Teknologiateollisuus ry

Teknologiateollisuus ry on elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen vaikuttajaorganisaatio, joka edistää Suomen keskeisimmän vientialan kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä. Suomalaisen teknologiateollisuuden päätoimialoja ovat elektroniikka- ja sähköteollisuus, kone- ja metallituoteteollisuus, metallien jalostus, suunnittelu ja konsultointi sekä tietotekniikka. Teknologiateollisuus vastaa 50 prosentista Suomen viennistä ja 65 prosentista tutkimus- ja kehitysinvestoinneista. Ala työllistää suoraan noin 330 000 ja välillisesti noin 700 000 suomalaista. Jatkuvasti kehittyvä ja ajassa elävä teknologiateollisuus luo perustan suomalaiselle hyvinvoinnille.

  • Teknologiateollisuus ry
  • Eteläranta 10
  • 00130 Helsinki

Teknologiateollisuuden heikko kysyntä ja tilauskertymä vaikeuttavat yhä talouskasvua8.5.2024 11:00:00 EEST | Tiedote

Tilauskantojen oheneminen Suomen merkittävimmällä vientialalla on jatkunut jo yli vuoden. Teknologiayritysten saamien tarjouspyyntöjen määrä väheni alkuvuonna edelleen, mutta jo aiempaa vähemmän. Tilanne toimialalla tulee jatkumaan vaikeana, mutta siitä huolimatta yritykset ovat pyrkineet pitämään kiinni henkilöstöstään, kertoo Teknologiateollisuus ry:n tuore tilauskanta- ja henkilöstötiedustelu.

Puolijohdeala tarjoaa Suomelle merkittävän mahdollisuuden kasvuun – Strategia tunnistaa vahvuudet ja tarvittavat toimet26.4.2024 12:30:00 EEST | Tiedote

Suomen puolijohdetoimiala ennakoi liikevaihtonsa kolminkertaistuvan 5–6 miljardiin euroon ja alan työntekijöiden määrän kasvavan 20 000:en vuoteen 2035 mennessä. Toimialan tänään julkaistu strategia peräänkuuluttaa koulutukseen, kansainvälisten osaajien houkutteluun sekä T&K-investointeihin kohdistuvia toimenpiteitä. Puolijohteilla on iso rooli myös Euroopan teknologisen kilpailukyvyn vahvistamisessa.

Teknologiateollisuus: Hallituksen lupaus yritysvetoisista TKI-panostuksista luo uutta kasvua16.4.2024 16:38:16 EEST | Tiedote

Teknologiateollisuus ry pitää hyvänä hallituksen kehysriihilupausta yritysvetoisten tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopanostusten (TKI) lisäämisestä. Vihreän siirtymän ja murrosteknologioiden tukeminen antaa suomalaiselle teknologiateollisuudelle mahdollisuuden uusien vientituotteiden ja -palveluiden synnyttämiseksi. Tämä luo edellytyksiä kestävälle kasvulle, uusille työpaikoille ja hyvinvoinnille tulevaisuudessa.

Teknologiateollisuuden yrityskysely: 40 % arvioi vähentävänsä investointeja Suomeen poliittisten lakkojen vuoksi – Myös irtisanomisiin joudutaan25.3.2024 09:00:00 EET | Tiedote

Peräti 40 prosenttia Teknologiateollisuuden jäsenkyselyyn vastanneista yrityksistä kertoo vähentävänsä investointeja Suomeen poliittisten lakkojen vuoksi. Suurista yrityksistä joka neljäs on jo siirtänyt lakon vuoksi tuotantoaan konsernin ulkomaisiin yksiköihin, ja joka kolmannessa yrityksessä henkilöstöä joudutaan lomauttamaan tai irtisanomaan. Laajojen lakkojen jatkuminen tulee vaikeuttamaan satojen teknologiateollisuusyritysten tuotantoa.

Vientiteollisuuden puheenjohtajat: SAK:n toiminta ei palvele Suomen ja suomalaisten etua – ”Neuvotteluissa sovitun työrauhan merkitys näyttää olevan hyvin pieni”20.3.2024 17:19:42 EET | Tiedote

Suomen suurimpien vientiliittojen Teknologiateollisuuden, Metsäteollisuuden ja Kemianteollisuuden hallitusten puheenjohtajat kantavat kasvavaa huolta poliittisten lakkojen vaikutuksista investointeihin, kansantalouteen sekä suomalaisten yhteishenkeen ja luottamukseen lähivuosina. Ammattiyhdistysliike murentaa toimillaan työrauhan arvon työntekijä- ja työnantajapuolen keskinäisessä vuorovaikutuksessa.

Veteen liittyvien riskien määrä kasvaa nopeasti – vesivastuullisuus nostettava EU-prioriteetiksi19.1.2024 07:30:00 EET | Tiedote

Vesi on elintärkeä luonnonvara, joka kytkeytyy suoraan myös moniin yrityksille tärkeisiin teemoihin. Vastuulliseen vedenkäyttöön tarvitaankin nopeasti EU-tasoisia ratkaisuja ja kannusteita. Yrityksille vesivastuullisuus voi olla kilpailuetu, ja Suomen vesiosaamiselle ja ratkaisuille on yhä enemmän kysyntää maailmalla. Teknologiateollisuus ry on ensimmäisenä Suomessa laatinut koko toimialan kattavat vesivastuullisuuslinjaukset.

Teknologiateollisuudelta yli 13 miljoonaa tekoälyyn: ”Tekoälyn hyödyntäminen on keskeistä Suomen talouden kestävälle kasvulle”14.11.2023 09:00:00 EET | Tiedote

Teknologiateollisuus ry investoi kymmenen miljoonaa euroa tekoälyn hyödyntämisen vauhdittamiseen Suomessa. Panostuksen tavoitteena on lisätä tekoälyn käyttöönottoa ja kehittämistä suomalaisissa teknologiayrityksessä, vahvistaa soveltavaa tutkimusta sekä houkutella tekoälyosaajia Suomeen. Lisäksi Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö lahjoittaa 3,2 miljoonaa Aalto-yliopiston uuden tekoälytutkimuksen keskuksen perustamiseen.
  • 1
  • 2
  • Viimeinen
  • >>

Teknologiateollisuus ry on elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen vaikuttajaorganisaatio, joka edistää Suomen keskeisimmän vientialan kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä. Suomalaisen teknologiateollisuuden päätoimialoja ovat elektroniikka- ja sähköteollisuus, kone- ja metallituoteteollisuus, metallien jalostus, suunnittelu ja konsultointi sekä tietotekniikka. Teknologiateollisuus vastaa 50 prosentista Suomen viennistä ja 65 prosentista tutkimus- ja kehitysinvestoinneista. Ala työllistää suoraan noin 330 000 ja välillisesti noin 700 000 suomalaista. Jatkuvasti kehittyvä ja ajassa elävä teknologiateollisuus luo perustan suomalaiselle hyvinvoinnille.

  • Teknologiateollisuus ry
  • Eteläranta 10
  • 00130 Helsinki
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye