Pellervon taloustutkimus PTT
Pellervon taloustutkimus PTT

Pellervon taloustutkimus PTT on soveltavaa taloustutkimusta ja talousennusteita tekevä riippumaton tutkimuslaitos. Perinteisiä vahvoja tutkimusalueitamme ovat kansantalous, maa- ja elintarviketalous, metsä- ja ympäristötalous sekä asuntomarkkinat. Erityisosaamistamme on talouden ilmiöiden alueellinen tarkastelu.

Kutsu: Miten ruuan hinnan nousu vaikuttaa kuluttajien käyttäytymiseen ja miten raha kiertää Suomen ruokaketjussa?26.10.2023 08:35:37 EEST | Kutsu

Tervetuloa kuulemaan ensimmäisiä tuloksia Pellervon taloustutkimus PTT:n, Luonnonvarakeskus Luken ja REINU econin tutkimushankkeesta, jossa selvitetään suomalaisen ruokaketjun arvonmuodostusta sekä markkinahäiriöiden vaikutusta. Samalla etsitään ratkaisuja markkinoiden toimivuuden parantamiseksi. Tilaisuudessa kuullaan myös esittely Kilpailu- ja kuluttajavirastossa (KKV) meneillään olevasta aihepiiriä käsittelevästä tutkimuksesta.

Uudet tietovisualisoinnit kertovat, millaisia ovat Suomen metsät ja metsänomistajat – aineisto on kaikkien käytettävissä23.10.2023 10:54:39 EEST | Tiedote

Pellervon taloustutkimus PTT on julkaissut kaksi visuaalista koostetta suomalaisista metsänomistajista ja Suomen metsien käytöstä. Esitykset perustuvat tuoreeseen tutkittuun tietoon, kuten Metsänomistaja 2020 -tutkimukseen ja alan tilastoihin. Ne on julkaistu sekä suomeksi että englanniksi metsäalan ammattilaisten, muiden toimijoiden ja aiheesta kiinnostuneiden käyttöön.

Korkeasti koulutetut yritysomistajat ovat hyvätuloisia ja heidän yrityksensä luovat korkeamman tuottavuuden työpaikkoja12.10.2023 09:08:38 EEST | Tiedote

Suomen korkeasti koulutettujen yritysomistajien tulotaso on korkea, ja he ovat usein myös yksinyrittäjiä, kertoo Pellervon taloustutkimus PTT:n Akava Worksille tekemä selvitys. Selvityksessä tarkasteltiin, millaisia korkeakoulutetut yritysomistajat ovat taustaominaisuuksiltaan ja tuloiltaan, ja mikä on heidän omistamiensa yritysten merkitys muun muassa liikevaihdolla ja työllistävyydellä mitattuna.

Lisää nuoria tarvitaan maatalousyrittäjiksi – uusi tutkimus antaa kuusi suositusta11.10.2023 11:21:18 EEST | Tiedote

Ruuantuotannon turvaaminen, maaseudun elinvoima ja huoltovarmuus edellyttävät, että nuoria saadaan kannustettua maatalousyrittäjiksi, esittää Pellervon taloustutkimus PTT:n politiikkasuositus. Tämän varmistamiseksi tilojen siirtoa nuorille yrittäjille pitää sujuvoittaa, maatalouden rahoitus varmistaa ja maatalouden merkitys nostaa näkyvämmäksi yhteiskunnassa. Nuorille on luotava näkymä kannattavasta ja kestävästä liiketoiminnasta.

PTT-ennuste: Metsäteollisuus painii vähenevän kysynnän kanssa – viennin arvo laskee10.10.2023 09:56:19 EEST | Tiedote

Suomen metsäteollisuus joutuu tänä ja ensi vuonna sopeutumaan hiipuvaan kysyntään ja kohonneisiin tuotantokustannuksiin. Tuotanto ja vienti vähenevät, ja edessä voi olla lisää tehtaiden tai tuotantolinjojen sulkemisia, arvioi Pellervon taloustutkimus PTT:n metsäalan ennuste. Erityisesti sahatavaran kysyntä laskee rajusti, kun rakentaminen hyytyy sekä Suomessa että maailmanlaajuisesti.

Kutsu: Miten ruuan hinnan nousu vaikuttaa kuluttajien käyttäytymiseen ja miten raha kiertää Suomen ruokaketjussa?6.10.2023 08:17:50 EEST | Kutsu

Tervetuloa kuulemaan ensimmäisiä tuloksia Pellervon taloustutkimus PTT:n, Luonnonvarakeskus Luken ja REINU econin tutkimushankkeesta, jossa selvitetään suomalaisen ruokaketjun arvonmuodostusta sekä markkinahäiriöiden vaikutusta. Samalla etsitään ratkaisuja markkinoiden toimivuuden parantamiseksi. Tilaisuudessa kuullaan myös esittely Kilpailu- ja kuluttajavirastossa (KKV) meneillään olevasta aihepiiriä käsittelevästä tutkimuksesta.

PTT-ennuste: Ruuan hinnannousu laantuu viimein, kasvukausi oli pettymys monille maatiloille3.10.2023 08:56:07 EEST | Tiedote

Pari vuotta jatkunut ruuan voimakas hinnannousu on taittumassa, arvioi Pellervon taloustutkimus PTT:n maa- ja elintarviketalouden ennuste. Ensi vuonna hinnat lähtevät jopa hienoiseen laskuun. Kysynnän väheneminen heikentää elintarviketeollisuuden suhdannetta, ja elintarvikeviennin näkymä on alavireinen. Maatalouden yrittäjätulo pienenee, koska tulot markkinoilta laskevat samalla kun tuotantokustannukset pysyvät totuttua korkeammalla. Viljasato jäi heikoksi vaikeiden sääolojen takia.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>

Pellervon taloustutkimus PTT on soveltavaa taloustutkimusta ja talousennusteita tekevä riippumaton tutkimuslaitos. Perinteisiä vahvoja tutkimusalueitamme ovat kansantalous, maa- ja elintarviketalous, metsä- ja ympäristötalous sekä asuntomarkkinat. Erityisosaamistamme on talouden ilmiöiden alueellinen tarkastelu.