Fingrid Oyj
Fingrid Oyj

Fingrid on suomalaisten kantaverkkoyhtiö. Turvaamme asiakkaille ja yhteiskunnalle kustannustehokkaasti varman sähkön ja muovaamme tulevaisuuden puhdasta ja markkinaehtoista sähköjärjestelmää.

Fingrid välittää. Varmasti. 
www.fingrid.fi

Sähkötehon riittävyysselvityksen palautteissa korostuu uusien ratkaisuiden tarve27.9.2023 09:36:57 EEST | Tiedote

Fingrid keräsi sidosryhmien näkemyksiä kesäkuussa julkaisemaansa analyysiin sähkötehon riittävyyden kehittymisestä 2020-luvulla ja konsulttiyhtiö AFRYn selvitykseen sähkötehon riittävyyttä tukevista ratkaisuista. Vastaajat olivat pääosin yhtä mieltä tulevaisuuskuvasta ja uusien ratkaisujen tarpeellisuudesta, mutta näkemykset eri ratkaisujen toimivuudesta hajaantuivat. Työn odotetaan jatkuvan seuraavaksi työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) johdolla.

Fingrid jättää perimättä kantaverkkomaksuja ja tarkistaa kantaverkon liittymismaksujen tasoa21.9.2023 15:56:17 EEST | Tiedote

Fingridin suunnitelmissa on jättää perimättä kantaverkkomaksuja kaikkiaan kuudelta kuukaudelta vuonna 2024, ja alentaa näin asiakkaidensa kantaverkkomaksuja noin 250 miljoonalla eurolla. Suunnitelman taustalla on poikkeuksellisen suuret pullonkaulatuotot. Vuoden 2024 tammi-, helmi- ja kesäkuun kantaverkkomaksut on jo päätetty jättää perimättä. Loppuvuoden kantaverkkomaksujen perimättäjättämisestä päätetään kesällä 2024. Uusien kantaverkkoliittymien liittymismaksuja tarkistetaan vastaamaan rakentamisen nousseita kustannuksia 1.1.2024 alkaen.

Ohje sähkön ylituotantotilanteiden hallinnasta julkaistu4.9.2023 13:12:09 EEST | Tiedote

Energiamurroksen ja kotimaisen sähköntuotannon lisääntymisen myötä Suomessa voi esiintyä sähkön ylituotantotilanteita. Fingrid on julkaissut sidosryhmille ohjeen sähkön ylituotantotilanteiden hallinnasta. Ohje käsittelee tilannetta, jossa sähköntuotannosta on Suomessa ylitarjontaa. Ylituotantotilanne voi tulla kysymykseen, mikäli Suomen markkinaehtoiset alassäätötarjoukset ja naapurimaista käytettävissä oleva alassäätökapasiteetti eivät riitä Suomen tehotasapainon hallitsemiseen. Käytettävissä oleva siirtokapasiteetti on tällöin vaarassa ylittyä ja Fingrid joutuu pienentämään sähköntuotantoa Suomessa ilman kaupallisia sopimuksia. Järjestelmävastuun mukaisesti Fingrid vastaa sähkön ylituotantotilanteiden hallinnasta Suomessa, kuten tuotannon ohjeistamisesta ja tarvittaessa rajoitustarpeen määrittämisestä. Sähköntuotannon haltijat puolestaan vastaavat tuotannon ohjaamisesta Fingridin antamien ohjeiden mukaisesti. Fingrid tiedottaa mahdollisista sähkön ylituotantotilanteista energiavalvom

Fingrid-konsernin puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.202327.7.2023 12:53:20 EEST | Tiedote

Konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards IFRS) mukaisesti. Tämä puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti ja siinä on noudatettu konsernin vuoden 2022 tilinpäätöksessä esitettyjä laatimisperiaatteita. Puolivuosikatsaus on tilintarkastamaton. Vertailuluvut suluissa viittaavat edellisvuoden vastaavaan jaksoon, ellei toisin mainita. Fingridin segmenttiraportointi muuttui 30.6.2023 alkaen. Fingridin toimintaan tai organisaatiorakenteeseen ei ole tullut muutoksia. Konsernin raportoitavat segmentit ovat kantaverkko ja tasepalvelut. Toiminnan kohtuullisen tuoton valvonta kohdistuu edelleen yhtiöön sisältäen esitetyt segmentit. Yksittäisten tuotteiden ja palvelujen riskeissä ja kannattavuudessa ei ole ollut olennaisia poikkeavuuksia, minkä vuoksi IFRS 8 - standardin mukaista segmenttiraportointia ei ole aiemmin esitetty. Uusiutuvan energian kasvun myötä ja sähköjärjestelmän sääriippu

Fingridin kantaverkon kehittämissuunnitelmassa varaudutaan investointien kasvuun Suomen kilpailukyvyn edistämiseksi20.6.2023 09:08:19 EEST | Tiedote

Fingrid on päivittänyt kantaverkon kehittämissuunnitelman, jossa investoinnit kantaverkkoon kasvavat aiemmin arvioidusta reilusta kolmesta miljardista neljään miljardiin euroon. Kantaverkkoinvestointien tavoitteena on luoda edellytykset Suomen kilpailukyvylle teollisuuden investoinneissa sekä mahdollistaa hiilineutraaliustavoitteiden saavuttaminen vuoteen 2035 mennessä.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>

Fingrid on suomalaisten kantaverkkoyhtiö. Turvaamme asiakkaille ja yhteiskunnalle kustannustehokkaasti varman sähkön ja muovaamme tulevaisuuden puhdasta ja markkinaehtoista sähköjärjestelmää.

Fingrid välittää. Varmasti. 
www.fingrid.fi