tiedottaa: Olkiluoto 3 -laitosyksikölle on myönnetty käynnistyslupa Pohjolan Voima Oyj:n yhteisyritys Teollisuuden Voima Oyj (TVO) on tiedottanut, että Säteilyturvakeskus (STUK) on myöntänyt tänään 16. joulukuuta 2021 TVO:lle kriittisyys- ja pientehokoeluvan. OL3 EPR –laitosyksikön reaktorissa käynnistetään ydinreaktio ensimmäistä kertaa joulukuun 2021 aikana. Sähköntuotanto alkaa tammikuun lopulla 2022 ja säännöllinen sähköntuotanto kesäkuussa 2022. STUKin mukaan laitosyksiköllä tehdyt käyttöönottokokeet osoittavat, että laitos toimii suunnitellulla tavalla ja edellytykset sen käynnistämiseen sekä pientehokokeiden aloittamiseen täyttyvät. Ennen reaktorin kriittiseksi tekemistä STUK toteaa vielä laitospaikalla käynnistysvalmiuden. TVO voi nyt edetä ensikriittisyyteen, jonka jälkeen reaktorin tehoa nostetaan asteittain. TVO tarvitsee vielä STUKilta luvat tehokokeiden aikana tehotasoilta

2 liitettä

Pohjolan Voima Oyj:n taloudellinen raportointi vuonna 202224.11.2021 13:44:00 EET | Pohjolan Voima Oyj | Tulosjulkistamisajankohdat

POHJOLAN VOIMA OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.11.2021 Pohjolan Voima Oyj:n taloudellinen raportointi vuonna 2022 Pohjolan Voiman taloudellisten katsausten julkistamisajankohdat vuonna 2022 ovat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2021: 18.2.2022 Puolivuosikatsaus tammi - kesäkuu 2022: 26.8.2022 Vuosikertomus 2021 julkaistaan yhtiön verkkosivuilla viikon 10 aikana. Jakelu: Nasdaq Helsinki www.pohjolanvoima.fi Lisätietoja: Talousjohtaja Minna Laakso, Pohjolan Voima Oyj, 040 506 0802, minna.laakso@pvo.fi

2 liitettä
  • 1
  • 2
  • 3
  • Viimeinen
  • >>

Pohjolan Voima on 80-vuotias suomalainen energiayhtiö. Olemme yksi Suomen suurimmista energiantuottajista – osuutemme maan sähköntuotannosta on noin viidennes. Tuotamme energiaa omakustannushintaan osakkaidemme, kotimaisten teollisuus- ja energiayhtiöiden tarpeisiin vesivoimalla, lämpövoimalla ja ydinvoimalla. Teemme työtä hiilineutraalin Suomen puolesta ja olemme sitoutuneet vahvistamaan luonnon monimuotoisuutta. Tuottamastamme sähköstä hiilineutraalia on jo nyt 97 prosenttia ja suunta jatkuu. Päämäärämme on luoda ratkaisevaa voimaa kilpailukyvyn vahvistamiseksi ja huomisen parhaaksi. www.pohjolanvoima.fi