YetiCare Oy
YetiCare Oy

YetiCare Oy on suomalainen teknologia-alan yritys, joka kehittää kokonaisvaltaista hyvinvointiteknologiaa sote-sektorille. Yritys sai alkunsa vuonna 2015, jolloin se oli edistyksellisiä kosketusnäyttöratkaisuja valmistavan Kuori Oy:n terveydenhuoltosektoriin keskittyvä yksikkö, Yetitablet. Vuonna 2022 YetiCare Oy eriytyi omaksi yhtiöksi.

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalalle suunnattu YetiCare-palvelukokonaisuus muodostuu suurikokoisesta Android-pohjaisesta Yetitablet-kosketusnäytöstä, helppokäyttöisestä käyttöjärjestelmästä sekä monipuolisista sovelluksista.

___________________________________

YetiCare Oy is a Finnish technology company that develops comprehensive health technology for the care sector. The company started in 2015 being Kuori Oy's business unit focusing on the healthcare sector, Yetitablet. Kuori manufactures advanced touchscreen solutions. In 2022, YetiCare Oy separated into its own company. 

The YetiCare health technology package consists of a large Android-based Yetitablet touchscreen, an easy-to-use user interface and versatile applications.

www.yetitablet.com

Välfärdstekniken stödjer även vårdpersonalens välbefinnande i arbetet - YetiCare del av TYÖHYVE-projektet13.3.2023 13:54:24 EET | Tiedote

YetiCare Oy deltog i projektet TYÖHYVE (Främjande av personalens välmående på äldreboenden) som genomfördes av Lapplands yrkeshögskola 2022. Baserat på resultaten från projektet, kan välfärdsteknik positivt påverka välbefinnandet för de boende och anställda på vård- och omsorgsboenden. Från enkäterna som genomfördes i projektet framgår det att tre av fyra sjuksköterskor som använde den finska YetiCares välfärdsteknik, upplevde att den också främjade personalens arbetsmiljö och välmående på jobbet.

Health technology also supports care workers' occupational well-being - YetiCare part of the TYÖHYVE project8.3.2023 12:58:10 EET | Press release

YetiCare Oy was involved in the TYÖHYVE (Promoting occupational well-being in the elderly care homes) project implemented by Lapland University of Applied Sciences in 2022. Based on the results gained during the project, health technology can positively influence the well-being of residents and employees in care homes. As stated by the survey carried out in the project, three out of four nurses who used the health technology of Finnish YetiCare felt that it also supported their occupational well-being.

Hyvinvointiteknologialla tuetaan myös hoitajien työhyvinvointia - YetiCare mukana Lapin AMK:n TYÖHYVE-hankkeessa7.3.2023 13:13:09 EET | Tiedote

YetiCare Oy oli mukana Lapin ammattikorkeakoulun toteuttamassa TYÖHYVE - Työhyvinvoinnin edistäminen hoivakodeissa -hankkeessa vuonna 2022, josta saatujen tulosten perusteella hyvinvointiteknologialla voidaan vaikuttaa positiivisesti niin asukkaiden kuin työntekijöiden hyvinvointiin. Hankkeessa toteutetun kokeilun ja tehdyn selvityksen mukaan kolme neljästä suomalaisen YetiCaren hyvinvointiteknologiaa käyttäneestä hoitajasta koki sen tukevan myös työhyvinvointiaan.

YetiCare Oy on suomalainen teknologia-alan yritys, joka kehittää kokonaisvaltaista hyvinvointiteknologiaa sote-sektorille. Yritys sai alkunsa vuonna 2015, jolloin se oli edistyksellisiä kosketusnäyttöratkaisuja valmistavan Kuori Oy:n terveydenhuoltosektoriin keskittyvä yksikkö, Yetitablet. Vuonna 2022 YetiCare Oy eriytyi omaksi yhtiöksi.

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalalle suunnattu YetiCare-palvelukokonaisuus muodostuu suurikokoisesta Android-pohjaisesta Yetitablet-kosketusnäytöstä, helppokäyttöisestä käyttöjärjestelmästä sekä monipuolisista sovelluksista.

___________________________________

YetiCare Oy is a Finnish technology company that develops comprehensive health technology for the care sector. The company started in 2015 being Kuori Oy's business unit focusing on the healthcare sector, Yetitablet. Kuori manufactures advanced touchscreen solutions. In 2022, YetiCare Oy separated into its own company. 

The YetiCare health technology package consists of a large Android-based Yetitablet touchscreen, an easy-to-use user interface and versatile applications.

www.yetitablet.com