AbbVie Oy
AbbVie Oy

AbbVie on yksi maailman suurimmista lääkeyrityksistä, joka kehittää hoitoja vakaviin sairauksiin, keskittyen immunologisiin ja neurologisiin sairauksiin, onkologiaan ja hematologiaan sekä silmäsairauksiin. ​

Tavoitteemme on parantaa vakavien sairauksien kanssa elävien ihmisten elämänlaatua. Terveydenhuollon ammattilaisille tavoitteenamme on tarjota lääkeluokkansa parhaita tai uusia vaikutusmekanismeja hyödyntäviä ratkaisuja.​

Haluamme olla lääkealan paras ja kiinnostavin työpaikka. Suomessa työntekijöitä on noin 100 ​
ja toimistomme sijaitsee Pasilassa. ​

https://abbvie.fi/

Kestävä terveydenhuolto -verkosto: Priorisointi kaipaa avointa periaatekeskustelua – keskusteluun arvopohjasta tarvitaan myös kansalaisten näkemystä30.11.2023 10:30:00 EET | Tiedote

Miten Suomi pysyy terveydenhuollon kärjessä säästöpaineiden kasvaessa? Priorisointia ei tulisi nähdä vain säästökeinona, vaan päätöksentekona siitä, miten resursseja voidaan kohdentaa kaikkien kannalta mahdollisimman hyvin. Asiaan on monta näkökulmaa ja päätöksenteko jakautuu yhteiskunnassa usealle tasolle – monimutkainen asia vaatii paitsi ajantasaista ja kansalaisia osallistavaa keskustelua, myös selkeää ohjausta päätöksentekijöiltä.

Kestävä terveydenhuolto -hanke: Terveydenhuollon pirullisia ongelmia ei ratkaista pikavoittoja tavoittelemalla28.6.2023 08:00:00 EEST | Tiedote

Kaikkea yhteiskunnallista päätöksentekoa haastaa nopeasti muuttuva toimintaympäristö, jossa asioiden välisiä suhteita on koko ajan vaikeampi hahmottaa. Myös terveydenhuollossa puhutaan ”pirullisista ongelmista”. Näihin lukeutuu esimerkiksi hyvinvointialueilla ajankohtainen palveluverkkojen rakentaminen – miten varmistetaan, että sairastuneet saavat oikeaan aikaan tarvitsemaansa palvelua ja hoitoa, kun rahat ovat tiukalla ja hoitajista huutava pula?

Tuore suomalaistutkimus: Atooppinen ihottuma on enemmän kuin pinnallinen ihovaiva. Mitä vaikeampi tauti, sitä enemmän liitännäissairauksia.13.4.2023 11:00:00 EEST | Tiedote

Tuore kansallinen atooppisen ihottuman vaikeusasteita sekä liitännäissairauksia selvittävä rekisteritutkimus osoittaa, että aikuisten atooppinen ihottuma voi kuormittaa elämää ja terveyttä monin eri tavoin. Atooppisen ihottuman vaikeusasteen kasvaessa, sen rinnalla esiintyy enemmän liitännäissairauksia kuten erilaisia infektioita, autoimmuunisairauksia, mielenterveysongelmia tai tuki- ja liikuntaelinsairauksia.

Kestävä Terveydenhuolto -hanke: Kustannusvaikuttavuus syntyy potilasryhmittäin12.7.2022 08:00:00 EEST | Tiedote

Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa itsenäisinä terveyspalvelujen järjestäjinä jo puolen vuoden päästä. Miten rahat saadaan riittämään tasapuolisiin ja yhdenvertaisiin sote-palveluihin tilanteessa, jossa julkinen talous on jo valmiiksi tiukoilla, korona kasvatti hoitovelkaa entisestään, ikääntyvien osuus väestöstä kasvaa ja kustannukset nousevat jatkuvasti. Kestävä Terveydenhuolto -hanke kannustaa asettamaan tavoitteeksi vaikuttavuuden osaoptimointia tukevan nykyisen järjestelmän sijaan.

Euroopan komissio hyväksyi risankitsumabin aktiivista nivelpsoriaasia sairastavien aikuisten hoitoon8.12.2021 12:13:00 EET | Tiedote

Hyväksyntä pohjautuu kahden vaiheen 3 tutkimuksen tuloksiin, KEEPsAKE-1 ja KEEPsAKE-2.1–3 Näissä tutkimuksissa risankitsumabia arvioitiin aktiivista nivelpsoriaasia sairastavilla aikuisilla, joilla biologinen hoito tai ei‑biologiset tautiprosessiin vaikuttavat reumalääkkeet (DMARD) olivat tuottaneet riittämättömän vasteen tai olivat olleet huonosti siedettyjä.1–6 Tutkimuksissa saavutettiin tilastollinen merkitsevyys ensisijaisen tehon päätetapahtuman eli ACR20-vasteen sekä useiden toissijaisten päätetapahtumien osalta. Saavutettuja toissijaisia päätetapahtumia olivat mm. Health Assessment Questionnaire Disability Index ‑mittarilla (HAQ‑DI) arvioitu fyysinen toimintakyky ja taudin vähäinen aktiivisuus (MDA).6 Risankitsumabin turvallisuusprofiili nivelpsoriaasia sairastavilla vastasi valmisteen turvallisuusprofiilia läiskäpsoriaasia sairastavilla.6 Euroopan komissio on hyväksynyt Skyrizi-valmisteen (risankitsumabi) käytettäväksi ainoana lääkkeenä tai yhdessä metotreksaatin kanssa aktiivi

Euroopan komissio hyväksyi Rinvoq-valmisteelle (upadasitinibi) käyttöaiheen keskivaikean tai vaikean atooppisen ihottuman hoitoon aikuisille ja nuorille, joille harkitaan systeemistä hoitoa13.9.2021 14:42:00 EEST | Tiedote

Hyväksymispäätös pohjautuu tuloksiin vaiheen 3 myyntilupatutkimusohjelmasta, jossa arvioitiin upadasitinibi-hoitoa monoterapiana tai yhdessä paikalliskortikosteroidien kanssa atooppisen ihottuman hoidossa. Upadasitinibin tutkimusohjelma on yksi laajimmista atooppisen ihottuman hoitoon keskittyneistä tutkimusohjelmista.1 Upadasitinibi-hoidolla saavutettiin kaikki ensi- ja toissijaiset päätetapahtumat, joilla osoitettiin ihottuman ja kutinan lievittyvän nopeasti ja merkitsevästi verrattuna lumelääkkeeseen viikon 16 kohdalla ja jo aikaisemmin (p < 0,001).1 Viikon 16 kohdalla raportoidut tulokset säilyivät viikolle 52 asti.1 Upadasitinibin turvallisuusprofiilin vahvistavat tulokset kliinisistä ohjelmista, joihin on osallistunut yli 10 500 potilasta* kaikissa hyväksytyissä käyttöaiheissa, sekä markkinoille tulon jälkeiset kokemukset.2–9 Euroopan komissio on hyväksynyt Rinvoq-valmisteelle (upadasitinibi) käyttöaiheen keskivaikean tai vaikean atooppisen ihottuman hoitoon aikuisille ja vähintä

Venetoklaksin ja hypometyloivan lääkkeen yhdistelmä on uusi Euroopan komission hyväksymä hoito äskettäin todettuun akuuttiin myelooiseen leukemiaan (AML) potilaille, joille intensiivinen solunsalpaajahoito ei sovellu30.6.2021 00:00:00 EEST | Tiedote

Euroopan komissio on hyväksynyt Venclyxto®-valmisteen (venetoklaksin) yhdessä hypometyloivan lääkkeen (atsasitidiinin tai desitabiinin) kanssa äskettäin todetun akuutin myelooisen leukemian (AML) hoitoon aikuispotilailla.[1] Hyväksyntä tarjoaa uuden hoitovaihtoehdon AML-potilaille, joille intensiivinen solunsalpaajahoito ei sovellu.

AbbVie on yksi maailman suurimmista lääkeyrityksistä, joka kehittää hoitoja vakaviin sairauksiin, keskittyen immunologisiin ja neurologisiin sairauksiin, onkologiaan ja hematologiaan sekä silmäsairauksiin. ​

Tavoitteemme on parantaa vakavien sairauksien kanssa elävien ihmisten elämänlaatua. Terveydenhuollon ammattilaisille tavoitteenamme on tarjota lääkeluokkansa parhaita tai uusia vaikutusmekanismeja hyödyntäviä ratkaisuja.​

Haluamme olla lääkealan paras ja kiinnostavin työpaikka. Suomessa työntekijöitä on noin 100 ​
ja toimistomme sijaitsee Pasilassa. ​

https://abbvie.fi/

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye